ir
rss
calendar سه شنبه، 8 فروردین ماه 1402
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,188
مـناقصات دیروز :1,143

مـزایدات امـروز :

391
مـزایدات دیروز :1,164
استعلام امروز : 1,055
استعلام دیروز : 945
بازدید کل :159,385

کمیته فنی بازرگانی و ارزیابی فنی پیشنهادات در مناقصات

کمیته فنی بازرگانی و ارزیابی فنی پیشنهادات در مناقصات !!

کمیته فنی بازرگانی:

هیئتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را به عهده می گیرد.

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها:

فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی ،ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

پایگاه مناقصات کشور به عنوان برترین پایگاه اطلاع رسانی در زمینه مناقصات و مزایدات می تواند شما را در تصمیم گیری برای شرکت در این این فرآیندها یاری نماید.

ثبت نام رایگان