ir
rss
calendar پنج شنبه، 17 آذر ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,748
مـناقصات دیروز :3,088

مـزایدات امـروز :

1,157
مـزایدات دیروز :1,590
استعلام امروز : 1,267
استعلام دیروز : 2,350
بازدید کل :209,725

وظایف کمیسیون مزایده

وظایف کمیسیون مزایده !

وظایف کمیسیون:

طبق ماده 4 قانون مزایده وظایف کمیسیون مزایده به شرح زیر می باشد:

-تشکیل جلسات کمیسیون مزایده در موعد مقرر در فراخوان مزایده

-بررسی پیشنهادهای مزایده گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)

-ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مزایده

-ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کارگروه فنی (در مزایده های دو مرحله ای)

-تعیین برندگان اول و دوم مزایده، رجوع به پیشنهادات رتبه سوم وبعدی توسط کمیسیون مزایده در شرایطی که این پیشنهادات برابر یا بالاتر از قیمت پایه باشد نیز از اختیارات کمیسیون مزایده می باشد

-تصمیم گیری در خصوص تجدید یا لغو مزایده

-تنظیم صورت جلسات مزایده

برای دریافت انواع آگهی های مزایده می توانید در پایگاه مناقصات کل کشور ، ثبت نام کرده و با عضو شدن در این پایگاه در مزایدات مورد نظر خود شرکت نمایید.