صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
0
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
0
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
11,336
بازدید امروز:
7,346
آرشیو:
2,422,894
ورود به سایت
شرکت ساختکار آفرین
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت کابل مسین
شرکت نگاه و نظارت امن رایا
شرکت صنایع کابل کمان 2
گواهی طلایی عضویت
موسسه حقوقی پارسه امین پایتخت
کارتن سازی پارسه البرز
گروه فلز
شرکت سیمیا
تبلیغات 3

مزایده فروش اراضی شالیزاری و زمین های صیفی کاری (خانه محوطه) و یک قطعه زمین ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1961274
استان:گیلان
شماره آگهی:9810465220500032
تاریخ شروع :1398/07/25
تاریخ درج آگهی :1398/07/25
عنوان آگهی:مزایده فروش اراضی شالیزاری و زمین های صیفی کاری (خانه محوطه) و یک قطعه زمین
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش اراضی شالیزاری و زمین های صیفی کاری (خانه محوطه) و یک قطعه زمین
شماره آگهی: 9810465220500032
شماره پرونده:00D9F212669A43BB8BAC0C69EDC5EC01

تاریخ صدور:1398/07/25

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش کوچصفهان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

به نام خدا

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

در پرونده کلاسه 980184 این اجرا  موضوع دعوی خواهان ها  آقایان و خانم ها حسن ، سمانه ، سنا و حسین جملگی یوسفی با وکالت خانم عذرا صمیمی  بطرفیت خواندگان محمد علی و مینا و نعیم و عذرا  و فاطمه و عظیم جملگی اسماعیلی و فرشته قاسمی و مونس قویدل  با موضوع فروش ماترک ، پس از ارزیابی اموال مذکور  توسط کارشناس رسمی دادگستری  و انجام سایر تشریفات قانونی و نظر به  درخواست خواهان  دایر بر مزایده  ، وفق قانون اجرای احکام مدنی  اموال  به شرح زیر بصورت مزایده به  فروش می رسد :

اموال  مورد مزایده :

املاک مورد تعرفه عبارت است از مجموعهای شامل : اراضی  شالیزاری و زمین های یفی کاری (خانه محوطه) و یک قطعه  زمین در مجاورت جاده آسفالته کوچصفهان به لشت نشا

قطعه اول زمین پشته با موقعیت تجاری مسکونی : به مساحت حدود 8700 متر مربع واقع در جاده آسفالته کوچصفهان به لشت نشاء که قبلاٌ کاربری زمین شالیزاری بوده وسپس خاکریزی تسطیح شده است ودر حال حاضر بصورت واحد صنفی کارگاهی ( بلوک زنی و بازیافت ) مسکونی و قسمتی مزروعی مورد بهره برداری اشخاص می باشد حدود اربعه آن عبارتست از : شمالاٌ وصل به دیوار بلوکی و پرچین کلمرز که متصل است به کوچه صبا یک و خانه و محوطه و همچنین زمین مزروعی اشخاص ، شرقاص و جنوباٌ دیواریست از سیم توری و پایه های اهنی و درب های ورودی که متصل است به حریم جاده آسفالته کوچصفهان به لشت نشاء غرباٌ دیوارسیم توری و پایه های آهنی و مرز مشترک که متصل است به شالیزار آقای هادی عاشوری می باشد. برابر استعلام دریافت شده از اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رشت اداره مزبور طی شماره 4747/9 مورخ 30/05/98 که منضم به نقشه است در پاسخ به نامه اجرای احکام مدنی بخش کوچصفهان در رابطه با تعیین کاربری قطعه زمین واقع در روستای کنار سر با توجه به مختصات ارسالی اعلام داشته است : کاربری قطعات مذکور 1- واحد صنفی و کارگاهی 2- مسکونی 3- ورزشی 4- مزروعی 5- حریم قانونی راه می باشد

قطعه دوم شالیزاری : به مساحت حدود 4000 متر مربع که حدود اربعه آن عبارتست از : شمالاٌ وصل به شالیزاراشخاص و کوچه صبا یک و شرقاٌ وصل به قطعه زمین شماره 1 ، جنوباٌ قسمتی وصل به شالیزار هادی عاشوری و قطعه زمین شماره 3 ( متصرفی مهدی رجب زاده ) غرباٌ سراسر وصل به نهر آب و ورای آن اراضی شالیزاری رمضان کاظمی و رضا عاشوری و باغ مخروبه اشخاص محدود می باشد این قطعه زمین در وضعیت موجود شالیزاری دایر میباشد .

قطعه سوم عرصه خانه و محوطه (متصرفی  آقای رجب زاده ) یک قطعه زمین به مساحت 500 متر مربع واقع در روستای کنارس که در تصرف آقای رجب زاده قرار دارد و نامبرده در خانه مسکونی احداث نموده است و اعیانی های موجچود در زمین متعلق به آقای رجب زاده می باشد حدود اربعه آن عبارتست از شمالاص وصل به زمین شالیزار وراث کریم اسماعیلی شرقاٌ ابتدا وصل به زمین شالیزار وراث کریم اسماعیلی سپس  به شالیزار آقای هادی عاشوری  جنوباٌ وصل به شالیزار آقای هادی عاشوری و غرباٌ وصل به راه عبوری و باغ مخروبه اشخاص می باشد

قطعه چهارم زمین شالیزاری : به مساحت 12800 متر مربع که حدود اربعه آن عبارتست از : شمالاٌ مرز مشترک به شالیزار وراث کاظمی ، شرقاٌ وصل به راه عبوری منتهی به خانه محوطه مهدی رجب زاده ، جنوباٌ ابتدا وصل به دیوار بلوکی سیمانی به تاسیسات آبرسانی قریه کنارسر و در ادامه پرچین احداثی که متصل است به خانه محوطه وراث کریم اسماعیلی و غرباٌ وصل به خانه محوطه و همچنین  شالیزار حبیب علیپور و در ادامه به زمین شالیزار آقای محجوب محدود و متصل می باشد .

قطعه پنجم زمین صیفی کاری (محوطه خانه وراث کریم اسماعیلی ) : واقع در روستای کنارسر – کوچه شهید یوسفی به مساحت 4500 متر مربع که در تصرف آقایان محمد علی و عظیم اسماعیلی و شرکت آب فاضالاب روستایی استان گیلان می باشد . حدود اربعه آن عبارتست از : شمالان ابتدا وصل بهدیوار سنگ و سپس پرچین احداثی که متصل است به قطعه زمین شماره 4 شرقاٌ دیوار بلوک سیمانی شرکت آب و فاضلاب روستایی که متصل به کوچه شهید محمود یوسفی و غرباٌ وصل به پرچین احداثی و خانه محوطه و وصل به دیوار بلوک سیمانی و پرچین که  متصلبه کوچه شهید محمود یوسفی است . لازم به توضیح است قطعه زمین محصور شده شرکت اب فاضلاب زمین حبیب علیپور ، جنوباٌ روستایی به مساحت تقریبی 350 متر مربع که به عنوان تاسیسات آب  شرب روستا بهره برداری می گردد قیمت گذاری نشده است

قطعه ششم شالیزاری: به مساحت 2000 متر مربع که حدود اربعه آن عبارتست از : شمالاٌ ابتدابه کوچه شهید محمودیوسفی و سپس باغ حبیب علیپور  و خانه محوطه احمد محبوب ، جنوباٌ وصل به زمین شالیزار چشم گلی شرقاٌ وصل به راه عبوری و خانه محوطه اشخاص و غرباٌوصل به زمین شالیزار اقای محجوب محدود ومتصل می باشد.  بنا به اظهارات آقایان محمد علی و سهراب اسماعیلی مقدار 1250 متر مربع از این قطعه زمین در سال های قبل به آقای احمد محبوب فروخته شده است و مقدار تقریبی 750 متر مربع از زمین بصورت چور شده و نکاشت موجود است

نظریه کارشناسی

علیهذا با عنایت به موقعیت مکانی و کاربری اراضی مورد تعرفه و بررسیهای محلی ، فاصله آن با جاده و سایر مورد موثر در تعیین ارزش زمین ، قیمت املاک بشرح زیر می باشد:  

1 -ارزش ریالی پایه هر متر مربع از قطعه زمین شماره  1 با کاربری مسکونی ، صنعتی  وورزشی به مساحت حدود 8700 متر مربع به مبلغ 2،000،000 ریال بر آورد و قیمت کل اراضی موصف 17،400،000،000  ریال اعلام می گردد

2- ارزش ریالی  پایه هر متر مربع از شالیزار قطعه شماره 2 به مساحت حدود4000 متر مربع به مبلغ 300،000ریال بر آورد و قیمت کل اراضی شالیزاری موصوف 1،200،000،000 ریال اعلام می گردد.

3-ارزش ریالی پایه  هر متر مربع از زمین پشته (محوطه خانه مهدی رجب زاده ) قطعه شماره3 به مساحت حدود 500 متر مربع به مبلغ1،200،000 ریال بر آورد و قیمت کل زمین پشته موصوف 600،000،000 ریال اعلام می گردد

4-  ارزش ریالی پایه هر متر مربع از شالیزار قطعه شماره 4 به مساحت حدود 12800 متر مربع به مبلغ 280،000 ریال بر آورد و قیمت کل اراضی شالیزار موصوف 3،584،000،000 ریال اعلام می گردد

5-ارزش ریالی پایه یک قطعه زمین پشته (محوطه خانه و صیفی کاری وراث کریم اسماعیلی ) قطعه شماره 5 به مساحت 4150 متر مربع از قرار هر متری 1،800،000 ریال و در سطح 4150 متر مربع مجموعاٌ به ارزش 7،470،000،000 ریال برآورد و اعلام  می گردد .

6- ارزش ریالی  پایه  هر متر مربع از شالیزار قطعه شماره 6 به مساحت حدود2000 متر مربع به مبلغ 250،000 ریال برآوردو قیمت کل اراضی شالیزاری موصوف 500،000،000 ریال اعلام می گردد

ارزش کل املاک مورد ارزیابی مجموع بند 1 تا 6 جمعاٌ به مبلغ  سی میلیارد و هفتصد و پنجاه و چهار میلیون ( 30،754،000،000) ریال تعیین و اعلام می گردد .           

قیمت فوق به عنوان ارزش پایه از سوی کارشناس دادگستری برآورد گردیده ، مع الوصف مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برندۀ مزایده محسوب خواهد شد. برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ خریداری شده را در روز و ساعت مزایده به حساب سپرده این دادگستری نزد بانک ملی به شماره 2171294472003 واریز و سند پرداخت آن را در روز و ساعت مزایده به این اجرا تحویل نموده و مابقی را ظرف یک ماه به همان حساب واریز و سند پرداخت را تحویل این اجرا نماید .  در صورت عدم تأدیه مابقی مبلغ ده درصد واریزی به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهد شد.

محل مزایده : دادگاه عمومی حقوقی بخش کوچصفهان – شعبه اجرای احکام مدنی 

زمان مزایده: ساعت 10 الی 12 مورخه 98/8/21

ویشکایی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کوچصفهان

آدرس و تلفن :گیلان
منبع آگهی :سایت 98.7.25
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش اراضی  شالیزاری و زمین های صیفی کاری (خانه محوطه) و یک قطعه  زمین

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
شنبه 17 خرداد 1399