ir
rss
calendar دوشنبه، 4 تیر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

3,166
مـناقصات دیروز :4,089

مـزایدات امـروز :

3,054
مـزایدات دیروز :1,596
استعلام امروز : 2,079
استعلام دیروز : 3,219
بازدید کل :226,974
bullet

اجرای اسناد رسمی ماسال ؟

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 آگهی مزایده خودروی سواری ال نود تندرنود مدل 1390 7618940 1403/04/02 new not special not payed گیلان
2 آگهی مزایده فرعی: 502B از پلاک اصلی 23 در بخش: 26 ناحیه: 55 7508931 1403/03/08 expired not special not payed گیلان
3 آگهی مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 389 فرعی از 23 اصلی ، مفروز و مجزا شده از78 فرعی از اصلی 7495195 1403/03/06 expired not special not payed گیلان
4 آگهی مزایده فرعی: 502B از پلاک اصلی 23 در بخش: 26 ناحیه: 55 7465746 1403/02/31 expired not special not payed گیلان
5 مزایده پلاک ثبتی 3942 فرعی از 23 اصلی 7164597 1402/12/17 expired not special not payed گیلان
6 مزایده پلاک ثبتی 2887 فرعی از 23 اصلی 7150892 1402/12/14 expired not special not payed گیلان
7 آگهی مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1387 7150770 1402/12/14 expired not special not payed گیلان
8 مزایده پلاک ثبتی 3942 فرعی از 23 اصلی ، مفروز و مجزا شده از 2622 فرعی از اصلی مذکور 7127831 1402/12/09 expired not special not payed گیلان
9 مزایده پلاک ثبتی 2887 فرعی از 23 اصلی ، مفروز و مجزا شده از2034 فرعی از اصلی مذکور 7106914 1402/12/05 expired not special not payed گیلان
10 مزایده خودروی سواری پژو پارس مدل 1387 7106852 1402/12/05 expired not special not payed گیلان
11 مزایده پلاک فرعی 701 اصلی 10 واقع در وشمه سرا بخش 26 ناحیه 55 ششدانگ 7083373 1402/11/29 expired not special not payed گیلان
12 مزایده سواری پراید SE131 مدل 96 رنگ نوک مدادی 6727452 1402/09/14 expired not special not payed گیلان
13 آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی 5775 فرعی از 23 اصلی 6248351 1402/05/30 expired not special not payed گیلان
14 آگهی مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 4698 فرعی از 23 اصلی ، مفروز و مجزا شده از2288B فرعی از اصلی 6220787 1402/05/24 expired not special not payed گیلان
15 آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بیشه زار به پلاک ثبتی 633 فرعی از 25 اصلی 5987849 1402/03/31 expired not special not payed گیلان
16 آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه آپارتمان با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 6241 فرعی از 23 اصلی 5965689 1402/03/28 expired not special not payed گیلان
17 آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه آپارتمان با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 6241 فرعی از 23 اصلی 5927204 1402/03/20 expired not special not payed گیلان
18 آگهی مزایده ملک با پلاک ثبتی 6089 فرعی از 23 اصلی ، مفروز و مجزا شده از27 فرعی از اصلی 5756374 1402/02/09 expired not special not payed گیلان
19 آگهی مزایده یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 268 فرعی از 24 اصلی ، مفروز و مجزا شده از84 فرعی از اصلی 5736852 1402/02/04 expired not special not payed گیلان
20 آگهی مزایده یک قطعه زمین 5568480 1401/12/07 expired not special not payed گیلان
21 آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه ویلایی 5542632 1401/12/02 expired not special not payed گیلان
22 آگهی مزایده شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 1219 تاریخ 1372/05/05 5507938 1401/11/24 expired not special not payed گیلان
23 آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه ویلایی با مصالح بنایی به قدمت بالغ بر 30 سال 5477474 1401/11/16 expired not special not payed گیلان
24 آگهی مزایده پلاک ثبتی 5844 فرعی 5383822 1401/10/21 expired not special not payed گیلان
25 آگهی مزایده ملک 5379673 1401/10/20 expired not special not payed گیلان
26 مزایده ششدانگ یک باب خانه ومحوطه بمساحت 1013 متر مربع 5227149 1401/09/12 expired not special not payed گیلان
27 آگهی مزایده خودروی سواری سمند 5136585 1401/08/21 expired not special not payed گیلان
28 آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 875 فرعی از 29 اصلی 5025202 1401/07/21 expired not special not payed گیلان
29 مزایده خودروی سواری پراید 4997897 1401/07/14 expired not special not payed گیلان
30 مزایده ششدانک یک قطعه مغازه به پلاک ثبتی 1751 فرعی از 2 اصلی 4997727 1401/07/14 expired not special not payed گیلان
31 آگهی مزایده شش دانگ یک باب خانه مشتمل بر محوطه به پلاک فرعی 232 واقع در میله سرا سنگ اصلی 25 بخش 4813494 1401/05/22 expired not special not payed گیلان
32 آگهی مزایده ملک طلق به پلاک ثبتی 159 فرعی از 25 اصلی 4802744 1401/05/18 expired not special not payed گیلان
33 آگهی مزایده ششدانگ یکباب مغازه به شماره 5647 فرعی از 23 اصلی مفروز و مجزا شده از 186 فرعی 4795638 1401/05/15 expired not special not payed گیلان
34 آگهی مزایده خودروی سواری پیکان 4763272 1401/05/05 expired not special not payed گیلان
35 آگهی مزایده موتور سیکلت تریل 4744559 1401/05/01 expired not special not payed گیلان
36 آگهی مزایده خودروی سواری هاچ بک تیبا 2 4661011 1401/04/06 expired not special not payed گیلان
37 آگهی مزایده یک باب خانه مشتمل بر محوطه به پلاک ثبتی 488 فرعی از 29 اصلی 4579918 1401/03/16 expired not special not payed گلستان
38 آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی-بیشه زار به پلاک ثبتی 560 فرعی از 22 اصلی ، 4451189 1401/02/07 expired not special not payed گیلان
39 مزایده خودروی سواری سمند 4423449 1401/01/28 expired not special not payed گیلان
40 باب خانه مشتمل بر محوطه به پلاک ثبتی 307 فرعی از 3 اصلی 4399640 1401/01/21 expired not special not payed گیلان
41 آگهی مزایده یک دستگاه هواساز مرکزی با الکتروموتور و غیره ... 4349970 1400/12/22 expired not special not payed گیلان
42 مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 4322731 1400/12/14 expired not special not payed گیلان
43 آگهی مزایده -بیست دستگاه هواساز سالن ها و غیره ... 4322701 1400/12/14 expired not special not payed گیلان
44 آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه به شماره 1098 فرعی از 2 اصلی 4293196 1400/12/04 expired not special not payed گیلان
45 آگهی مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 148 فرعی از 19 اصلی 4271016 1400/11/28 expired not special not payed گیلان
46 ششدانگ یکبابخانه و محوطه به مساحت 3022 مترمربع 4265622 1400/11/27 expired not special not payed گیلان
47 آگهی مزایده خودروی سواری هیوندا سانتافه مدل 2016 و... 4250151 1400/11/21 expired not special not payed گیلان
48 آگهی مزایده یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 148 فرعی از 19 اصلی 4210596 1400/11/10 expired not special not payed گیلان
49 آگهی مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به شماره 135 فرعی 4196736 1400/11/06 expired not special not payed گیلان
50 مزایده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 768 فرعی 4173811 1400/10/29 expired not special not payed گیلان