صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
2,078
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
566
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
21,539
بازدید امروز:
62,372
آرشیو:
2,413,141
ورود به سایت
شرکت ساختکار آفرین
گواهی طلایی عضویت
کارتن سازی پارسه البرز
شرکت کابل مسین
موسسه حقوقی پارسه امین پایتخت
شرکت نگاه و نظارت امن رایا
گروه فلز
شرکت سیمیا
تبلیغات 3
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت صنایع کابل کمان 2

مزایده فروش یک و نیم دانگ از ششدانگ اعیان پلاک 1/513/692دو واحد آپارتمان مسکونی ( دفعه ی2)؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1961235
استان:سمنان
شماره آگهی:9810462337600019
تاریخ شروع :1398/07/25
تاریخ درج آگهی :1398/07/25
عنوان آگهی:مزایده فروش یک و نیم دانگ از ششدانگ اعیان پلاک 1/513/692دو واحد آپارتمان مسکونی ( دفعه ی2)
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش یک و نیم دانگ از ششدانگ اعیان پلاک 1/513/692دو واحد آپارتمان مسکونی ( دفعه ی2)
شماره آگهی: 9810462337600019
شماره پرونده:3266C9DA6F9442BBBE1788BEF2878D9D

تاریخ صدور:1398/07/25

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دامغان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی -آگهی مزایده ی مال غیرمنقول( دفعه ی2)

شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان دامغان در نظر دارددر پرونده970067لهای فهیمه مظفری علیه رضا اصغر پور فرزند علی اکبر یک و نیم دانگ از  ششدانگ اعیان پلاک 1/513/692دو واحد آپارتمان مسکونی واقع در روستای شهرسازی کیلومتر 40جاده دامغان شاهرود که ازطریق اداره ثبت اسناد و املاک دامغان توقیف گردیده درقبال محکوم به بامشخصات ذیل:

یک و نیم دانگ از ششدانگ اعیان پلاک 1/513/692دو واحد آپارتمان مسکونی به مساحت اعیان هر کدام 70 متر و دارای عرصه مشاعی به مساحت 172مترمربع میباشد.هر دو واحد دارای راه ورودی مستقل و حیاط مساقل مستقل بوده که یک سند اعیانی ششدانگ صادر گردیده و طبق عرف هر واحد به صورت سه دانگ مشاع است.عرصه متعلق به موقوفه انوشیروان میرزا است که در قیمت گذاری ارزش پذیره ملک در نظر گرفته شده است.اسکلت آجری با نمای سیمانی که در طیقه همکف تعمیرات توسط فردی بنام آقای عاشوری انجام شده و در حال حاضر در تصرف ایشان و در بهره برداری میباشد و نامبرده مدعی مالکیت در طبقه همکف است. که ارزش یک و نیم دانگ از 6 دانگ اعیان پلاک ثبتی فوق سهم آقای رضا اصغر پور 100/000/000ریال به وسیله کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده را برای روزپنج شنبه مورخ 1398/08/23 ساعت10لغایت11صبح درمحل دفتراجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دامغان به نشانی ذیل ازطریق مزایده به فروش برساند .هرکس می توانددرمدت پنج روزقبل ازروز معین شده برای فروش ملک راملاحظه نماید.مزایده ازقیمت کارشناسی آغازوکسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب و ده درصد بهای پیشنهادی را بایستی فی المجلس در محل اجرای احکام مدنی به عنوان سپرده به قسمت اجراتسلیم نماید(ترجیحا"ازطریق به همراه داشتن چک تضمین شده بانکی حداقل به میزان ده درصدمبلغ کارشناسی وامثاله) و باقیمانده را ظرف مدت یکماه پرداخت نمایدتانسبت به انتقال پلاک ثبتی مورد مزایده بنام برنده مزایده اقدام گردد.بد یهی است در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه ی مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدیدمی گردد.

دفترشعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان دامغان-فاطمه سعیدی

استان سمنان - دامغان - میدان امام حسین - کد پستی : 3671931157 تلفن: 88-35236386 (کد023) 

آدرس و تلفن :سمنان
منبع آگهی :سایت 98.7.25
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش یک و نیم دانگ از  ششدانگ اعیان پلاک 1/513/692دو واحد آپارتمان مسکونی ( دفعه ی2)

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
شنبه 10 خرداد 1399