ir
rss
calendar سه شنبه، 1 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :3,617

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :2,152
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 2,657
بازدید کل :12,566
bullet

مزایده معدن ؟

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده, فروش بوهمایت تولیدی مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور در پارتی های ۱۰ و ۱۵ تنی جداگانه 7470465 1403/02/31 new not special not payed سایر
2 تجدید مزایده فروش مقدار 4000 تن تا سقف 5000 تن از موجودی مصالح رودخانه ای نوبت دوم 7469940 1403/02/31 new not special not payed آذربایجان غربی
3 مزایده ، واگذاری مصالح مازاد رودخانه کارون حوزه شهرستان اهواز حد فاصل پلهای پنجم و فولاد درازای لایروبی 7469527 1403/02/31 new not special not payed خوزستان
4 مزایده ، واگذاری مصالح مازاد رودخانه کارون حوزه شهرستان کارون پشت بیمارستان سینا 7469519 1403/02/31 new not special not payed خوزستان
5 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469135 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
6 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469130 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
7 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469125 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
8 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469121 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
9 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469115 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
10 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469112 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
11 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469107 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
12 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469104 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
13 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469098 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
14 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469093 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
15 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469087 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
16 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469084 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
17 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469080 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
18 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469078 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
19 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469075 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
20 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469072 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
21 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469071 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
22 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469070 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
23 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469069 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
24 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469068 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
25 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469067 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
26 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469065 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
27 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469063 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
28 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469062 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
29 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469061 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
30 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469058 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
31 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469055 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
32 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469052 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
33 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469049 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
34 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469047 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
35 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469046 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
36 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469045 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
37 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469043 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
38 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469039 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
39 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469035 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
40 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469033 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
41 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469030 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
42 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469027 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
43 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469024 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
44 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469022 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
45 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469020 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
46 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469017 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
47 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469014 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
48 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469010 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
49 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469005 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
50 مزایده ، پروانه های اکتشاف و درخواست های اکتشافی 7469003 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی