ir
rss
calendar پنج شنبه، 24 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

2,042
مـناقصات دیروز :3,129

مـزایدات امـروز :

971
مـزایدات دیروز :1,558
استعلام امروز : 1,560
استعلام دیروز : 2,028
بازدید کل :201,520

ارزیابی کیفی مشاوران برای شرکت در مناقصات - پایگاه خبری پارس نماد

*ارزیابی کیفی مشاوران برای شرکت در مناقصات - پایگاه خبری پارس نماد

الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران طی مراحل زیر انجام می‌شود:

۱ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها

۲ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول

۳ـ تهیه استعلام ارزیابی کیفی

۴ـ تهیه و انتشار فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران بنا به تشخیص کارفرما

5ـ توزیع استعلام ارزیابی کیفی و دریافت پاسخ آن بنا به تشخیص کارفرما

6 ـ امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی

۷ـ تعـیین سـه تـا شش مشـاور حائز شرایط که بالاترین امتیاز را کسب کنند (تهیه فهرست کوتاه)

۸ ـ مستندسازی و تهیه صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران

۹ـ ارسال صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران توسط کارگروه فنی ـ بازرگانی به کارفرما

۱۰ـ اطلاع رسانی صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران.

ب ـ ارزیابی کیفی مشاوران، براساس معیارهای زیر انجام می‌شود:

۱ـ تجربه (سابقه اجرایی) (تا ۳۰ امتیاز)

۲ـ ارزیابی کارفرمایان قبلی (تا ۲۰ امتیاز)

۳ـ ساختار سازمانی مشاور (تا۲۰ امتیاز)

۴ـ خلاقیت و ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشهای قبلی (ده تا بیست درصد)

۵ ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما (تا ۳۰ امتیاز)

پ ـ در روش ساده

ت ـ ارزیابی کیفی مشاوران براساس امتیازات کسب شده خواهد بود.

ث ـ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه ارزیابی کیفی معتبر است.

ج ـ دستگاه های مرکزی موظفند سامانه‌ای به وجود آورند که نتایج ارزیابی کیفی مشاوران در طول مدت اعتبار آن برای تمام مناقصات مشابه در دستگاههای اجرایی زیر مجموعه آن دستگاه اجرایی در رشته و پایه معین، معتبر تلقی شده و لزومی به ارزیابی مجدد کیفی نباشد

*استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

الف ـ استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:

۱ـ نام و نشانی کارفرما

۲ـ موضوع خدمات مشاوره

۳ـ مدارک صلاحیت و گواهینامه‌های لازم

۴ـ حجم کار یا برآورد اولیه خدمات مشاوره، حسب مورد

۵ ـ معیارهای ارزیابی و امتیاز آنه

۶ ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد

۷ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها

۸ ـ حداقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول (شصت امتیاز) برای دعـوت به ارائه پیشنهاد

۹ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلامها

۱۰ـ نام و نشانی مدیر طرح، حسب مورد.

مناقصه جدید

ب ـ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی و تحویل آن، از آخرین روز توزیع استعلامها، برای ارزیابی کیفی دو هفته می‌باشد.

پ ـ استعلام ارزیابی باید به طور یکسان بین همه مشاوران منتخب ، توزیع شود.

ت ـ سازمان موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل برای ارزیابی کارهای مشاوران به وسیله کارفرمایان قبلی اقدام کند.

* امتیازدهی برای ارزیابی کیفی مشاوران

الف ـ ارزیابی کیفی مشاوران، باید در مهلت مقرر در استعلامهای ارزیابی انجام شود.

ب ـ بررسی و امتیازدهی استعلامهای ارزیابی کیفی مشاوران، نباید با ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها همزمان باشد.

پ ـ امتیاز تجـربه مشاور، براساس اطلاعات و اسناد دریافتی از مشاور، با توجه به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین می‌شود.

حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که دو کار مشابه (با برآورد معادل یا بیشتر از کار موردنظر) توسط مشاور اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می‌یابد.

ت ـ برای تعیین امتیاز ارزیابی کارفرمایان قبلی، اطلاعات پنج سال گذشته شامل نشانی کارفرما و مقام مطلع در دستگاه های کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها از طریق استعلام اخذ و در مرحله ارزیابی با پرسش از کارفرمایان قبلی، حسب مورد، نسبت به موارد زیر امتیاز دهی می‌شود:

۱ـ کیفیت کار

۲ـ کفایت کارکنان کلیدی

۳ـ تحقق اهداف زمانی

ث ـ امتیاز مربوط به ساختار سازمانی مشاور با توجه به موارد زیر، حسب مورد تعیین می‌شود:

۱ـ کامل بودن سازمان و کفایت کارکنان اصلی و ثابت

۲ـ نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

۳ـ نظام کنترل و تضمین کیفیت

۴ـ نظام مستند سازی و روش گزارش‌دهی

۵ـ استفاده از نظامها و ابزار فناوری اطلاعات در سطح سازمان مشاور.

*صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران

الف ـ پس از امتیازدهی و انجام ارزیابی کیفی مشاوران

صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران شامل موارد زیر تهیه می‌شود:

۱ـ فهرست استعلامهای تکمیل شده توسط مشاوران که اصل استعلامها در نزد کارفرما بایگانی می‌شود.

۲ـ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مشاوران در ارتباط با هر یک از معیارهای ارزیابی کیفی

۳ـ امتیاز کل ارزیابی کیفی هر یک از مشاوران

۴ـ نام و مشخصات مشاورانی که برای درخواست پیشنهاد برگزیده شده‌اند (فهرست کوتاه)

۵ ـ متن دعوتنامه

۶ ـ محل و زمان تشکیل جلسه

۷ـ نام و امضای اشخاصی که ارزیابی کیفی مشاوران را انجام داده‌اند.

ب ـ صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران پس از تهیه و تصویب هیئت‌ انتخاب مشاور به کارفرما گزارش می‌شود و کارفرما موظف است صورتجلسه یادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامی اشخاص دخیل در ارزیابی کیفی مشاوران در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.

پ ـ در صورتی که هیچ یک از مشاوران واجد شرایط تشخیص داده نشوند (حداقل امتیاز لازم را کسب نکنند)، صورتجلسه ارزیابی کیفی با ذکر این موضوع تنظیم و فرآیند ارزیابی کیفی تجدید می‌شود.

در پایگاه خبری پارس نماد دسترسی به اطلاعات مناقصه، فراخوان، مزایده و استعلام با قابلیت جستجوی پیشرفته امکان پذیر می باشد که شما می توانید با ثبت نام رایگان در این پایگاه به عنوان سامانه مناقصات و مزایدات کشور به اطلاعات دسترسی داشته باشید و برای شرکت در هر کدام از آنها تصمیمات لازم را اخذ نمایید.

پر بازدیدترین ها
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
مینا همدانی  
11:23 1402/04/29

سلام ارزياي کيفي مناقصه گران شامل چه مواردي است ؟

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مناقصه لطفا با مناقصه گزار تماس حاصل نمایید.

پاوه نژاد  
16:11 1402/06/27

سلام. توضیحات خوبی در مورد ارزیابی کیفی مشاوران برای شرکت در مناقصات در این وبلاگ بیان شد که قابل تامل بود.

کد امنیتی