ir
rss
calendar شنبه، 15 بهمن ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :1,841
bullet

اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن ج.ا.ا ؟

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مناقصه, خرید حمل نصب راه اندازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ایستگاه راه آهن اصفهان 5441478 1401/11/06 new not special not payed تهران
2 مناقصه, خرید و نصب ۱۵۵ عدد شیر قطع خودکار گاز حساس به زلزله جهت ایستگاه های راه آهن کشور 5390438 1401/10/24 expired not special not payed تهران
3 مناقصه, خرید و نصب ۱۵۵ عدد شیر قطع خودکار گاز حساس به زلزله جهت ایستگاه های راه آهن کشور 5341928 1401/10/12 expired not special not payed تهران
4 مناقصه, خربد، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ایستگاه راه آهن اصفهان 5310002 1401/10/03 expired not special not payed تهران
5 مناقصه, خرید حمل نصب و راه اندازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ایستگاه راه آهن اصفهان 5309837 1401/10/03 expired not special not payed تهران
6 مناقصه, خرید حمل نصب و راه اندازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ایستگاه راه آهن اصفهان 5270029 1401/09/22 expired not special not payed تهران
7 مناقصه, خربد، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ایستگاه راه آهن اصفهان 5269837 1401/09/22 expired not special not payed تهران
8 مناقصه, آژانس ایاب و ذهاب ساختمان مرکزی شهدای راه آهن 5260914 1401/09/20 expired not special not payed تهران
9 مناقصه, خرید ۱۷۳ دستگاه انواع پمپ آب 5255506 1401/09/19 expired not special not payed تهران
10 مناقصه, آژانس ایاب و ذهاب ساختمان مرکزی شهدای راه آهن 5206648 1401/09/07 expired not special not payed تهران
11 مناقصه, خرید ۱۷۳ دستگاه انواع پمپ آب 5206096 1401/09/07 expired not special not payed تهران
12 مناقصه, خرید و نصب ۱۵۵ عدد شیر قطع خودکار گاز حساس به زلزله جهت ایستگاه های راه آهن کشور 5195743 1401/09/05 expired not special not payed تهران
13 مناقصه, خرید و نصب ۱۵۵ عدد شیر قطع خودکار گاز حساس به زلزله جهت ایستگاه های راه آهن کشور 5145757 1401/08/23 expired not special not payed تهران
14 مناقصه, خرید ۱۷۳ دستگاه انواع پمپ آب 4906534 1401/06/15 expired not special not payed تهران
15 مناقصه, خرید حمل نصب و راه اندازی سه واحد نیروگاه خورشیدی در ایستگاه های راه آهن اصفهان کرمان طبس 4840315 1401/05/29 expired not special not payed تهران
16 مناقصه, خرید حمل نصب و راه اندازی سه واحد نیروگاه خورشیدی در ایستگاه های راه آهن اصفهان کرمان طبس 4801940 1401/05/18 expired not special not payed تهران
17 مناقصه, احداث سیستم آبگیری در خطوط ایستگاه های شیراز خرمشهر سمنان و احداث سیستم شارژ در خطوط ایستگاههای میان 4608019 1401/03/23 expired not special not payed تهران
18 مناقصه, خرید حمل نصب و راه اندازی سه واحد نیروگاه خورشیدی در ایستگاه های راه آهناصفهان کرمان و طبس 4603122 1401/03/22 expired not special not payed تهران
19 مناقصه, خرید، حمل و نصب ۱۰ دستگاه پکیج یکپارچه روبامی با گاز R۴۱۰ به ظرفیت ۳۰ تن جهت سرمایش ایستگاه راه آهن 4570147 1401/03/11 expired not special not payed تهران
20 مناقصه, خرید، حمل و نصب ۱۰ دستگاه پکیج یکپارچه روبامی با گاز R۴۱۰ به ظرفیت ۳۰ تن جهت سرمایش ایستگاه راه آهن 4550327 1401/03/07 expired not special not payed تهران
21 مناقصه, خرید، حمل و نصب ۱۰ دستگاه پکیج یکپارچه روبامی با گاز R۴۱۰ به ظرفیت ۳۰ تن جهت سرمایش ایستگاه راه آهن 4528878 1401/03/01 expired not special not payed تهران
22 مناقصه, احداث سیستم آب گیری درخطوط ایستگاه های شیراز٬ خرمشهر٬ سمنان و احداث سیستم شارژ درخطوط ایستگاه های می 4478464 1401/02/18 expired not special not payed تهران
23 مناقصه, خرید حمل نصب و راه اندازی سه واحد نیروگاه خورشیدی در ایستگاه های راه آهن اصفهان کرمان طبس 4411125 1401/01/24 expired not special not payed تهران
24 مناقصه, خرید٬ حمل٬ نصب و آموزش ۶ دستگاه پله برقی و یک دستگاه شیبراه متحرک جهت در ایستگاه راه آهن تهران 4350146 1400/12/22 expired not special not payed تهران
25 مناقصه, احداث سیستم آب گیری در خطوط ایستگاه های شیراز، خرمشهر، سمنان و احداث سیستم شارژ در خطوط ایستگاه های 4333024 1400/12/16 expired not special not payed تهران
26 مناقصه, خرید٬ حمل٬ نصب و آموزش ۶ دستگاه پله برقی و یک دستگاه شیبراه متحرک جهت در ایستگاه راه آهن تهران 4310233 1400/12/09 expired not special not payed تهران
27 مناقصه, اجرای زیرساخت محل نصب پله های برقی ایستگاه راه آهن تهران 4184441 1400/11/03 expired not special not payed تهران
28 مناقصه, خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۱۰ دستگاه آسانسور جهت نصب در ایستگاه های تبریز، زنجان، قزوین، مراغه و کرج 3963494 1400/08/26 expired not special not payed تهران
29 مناقصه, اجرای زیرساخت محل نصب پله های برقی ایستگاه راه آهن تهران 3940488 1400/08/19 expired not special not payed تهران
30 مناقصه, خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۱۰ دستگاه آسانسور جهت نصب در ایستگاه های تبریز، زنجان، قزوین، مراغه و کرج 3921549 1400/08/15 expired not special not payed تهران
31 مناقصه, خرید، حمل، نصب وراه اندازی ۴ دستگاهx-ray برای ایستگاه های راه آهن کرمان، خرمشهر، خواف و رازی 3901154 1400/08/09 expired not special not payed تهران
32 مناقصه, اجرای زیرساخت محل نصب پله های برقی ایستگاه راه آهن تهران 3896723 1400/08/08 expired not special not payed تهران
33 مناقصه, خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۴ دستگاهx-ray برای ایستگاه های راه آهن کرمان، خرمشهر، خواف و رازی 3896616 1400/08/08 expired not special not payed تهران
34 مناقصه, خرید، حمل، نصب وراه اندازی ۴ دستگاهx-ray برای ایستگاه های راه آهن کرمان، خرمشهر، خواف و رازی 3870598 1400/07/28 expired not special not payed تهران
35 مناقصه, خرید، حمل، نصب و راه اندازی ۴ دستگاهx-ray برای ایستگاه های راه آهن کرمان، خرمشهر، خواف و رازی 3866417 1400/07/27 expired not special not payed تهران
36 مناقصه, خرید، حمل، نصب وراه اندازی ۴ دستگاهx-ray برای ایستگاه های راه آهن کرمان، خرمشهر، خواف و رازی 3558257 1400/04/12 expired not special not payed تهران
37 مناقصه, خرید، حمل، نصب وراه اندازی ۴ دستگاهx-ray برای ایستگاه های راه آهن کرمان، خرمشهر، خواف و رازی 3523812 1400/04/01 expired not special not payed تهران
38 مناقصه, خرید٬ حمل٬ نصب و راه اندازی ۴ دستگاه ایکس ری جهت ایستگاه های راه آهن کرمان خرمشهر خواف رازی 3450935 1400/03/06 expired not special not payed تهران
39 مناقصه, خرید ۳۴ قلم انواع کابل های برق جهت بهسازی و نوسازی سیستم های برق رسانی در ایستگاه های راه آهن کشور 3450903 1400/03/06 expired not special not payed تهران
40 مناقصه, خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۷۰۰ KVA به همراه کانتینر و یک دستگاه تابلو کنترل ATS سنکرون با شبکه 3450849 1400/03/06 expired not special not payed تهران
41 مناقصه, خرید٬ حمل٬ نصب و آموزش ۶ دستگاه پله برقی جهت نصب در ایستگاه راه آهن تهران 3450816 1400/03/06 expired not special not payed تهران
42 مناقصه, خرید٬ حمل٬ نصب و راه اندازی ۱۰ دستگاه آسانسور جهت نصب در ایستگاه های تبریز زنجان قزوین مراغه و کرج 3450662 1400/03/06 expired not special not payed تهران
43 مناقصه, خرید ۱۵ دستگاه انواع دیزل ژنراتور 3450639 1400/03/06 expired not special not payed تهران
44 مناقصه, خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور ۱۷۰۰ KVA به همراه کانتینر و یک دستگاه تابلو کنترل ATS سنکرون با شبکه 3413316 1400/02/26 expired not special not payed تهران
45 مناقصه, خرید٬ حمل٬ نصب و آموزش ۶ دستگاه پله برقی جهت نصب در ایستگاه راه آهن تهران 3413313 1400/02/26 expired not special not payed تهران
46 مناقصه, خرید٬ حمل٬ نصب و راه اندازی ۱۰ دستگاه آسانسور جهت نصب در ایستگاه های تبریز زنجان قزوین مراغه و کرج 3413310 1400/02/26 expired not special not payed تهران
47 مناقصه, خرید ۳۴ قلم انواع کابل های برق جهت بهسازی و نوسازی سیستم های برق رسانی در ایستگاه های راه آهن کشور 3413088 1400/02/26 expired not special not payed تهران
48 مناقصه, خرید٬ حمل٬ نصب و راه اندازی ۴ دستگاه ایکس ری جهت ایستگاه های راه آهن کرمان خرمشهر خواف رازی 3413016 1400/02/26 expired not special not payed تهران
49 مناقصه, خرید ۱۵ دستگاه انواع دیزل ژنراتور 3263035 1399/12/20 expired not special not payed تهران
50 مناقصه, خرید ۱۵ دستگاه انواع دیزل ژنراتور 2982616 1399/09/29 expired not special not payed تهران