ir
rss
calendar یکشنبه، 26 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :4,241

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :2,544
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 3,286
بازدید کل :50,453
bullet

مدیر دفتر اجرای احکام شعبه دوم حقوقی مریوان ؟

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده واحد مسکونی تجاری عرصه 126.9متر نوبت اول 758481 1395/09/03 expired not special not payed کردستان
2 اصلاحیه مزایده رقبه مورد تنازع مساحت نود و چهار متر -اصلاحیه 753651 1395/08/23 expired not special not payed کردستان
3 مزایده رقبه مورد تنازع مساحت نود و چهار متر نوبت اول 752322 1395/08/20 expired not special not payed کردستان
4 مزایده فروش اراضی مشاعی نوبت دوم 750266 1395/08/17 expired not special not payed کردستان
5 مزایده واحد مسکونی تجاری با عرصه 126.9متر نوبت دوم 742909 1395/08/03 expired not special not payed کردستان
6 مزایده فروش اراضی مشاعی 739374 1395/07/26 expired not special not payed کردستان
7 مزایده املاک و اراضی شامل چند قطعه زمین کشاورزی نوبت اول 735110 1395/07/15 expired not special not payed کردستان
8 مزایده فروش اراضی مشاعی نوبت اول 733767 1395/07/13 expired not special not payed کردستان
9 مزایده ششدانگ یکباب خانه و 5 دهنه مغازه نوبت دوم 714502 1395/06/03 expired not special not payed کردستان
10 مزایده پلاک ثبتی بخش 24 مریوان نوبت دوم 701817 1395/05/07 expired not special not payed کردستان
11 مزایده ششدانگ یکباب خانه و 5 دهنه مغازه نوبت اول 699556 1395/05/03 expired not special not payed کردستان
12 مزایده پلاک ثبتی بخش 24 مریوان نوبت اول 676770 1395/03/20 expired not special not payed کردستان
13 مزایده واحد مسکونی تجاری نوبت اول 668381 1395/03/04 expired not special not payed کردستان
14 مزایده ششدانگ یکباب خانه و 5 دهنه مغازه نوبت اول 654583 1395/02/08 expired not special not payed کردستان
15 مزایده پلاک ده فرعی از 540 اصلی مساحت 1406متر مطابق سند ثبتی نوبت دوم 647905 1395/01/28 expired not special not payed کردستان
16 مزایده پلاک ده فرعی از 540اصلی بخش 24 مریوان نوبت اول 639485 1394/12/26 expired not special not payed کردستان
17 مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیمی شماره 9409978700041 نوبت اول 637440 1394/12/20 expired not special not payed کردستان
18 مزایده یک قطعه زمین در مزرعه ژیژوان نوبت دوم 631269 1394/12/06 expired not special not payed کردستان
19 مزایده مواد 114-117-118 یک قطعه زمین کشاوزی نوبت دوم 600936 1394/10/09 expired not special not payed کردستان
20 مزایده نوبت دوم فروش یک قطعه زمین پشت تالار کانی 14.104متر دادنامه 9409978728700199 598405 1394/10/02 expired not special not payed کردستان
21 مزایده زمین کشاورزی نوبت اول متراژ2400متر در اجرای مواد 114-117-118 587894 1394/09/09 expired not special not payed کردستان
22 مزایده هفتاد متر زمین نوبت دوم دادنامه شماره 206 581518 1394/08/26 expired not special not payed کردستان
23 مزایده دو قطعه زمین نوبت اول به دادنامه 9409978728700199 575769 1394/08/14 expired not special not payed کردستان
24 مزایده سه باب مغازه نوبت اول در پرونده 940114 571295 1394/08/05 expired not special not payed کردستان
25 مزایده یکباب منزل مسکونی و مغازه نوبت اول 571237 1394/08/05 expired not special not payed کردستان
26 مزایده یک دهنه مغازه تجاری 542819 1394/06/04 expired not special not payed کردستان
  • صفحه قبلی
  • 1
  • صفحه بعدی