ir
rss
calendar سه شنبه، 1 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :3,617

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :2,152
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 2,657
بازدید کل :12,566
bullet

مزایده املاک و زمین ؟

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 یک قطعه باغ انگور به مساحت 500 منر 7470695 1403/02/31 new not special not payed همدان
2 3 دانگ مشاع از ملک مسکونی در روستای مانیزان به متراژ530 متر 7470693 1403/02/31 new not special not payed همدان
3 مزایده ، فراخوان فروش یک قطعه زمین با کاربری گردشگری آوج -مزایده زمین - استان قزوین 7470647 1403/02/31 new not special not payed قزوین
4 مزایده ، فراخوان فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی شهر مهرگان -مزایده زمین - استان قزوین 7470641 1403/02/31 new not special not payed قزوین
5 مزایده ، فراخوان فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی شهر قزوین -مزایده زمین - استان قزوین 7470636 1403/02/31 new not special not payed قزوین
6 مزایده ، مزایده فروش سه واحد تجاری شهر محمدیه -مزایده مغازه - استان قزوین 7470605 1403/02/31 new not special not payed قزوین
7 مزایده ، مزایده فروش سه واحد تجاری شهر محمدیه -مزایده مغازه - استان قزوین 7470602 1403/02/31 new not special not payed قزوین
8 مزایده ، مزایده فروش سه واحد تجاری شهر محمدیه -مزایده مغازه - استان قزوین 7470598 1403/02/31 new not special not payed قزوین
9 مزایده ، فروش 3 باب واحد تجاری مهرگان -مزایده مغازه - استان قزوین 7470594 1403/02/31 new not special not payed قزوین
10 مزایده ، فروش 3 باب واحد تجاری مهرگان -مزایده مغازه - استان قزوین 7470590 1403/02/31 new not special not payed قزوین
11 مزایده ، فروش 3 باب واحد تجاری مهرگان -مزایده مغازه - استان قزوین 7470586 1403/02/31 new not special not payed قزوین
12 مزایده ، فروش 6 قطعه زمین های شهرک شهید کریمی مهاباد -مزایده زمین - استان اصفهان 7470576 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
13 مزایده ، فروش 6 قطعه زمین های شهرک شهید کریمی مهاباد -مزایده زمین - استان اصفهان 7470571 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
14 مزایده ، فروش 6 قطعه زمین های شهرک شهید کریمی مهاباد -مزایده زمین - استان اصفهان 7470565 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
15 مزایده ، فروش 6 قطعه زمین های شهرک شهید کریمی مهاباد -مزایده زمین - استان اصفهان 7470559 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
16 مزایده ، فروش 6 قطعه زمین های شهرک شهید کریمی مهاباد -مزایده زمین - استان اصفهان 7470554 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
17 مزایده ، فروش 6 قطعه زمین های شهرک شهید کریمی مهاباد -مزایده زمین - استان اصفهان 7470548 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
18 مزایده فروش 10 قطعه زمین با کاربری صنعتی واقع در شهرک صنعتی حاجی آباد (صنوف مزاحم) - نوبت دوم 7470386 1403/02/31 new not special not payed سمنان
19 تجدید مزایده فروش یک باب خانه 7470374 1403/02/31 new not special not payed یزد
20 مزایده دستور فروش پلاک ثبتی 123/52427 7470286 1403/02/31 new not special not payed تهران
21 مزایده فروش 15 قطعه اراضی تفکیکی ​​​​​​​نوبت دوم  7470265 1403/02/31 new not special not payed هرمزگان
22 مزایده فروش 4 قطعه املاک مازاد (اموال غیرمنقول) با کاربری تجاری و مسکونی  7470253 1403/02/31 new not special not payed یزد
23 دو پنجم از سه دانگ پلاک17169 فرعی از 28 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان باستثنای بهای ثمنیه --0100352 ج13 7470203 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
24 2/5927 حبه مشاع از 36 حبه 3 دانگ پلاک 10308/5 بخش 5 اصفهان بایگانی 0200393ج11 7470201 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
25 ملک آموزش عالی نجف آباد 7470200 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
26 پلاک ثبتی 2316 فرعی از 35 اصلی بخش 6 ناحیه 99 زراعی( 1877.5 سهم از 2627.5 سهم مشاع ) 7470199 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
27 دستور فروش ملک مشاع پلاک 8943 فرعی از 49 اصلی مفروز از 1369 بخش 2 7470197 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
28 دستور فروش ملک 9782از فرعی 391 بخش 9 نجف آباد 7470196 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
29 فروش تمامیت یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 1198 فرعی از 11 اصلی بخش 13 ثبت اصفهان 7470193 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
30 پلاک ثبتی 0 فرعی از1492 اصلی مفروز از 0 فرعی از اصلی مذکور بخش 1 به میزان 1.5517 دانگ مشاع از 6 دانگ 7470192 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
31 ملک پلاک 5039 فرعی از 49 اصلی بخش 2 به میزان 0.4763 دانگ مشاع از 2.1 دانگ مشاع 7470190 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
32 تجدید مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی 7470187 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
33 پلاک 5627 فرعی از 6556 اصلی بخش 8یزد 7470145 1403/02/31 new not special not payed یزد
34 ملک آموزش عالی نجف آباد 7470141 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
35 ششدانگ پلاک ثبتی4858/299 بخش 5 اصفهان بایگانی 0000217ج17 7470139 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
36 زمین مسکونی 7470137 1403/02/31 new not special not payed آذربایجان شرقی
37 دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 15190/5785 بخش 5 اصفهان پرونده 0101672ج5 7470135 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
38 منزل ویلایی مشاع 7470127 1403/02/31 new not special not payed خراسان رضوی
39 شش دانگ پلاک ثبتی 2250/18309 بخش 6 اصفهان پرونده 0000765ج8 7470125 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
40 ملک مسکونی واقع در خیابان گلبهار غربی 7470119 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
41 آگهی مزایده اول اموال غیرمنقول 2 7470117 1403/02/31 new not special not payed گیلان
42 شش دانگ یک باب منزل مسکونی با پلاک ثبتی  29 فرعی از 3331 اصلی بخش 15 7470109 1403/02/31 new not special not payed آذربایجان شرقی
43 مزایده اجاره برخی از املاک شهرداری- نوبت دوم 7470094 1403/02/31 new not special not payed فارس
44 تجدید مزایده فروش یک دستگاه ساختمان قدیمی 7469958 1403/02/31 new not special not payed خوزستان
45 مرحله دوم مزایده فروش 3 قطعه پلاک با کاربری تجاری - مزایده روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت 1403 7469929 1403/02/31 new not special not payed اصفهان
46 مزایده فروش ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک ثبتی 3752  7469880 1403/02/31 new not special not payed گیلان
47 مزایده یک قطعه باغ انگور و یک قطعه زمین زراعتی 7469871 1403/02/31 new not special not payed آذربایجان غربی
48 زمین کشاورزی 7469675 1403/02/31 new not special not payed آذربایجان شرقی
49 مقدار 2/3792دانگ مشاع ازششدانگ مشاع از پلاک ثبتی 4115فرعی از یک اصلی بخش 2شاهرود 7469672 1403/02/31 new not special not payed سمنان
50 مزایده ، تجدید مزایده املاک تملیکی (دامداری شهریار ) -مزایده زمین و مستحدثات - استان تهران 7469665 1403/02/31 new not special not payed تهران
1403/02/31
1403/02/31
1403/02/31