ir
rss
calendar دوشنبه، 31 اردیبهشت ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

610
مـناقصات دیروز :3,837

مـزایدات امـروز :

567
مـزایدات دیروز :1,857
استعلام امروز : 192
استعلام دیروز : 2,818
بازدید کل :81,300
bullet

مدیر دفتر شعبه 81 مجتمع شهید صدر تهران ؟

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه دوم 716251 1395/06/07 expired not special not payed تهران
2 مزایده ششدانگ زمین قطعه دوم تفکیکی 714997 1395/06/04 expired not special not payed تهران
3 مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 710549 1395/05/26 expired not special not payed تهران
4 مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان 705902 1395/05/17 expired not special not payed تهران
5 مزایده ششدانگ زمین با ساختمانی مستحدثه 700082 1395/05/04 expired not special not payed تهران
6 مزایده اپارتمان مسکونی قطعه چهار تفکیکی 688298 1395/04/10 expired not special not payed تهران
7 مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان پلاک ثبتی 683529 1395/04/01 expired not special not payed تهران
8 مزایده ششدانگ زمین با ساختمانی مست 665387 1395/02/28 expired not special not payed تهران
9 مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 4 کلاسه 940155.81 653067 1395/02/06 expired not special not payed تهران
10 مزایده کلاسه 940095/81 منافع یکباب مغازه بخش یازده 648422 1395/01/28 expired not special not payed تهران
11 مزایده ششدانگ اپارتمان بخش دو تهران 637457 1394/12/20 expired not special not payed تهران
12 مزایده کلاسه 940157/81 یک قطعه زمین خیابان مطهری 619798 1394/11/15 expired not special not payed تهران
13 مزایده کلاسه 184.81.92 اپارتمان واقع در طبقه 5 یک ساختمان 7 طبقه 613165 1394/11/04 expired not special not payed تهران
14 مزایده فروش اموال منقول کاشی ایرانا سایز 40*25 468513 1394/01/17 expired not special not payed تهران
15 مزایده اموال منقول کاشی ایرانا سایز 40*25 436401 1393/10/29 expired not special not payed تهران
  • صفحه قبلی
  • 1
  • صفحه بعدی