صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
0
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
0
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
345
بازدید امروز:
678
آرشیو:
1,947,302
ورود به سایت
شرکت طیف موج اسپادانا
گواهی طلایی عضویت
نوین صنعت آکس
تبلیغات 3
تجهیز نمای سیما
شرکت پیشرو بهینه نوآوران
شرکت بهین ثبت
ایمن سازان پیشرو

مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 33فرعی از 4اصلی؟

[سفارش خرید و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1568442
استان:سمنان
شماره آگهی:9710462263800006
تاریخ شروع :1397/12/27
تاریخ درج آگهی :1397/12/27
عنوان آگهی:مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 33فرعی از 4اصلی
شرح آگهی:

مزایده، مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 33فرعی از 4اصلی
شماره آگهی: 9710462263800006
شماره پرونده:68CB9D2544F546899D2FFF31779B680A
تاریخ صدور:1397.12.27
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احكام شورای حل اختلاف بخش بسطام
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول
اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بسطام در راستای نیابت اعطائی مرجع محترم معطی ( اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود) در جهت استیفاء محکوم به له آقای بهروز کلائی با وکالت خانم عابدی بطرفیت محکوم علیه خانم مریم شاکر اردکانی در قبال محکوم به مبلغ 171.066.239میلیون ریال وهزینه اجرایی مبلغ 4.800.000 میلیون ریال قصد دارد قسمتی از اموال غیر منقول ذیل را که معادل محکوم به می باشد از طریق مزایده به فروش برساند.
مشخصات ملک مورد مزایده:
1- پلاک ثبتی شماره  33فرعی از 4اصلی واقع در بخش 3 ثبتی شاهرودبه آدرس:امیریه روبروی باشگاه اسب سواری بنام آقای محمد دزیانیان در سال 1321 شمسی باحدود ذیل به ثبت رسیده است شمالا و غربا بنهر عام وصل به شارع ،شرق و جنوب به مرز اشتراکی با زمین 32- سپس بموجب سند رسمی شماره 10648-43.6.4 دفتر 9 شاهرود به خانم نیلوفر معزی انتقال گردیدو مالک درخواست تعیین طول ابعاد پلاک فوق را نموده است که بموجب صورتمجلس شماره 121.3390-1393.2.28حدود و متراژپلاک فوق تعیین گردید. شمالا:بطول 202.56متر مرزیست بهر عام وصل به شارع عام شرقا:بطول 55 متر به دیوار پلاک4.32 جنوبا:بطول 197.18متر مرزیست اشتراکی با پلاک 4.32غربا:بطول 47 متر مرزیست بنهر عام وصل به شارع به مساحت 1015065 متر مربع که سند تک برگی پلاک فوق بنام مشارالیه صادر و تسلیم گردیده است و نامبرده مقدار 1980 سهم از 10150.65 متر مربع سهم ششدانگ پلاک مذبور را به آقای علیرضا کلائی و انامبرده مقدار مالکیت خود را بالمناصفه به اکرم مهدوی و مریم شاکر اردکانی انتقال قطعی داده استو خانم اکرم مهدوی در اجرای قانون تعیین تکلیف مقدار مالکیت خود را تحت پلاک 358 فرعی سند مالکیت مفروض دریافت نموده است.برابر نقشه پیوست قطعه یک واقع در ضلع شرقی که به صورت مفروض با معرفی آقای بهروز کلائی (محکوم له)در تصرف خانم مریم شاکر اردکانی (محکوم علیه)میباشد.متر کشی که بصورت محوطه با دیوار بلوک سیمانی با ارتفاع تقریبا 2 متر محصور و یک استخر جهت ذخیره آب مشاهده می شود که حدود مورد تصرف بدین شرح است :شمالا:بطول 18.1متر دیواریست بشارع و نهر عام شرقا:بطول 55 متر دیواریست به دیوار پلاک 32 فرعی جنوبا:بطول17.84 متر در و دیواریست بشارع عام غربا: بطول 54.36 متر به دیوار پلاک4.33.358 خانم اکرم مهدوی به مساحت 990 متر مربع لذا با بررسی سوابق ثبتی ملاحظه گردید پلاک 33 فرعی در نقشه ترسیمی نقشه بردار ثبت مشاهده می گردد داخل در محدوده پلاک 82 فرعی از 4 اصلی قرار دارد که در موقع انجام کارشناسی پلاک 82 فرعی لحاظ نشده است و در حال حاضر مالک آن آقای حمید معزی مالک اولیه با تنظیم اقرار نامه رسمی شماره 161651 -96.12.23 دفترخانه 6 شاهرود با کسر مساحت پلاک 82 فرعی موافقت نموده است و سایر مالکین مشاعی پلاک مذکور ذیل صورت مجلس در خصوص پلاک 82 فرعی موافقت خود را با کسر مساحت و اصلاح حدود اعلام نموده اند که این گزارش به اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان سمنان اعلام شده است . با عنایت به مطالب فوق الاشاره مبنی بر اینکه خانم مریم شاکر اردکانی مالک مشاعی پلاک 33 فرعی میباشد ارزش و قیمت پایه عرصه و اعیان پلاک ثبتی مذکور به مبلغ چهارصدویک میلیون ریال معادل 401.000.000میلیون ریال ارزیابی می گردد.
شرایط مزایده:   
1- برنده مزایده شخصی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ را نقدا پرداخت و مابقی آنرا ظرف یکماه از انجام مزایده پرداخت نماید درغیر اینصورت سپرده وی به نفع صندوق دولت ضبط و آگهی تجدید خواهد شد.
3-کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره به عهده برنده می باشد.
4-مزایده با حضور نماینده دادگاه و مامور اجرا در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف بسطام برگزار خواهد شد.   
5-شرکت کنندگان میتوانند پیشنهادات خود را کتبا در روز مزایده به این اجرا تقدیم نمایند.
6-شرکت کننده در مزایده می توانند جهت ملاحظه کروکی و مشخصات ملک موصوف 5 روز قبل از مزایده  به اجرای احکام شورای حل اختلاف مراجعه نمایند.بازدید از ملک با هماهنگی اجرای احکام در زمان مقرر ممکن است.
مزایده روز شنبه مورخ 1398.01.24راس ساعت 12 ظهر  در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بسطام خیابان ارگ انجام می شود..
 

آدرس و تلفن :سمنان
منبع آگهی :سایت 97.12.27
تصویر آگهی :مزایده، مزایده ملک  به پلاک ثبتی شماره  33فرعی از 4اصلی
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده، مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 33فرعی از 4اصلی شعبه اجرای احكام شورای حل اختلاف بخش بسطام کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
شنبه 27 مهر 1398