ir
rss
calendar پنج شنبه، 17 آذر ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,748
مـناقصات دیروز :3,088

مـزایدات امـروز :

1,157
مـزایدات دیروز :1,590
استعلام امروز : 1,267
استعلام دیروز : 2,350
بازدید کل :230,842

کمیته فنی بازرگانی و ارزیابی فنی پیشنهادات در مناقصات

کمیته فنی بازرگانی و ارزیابی فنی پیشنهادات در مناقصات !!

کمیته فنی بازرگانی:

هیئتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را به عهده می گیرد.

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها:

فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی ،ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

پایگاه مناقصات کشور به عنوان برترین پایگاه اطلاع رسانی در زمینه مناقصات و مزایدات می تواند شما را در تصمیم گیری برای شرکت در این این فرآیندها یاری نماید.

ثبت نام رایگان