صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
1,406
مـناقصات دیـروز:
2,481
مـزایدات امـروز:
600
مـزایدات دیـروز:
489
کاربران آنلاین:
726
بازدید امروز:
44,691
آرشیو:
2,501,112
ورود به سایت
شرکت ساختکار آفرین
کارتن سازی پارسه البرز
گروه فلز
تبلیغات 3
گواهی طلایی عضویت
سیم و کابل رویان
شرکت صنایع کابل کمان 2
شرکت سیمیا
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت کابل مسین

مزایده 146سهم ودو سوم سهم مشاع از 6600سهم ششدانگ پلاک ثبتی 11163 فرعی -نوبت دوم؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1638900
استان:خراسان رضوی
شماره آگهی:9810465183500031
تاریخ شروع :1398/02/23
تاریخ درج آگهی :1398/02/23
عنوان آگهی:مزایده 146سهم ودو سوم سهم مشاع از 6600سهم ششدانگ پلاک ثبتی 11163 فرعی -نوبت دوم
شرح آگهی:

مزایده، مزایده 146سهم ودو سوم سهم مشاع از 6600سهم ششدانگ پلاک ثبتی 11163 فرعی-نوبت دوم
شماره آگهی: 9810465183500031
شماره پرونده:C050BCE49C5640C19ECA07834C387708
تاریخ صدور:1398.02.23
شعبه صادر کننده:اجرای احكام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
((آگهی مزایده))
به موجب پرونده کلاسه 970046اجرای مدنی دادگاه حقوقی سبزوارمحکوم علیه خانم منیژه ترشیزی  به پرداخت مبلغ 2.000.000.000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 14.614.000 ریال  بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر و تادیه از تاریخ مبایعه نامه 1386.08.13 تا یوم الوصول در حق  محکوم له محسن ترابی کنگ و پرداخت مبلغ 5درصد بابت نیم عشر دولتی در حق دولت  نظر  به اینکه نامبرده تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است از ناحیه محکوم له 146سهم ودو سوم سهم مشاع از 6600سهم  ششدانگ پلاک ثبتی 11163 فرعی از 6اصلی بخش 3 سبزوار به مساحت 168401 متر مربع  فرعی از پلاک 8اصلی بخش سه سبزوار که بصورت اراضی دیمه سار کشاورزی واقع در محدوده شمالی سیل برگردان  شمال سبزوار متعلق به خانم منیژه ترشیزی معرفی نموده  که از طریق دایره اجرا توقیف گردیده است پس از ارجاع امر به کا رشناسی به شرح ذیل ارزیابی میگردد
لذا ارزش  سهم مذکور که طبق سند ارائه شده به مساحت 3742متر مربع میباشد  به مبلغ 748.400.000 ریال ریال  تعیین میگردد               
مقرر گردید مزایده درروز دوشنبه مورخ 1398.03.20اعت 11صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان محترم عمومی وانقلاب شهرستان سبزوار در محل اجرای احکام مدنی دادگستری به فروش برسد.مزایده از قیمت کارشناسی شده شروع و به کسانی که بالا ترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد.طالبین به خریدمی توانند پنچ روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدشان از ملک مذکور داده شود.قابل ذکر اینکه ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد.تحویل وتنظیم سند تابع مقررات جاری  می باشد.
 شم آبادی دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار
آگهی نوبت دوم

آدرس و تلفن :خراسان رضوی
منبع آگهی :سایت 98.2.23
تصویر آگهی :مزایده، مزایده  146سهم ودو سوم سهم مشاع از 6600سهم  ششدانگ پلاک ثبتی 11163 فرعی-نوبت دوم

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
یکشنبه 15 تير 1399