ir
rss
calendar یکشنبه، 9 بهمن ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

4,164
مـناقصات دیروز :3,399

مـزایدات امـروز :

2,742
مـزایدات دیروز :1,313
استعلام امروز : 3,220
استعلام دیروز : 2,582
بازدید کل :206,766

روش های انجام مناقصه

روش های انجام مناقصه:

الف: در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق) در مورد بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب: در معاملات متوسط، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق) در مورد بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ سه فقره استعلام کتبی، با تامین کیفیت موردنظر چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد یا تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی به تعداد موجود کفایت می شود

تبصره: چنانچه مسئولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسئول واحد تدارکاتی است . در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در قانون مناقصات را به متصدیان پست های مشابه سازمانی یا به مامور خرید محول نمود.

ج: در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل می شود:

برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه کثیر الانتشار

برگزاری مناقصه محدود

برای اطلاع و شرکت درآگهی های مناقصه و مزایده و استعلام کافی است تنها با کلیک بر روی کلمه ثبت نام در سامانه مناقصات کشور عضو شوید و به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید.

آگهی مزایده مواد مخدر