ir
rss
calendar شنبه، 25 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :2,691

به مناسبت ماه رمضان - معجزه شکرگزاری (4)-pdf

به مناسبت ماه رمضان - معجزه شکرگزاری (4)-pdf

معجزه شکرگزاری (٤)
در ابتدای کار با این تمرینها باید چند روز اول را به صورت پشت سر هم برای بدل شدن قدرشناسی به یک عادت تمرکز کنید هر چیزی که شما را نسبت به قدرشناس بودن تشویق و ترغیب میکند به شما یاری میدهد تا زندگیتان را به طلا تبدیل کنید. ابتدا یکی از موفقیتهای خود را به یاد آورید و راهکارهای رسیدن به آن را در ذهن تان مرور کنید و از این که به آن دست یافته اید شکر خداوند را به جای آورید و سپاسگزار باشید سپس هدف دیگری را در ذهن خود متمرکز کنید و به بررسی راهکارهای دستیابی به آن بپردازید. پیش از به خواب رفتن، به اتفاقهای خوشایندی که در طول روز برای شما رخ داده بیندیشید و بهترین اتفاقی را که برای شما افتاده برگزینید در حالی که افکارتان را متمرکز کرده اید تا آنجا که میتوانید قدرشناس باشید و بعد کلمه سپاسگزارم را بر زبان بیاورید و در ۲۶ شب آینده نیز این کار را تکرار کنید.
شکرگزاری مانند یک آهن رباست و چیزهای بیشتری را برای شکرگزار بودن جذب می کند. هنگامی که شما به قدرت جاذب شکرگزاری مجهز هستید هر چیزی را که دوست دارید و می خواهید مانند آهن ربا به سمت خود جذب خواهید کرد.
تمرین شماره ۲
1- گامهای یک تا سه از تمرین شماره یک را تکرار کنید موهبتهای خود را بشمارید.  
لیستی بنویسید از ده موهبتی که به شما ارزانی شده و در پایان هر مورد سه بار کلمه سپاسگزارم را بگویید و تا آنجا که میتوانید حس سپاسگزاری داشته باشد.
2- امشب پیش از آنکه بخوابید افکارتان را متمرکز کنید و به بهترین اتفاقی بیندیشید که در طول این روز برایتان رخ داده است
4- در قبال بهترین اتفاقی که آن روز برای شما افتاده است کلمه سپاسگزارم را بیان کنید.
5 - این تمرین را در ۲۶ شب آینده نیز تکرار کنید.  
تمرین شماره ۳ : روابط صمیمانه
1- گام های یک تا سه از تمرین شماره یک را تکرار کنید موهبت هایتان را بشمارید . بنویسید که چرا شکر گزارید هر یک از موارد نوشته شده را در لیست بخوانید در پایان هر موهبت ، کلمه سپاسگزارم را سه بار تکرار کنید و تا آنجا که می توانید حسی عمیق از سپاسگزاری را داشته باشید.
2- سه تا از نزدیکترین ارتباط هایتان را برگزینید و عکس افراد مورد نظرتان را جمع آوری کنید.
همان گونه که عکس را پیش رو گذاشته اید پنج چیزی را که به خاطرشان از آن فرد
سپاسگزارید در دفتر یا کامپیوتر خود بنویسید.
4- هر جمله را با کلمه سپاسگزارم (یا هر کلمه ای که به شما احساس کاملی از سپاس و شکر را ایجاد کند) شروع کنید و هر بار نام فرد مورد نظر و آنچه را که به خاطرش سپاسگزارید به طور خاص بر زبان آورید.
5- این سه عکس را به همراه خود داشته باشید و در جایی بگذاریدشان که اغلب بتوانید آنها را ببینید. دست کم سه بار به هر عکس نگاه کنید و با صاحب تصویر صحبت کنید و با گفتن کلمه سپاسگزارم (و یا هر کلمه ای که احساس شکرگزاری یا سپاسگزاری را به واسطه آن کلمه عميقاً لمس کنید) و با بیان نام آن شخص از او سپاسگزاری کنید.
6- پیش از آن که بخواب بروید، افکارتان را متمرکز کنید و کلمه سپاسگزارم را برای بهترین رخدادهای امروزتان بگویید.

 

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی