صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
3,479
مـناقصات دیـروز:
2,585
مـزایدات امـروز:
428
مـزایدات دیـروز:
649
کاربران آنلاین:
5,628
بازدید امروز:
49,084
آرشیو:
2,704,515
ورود به سایت
نقش جبه پارس
تولیدی باران دخت
شرکت صنایع کابل کمان 2
شرکت کابل مسین
برنا انرژی اروند
پدیده اطلس سرما
صنعت ذوب و نسوز ایرانیان
شرکت سیمیا
نگین انرژی منجی
گروه فلز
سیم و کابل رویان
پارسیان تن پوش نماد
گواهی طلایی عضویت
شرکت ساختکار آفرین
تبلیغات 3
ماهان کابل امیر
مبلمان اداری پیلرسا
شرکت پانا پرداز پرسیا
کارتن سازی پارسه البرز

مزایده فروش پلاک ثبتی 6938 فرعی از 6518 اصلی و... ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:2064022
استان:کرمان
شماره آگهی:9810463431900213
تاریخ شروع :1398/09/18
تاریخ درج آگهی :1398/09/18
عنوان آگهی:مزایده فروش پلاک ثبتی 6938 فرعی از 6518 اصلی و...
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش پلاک ثبتی 6938 فرعی از 6518 اصلی و...
شماره آگهی: 9810463431900213
شماره پرونده:3C2E943D94AC49BAB112E8E5124A7AAE

تاریخ صدور:1398/09/18

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سیرجان/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول

احتراما نظر به اینکه در پرونده کلاسه 980362محکوم علیه هوشنگ بهرامی فرزند علی محکوم به پرداخت مبلغ 2/310/496/740ریال در حق محکوم له حسین ملک پور افشار فرزند فیض اله گردیده ونامبرد دو قطعه زمین به پالاکهای ثبتی رابه عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است 1-پلاک ثبتی 6938 فرعی از 6518 اصلی بخش 37 پلاک فوق بصورت زمینی است بهع مساحت 302/46 متر مربع با کد utm : x=366746  و Y=3268141  و شماره قطعه 6938 از اراضی تعاونی انصار معرفی شده به نام منوهر شرفی با حدود و مشخصات  شمالا:مرزیست بطول 10 متر به فضای سبز و شرقا مرزیست بطول 30/24 متر به قطعه 10 تفکیکی  و جنوبا مرزیست بطول ذ10 متر به کوچه  و غربا مرزیست به طول 30/26 متر به قطعه 8 تفکیکی  سند دارای شماره دفتر الکترونیکی 139820319012000580 می باشد 302/46 متر مربع عرصه از قرار متر مربعی 3/500/000 ریال جمعا به مبلغ 1/058/610/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری گردیده است  و ارزیابی پلاک 3692 فرعی از 6518 اصلی بخش 37 کرمان بصورت قطعه با کاربری مسکونی و وضعیت ساخت و ساز نیمه تمام می باشد که شفته ریزی اجرای فونداسیون و ستون بتنی جهت داحداث ساختمان با زیر بنای 100 متر مربع صورت پذیرفته عرصه پلاک به مساحت 274/3 متر مربع است با کد UTM: X=366930  و Y=3268222  و شماره قطعه 3692 از اراضی تعاونی انصار واقع در محدوده فنس کشی منتهی الیه شرقی این اراضی و معرفی شده بنام منوهر شرفی حدود و مسشخصات پلاک عبارت است از  شمالا کانال اشتراکی بطول 10 متر به فضای سبز  شرقا کانال اشتراکی بطول 27/43 متر به شماره د3691 فرعی و جنوبا درب و دیواره بطول 10 متر به کوچه و غربا کانال اشتراکی بطول 27/43 متر به شماره 3693 فرعی سند دارای شماره دفتر الکترونیکی 13980319012000526 می باشد عرصه به میزان 2741/3 متر مربع از قرار متر مربعی 3/500/000 ریال جمعا به مبلغ 960/050/000 ریال شفته ریزی فونداسیون و اجرای ستون بتنی و پروانه ساختمانی مربوطه جهت 100 متر مکربع زیر بنا 250/000/000 ریال  جمعا 1/210/050/000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری گردیده است در ضمن آدرس پلاک 6938 فرعی از 6518 اصلی مفروز شده از 4097 فرعی از اصلی مذکور قطعه 9 تفکیکی بخش 37 سیرجان واقع در اراضی محمود آباد واگذاری شرکت تعاونی انصار قطعه 6938 و پلاک 3692 فرعی از 6518 اصلی مفروز مجزی شده از 693 و 2941 فرعی از اصلی مذکور بخش 37 سیرجان واقع در اراضی محمود آباد واگذاری شرکت تعاونی انصار قطعه 3692 می باشند که توسط اجرا توقیف و قیمتهای مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد قیمت گردیده مال معرفی شده در تاریخ 1398/10/07ساعت 11 ظهرازطریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش میرسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبرنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تادرصورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی ما بقی به حساب درآمدهای دولت واریز گردد متقاضیان میتوانندتا 5 روز قبل از مزایده از مال معرفی شده بازدید وپیشنهادهای خویش را به این اجرا ارسال وروی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه  1398/10/07  میباشد مزایده درصورت عدم حضور شرکت کننده تجدید میگردد./.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان-منوچهر شهسواری

آدرس و تلفن :کرمان
منبع آگهی :سایت 98.9.18
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش پلاک ثبتی 6938 فرعی از 6518 اصلی و...
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده، مزایده فروش پلاک ثبتی 6938 فرعی از 6518 اصلی و... شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سیرجان/قدیم کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
یکشنبه 30 شهريور 1399