صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
1,242
مـناقصات دیـروز:
2,657
مـزایدات امـروز:
266
مـزایدات دیـروز:
632
کاربران آنلاین:
186
بازدید امروز:
10,601
آرشیو:
1,764,027
ورود به سایت
نوین صنعت آکس
آپام پردازش ایرانیان
ایمن سازان پیشرو
همراه سیستم طلایه
طرح و پردازش غدیر
تبلیغات 3

مزایده قطعه مشهور به روبروی روستا ،تخم افکن 50 کیلوگرم و...؟

[سفارش خرید و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1568432
استان:آذربایجان شرقی
شماره آگهی:9710464135700014
تاریخ شروع :1397/12/27
تاریخ درج آگهی :1397/12/27
عنوان آگهی:مزایده قطعه مشهور به روبروی روستا ،تخم افکن 50 کیلوگرم و...
شرح آگهی:

مزایده، مزایده قطعه مشهور به روبروی روستا ،تخم افکن 50 کیلوگرم و...
شماره آگهی: 9710464135700014
شماره پرونده:11937BB3CF154E049F7A714DDFEB8D4F
تاریخ صدور:1397.12.27
شعبه صادر کننده:اجرای احكام شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ورزقان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
      (آگهی مزایده )
اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورزقان در نظر دارد اموال توقیف شده در پرونده اجرائی کلاسه 970113 را از طریق مزایده نوبت اول به فروش برساند که عبارت است از سهم مرحوم علی محمد زاده از  22 قطعه زمین و یک باب خانه پدری دارای سند رسمی  واقع در استان آذربایجانشرقی شهرستان ورزقان روستای چیلناب که بصورت مشاعی و بالسویه با آقای نجفعلی محمدزاده شریک میباشند که طبق محتویات پرونده و پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ورزقان در اجاره دیگری نمیباشد و حق و حقوقی نسبت به اشخاص دیگر در قطعه زمینها ذکر نشده است ولی خانه مسکونی در دفتر اسناد رسمی 33 اهر طی شماره 42759 دارای یک فقره رهن میباشد و مشخصات اموال توقیفی عبارتند از 1- قطعه مشهور به روبروی روستا ،تخم افکن 50 کیلوگرم،همجواران ملکی حسین سعادتی و فیض اله محمدزاده ،دیمزار ،تحت کشت یونجه و واقع در محدوده روستا ، مبلغ ارزیابی 50.000.000 ریال 2-قطعه مشهور به روبروی روستا ،تخم افکن 200کیلوگرم،همجواران ملکی راه روستایی و قهرمان مصطفایی ،دیمزار ،تحت کشت یونجه و واقع در محدوده روستا ، مبلغ ارزیابی 250.000.000 ریال 3-قطعه مشهور به کوچری ،تخم افکن 20 کیلوگرم،همجواران ملکی دره ، حد و مرز روستای روادینق ، حسین سعادتی و حبیب اله محمدزاده ، دیمزار ،آیش ، مبلغ ارزیابی 4.000.000 ریال 4-قطعه مشهور به آرپادره سی بالا ،تخم افکن 20 کیلوگرم،همجواران ملکی اروج هاشمی ،محمود حجت پناه و رستم گوزلی  ،دیمزار ،قطعه مثلثی شکل ،شیب ملایم ، بلا کشت  ، مبلغ ارزیابی 30.000.000 ریال  5-قطعه مشهور به آرپا دره سی پایین ،تخم افکن 20 کیلوگرم،همجواران ملکی فیض اله محمدزاده و شکیل حسین زاده و اصغر زارعی،دیمزار ،بلا کشت ، مبلغ ارزیابی 4.000.000 ریال  6-قطعه مشهور به آرا دره کوچک  ،تخم افکن 40 کیلوگرم،همجواران ملکی شکر اله لطفی ، دره ، الیاس حیدریان و حبیب اله محمدزاده ،دیمزار ،بلا کشت ، مبلغ ارزیابی 10.000.000 ریال 7-قطعه مشهور به آرا دره بزرگ ،تخم افکن 80 کیلوگرم،همجواران ملکی سواد پورقربان و حضی پورحسن و منتهی به سیرخه دیزج ،حبیب اله محمدزاده و ممی پور محمدی ، نیمه آبی تا حدودی درخت زار ، یونجه زیر درختی ، مبلغ ارزیابی 180.000.000 ریال 8- قطعه مشهور به قره گونجیخ بزرگ ،تخم افکن 200 کیلوگرم،همجواران ملکی راه فرعی کلان ، خیبر علی قربان زاده و راه اصلی روستا ،دیمزار ،تحت کشت گندم ، مبلغ ارزیابی 50.000.000 ریال 9- قطعه مشهور به یوردولار  ،تخم افکن 10 کیلوگرم،همجواران ملکی راه فرعی کلان ، خیبرعلی قربان زاده و راه اصلی روستا ، دیمزار ، تحت کشت گندم ، مبلغ ارزیابی 5.000.000 ریال 10ـقطعه  مشهور به خاتم خان دره سی ، تخم افکن 40 کیلوگرم ، همجواران ملکی ربیع علی عباس زاده ، علی قربان زاده ، عزیز حسین زاده و مرتع ، دیمزار ، تحت کشت گندم ، مبلغ ارزیابی 10.000.000 ریال 11ـ قطعه مشهور به قره چی یوردی ، تخم افکن 40 کیلوگرم ، همجواران ملکی عوض اوجاقی ، شپورعلی قربان زاده و مرتع ، دیمزار ، بلاکشت ، مبلغ ارزیابی ـ.10.000.000 ریال 12ـ قطعه مشهور به آغ داشتی ، تخم افکن 25 کیلوگرم ، همجواران ملکی محمود حجت پناه ، الیاس حیدریان ، دره و راه اصلی کلان ، دیمزار ، تحت کشت یونجه ، مبلغ ارزیابی ـ.6.000.000 ریال 13ـقطعه مشهور به اجاق دیرسیی ، تخم افکن 30 کیلوگرم ، همجواران ملکی راه فرعی ، حبیب اله و حسین سعادتی ، دیمزار ، تحت کشت گندم ، مبلغ ارزیابی ـ.6.000.000 ریال 14ـقطعه مشهور به باش یونجا ، تخم افکن 30 کیلوگرم ، همجواران ملکی ممی پورمحمدی ، اسمعلی قربان زاه ، نوبرعلی محمدی و راه اصلی کلان ، دیمزار ، تحت کشت گندم ، مبلغ ارزیابی ـ.6.000.000 ریال 15ـ قطعه مشهور به هم مرز روستای کلان ، تخم افکن 25 کیلوگرم ، همجواران ملکی راه فرعی و مرز روستای کلان ، جهانگیر وحسین سعادتی ، دیمزار ، تحت کشت گندم ، مبلغ ارزیابی ـ.6.000.000 ریال 16ـ قطعه مشهور به کلکلی ، تخم افکن 25 کیلوگرم ، همجواران ملکی محمد علی ولیزاده ، محمود حجت پناه و علی قربان زاده ، دیمزار ، تحت کشت عدس ، مبلغ ارزیابی ـ.6.000.000 ریال 17ـ قطعه مشهور به گم زمی ، تخم افکن 100 کیلوگرم ، همجواران ملکی شمی ، قهرمان مصطفایی و شکراله لطفی ، دیمزار ،تحت کشت گندم ، مبلغ ارزیابی ـ.15.000.000 ریال 18ـ قطعه مشهور به سولی دره ، تخم افکن 50 کیلوگرم ، همجواران ملکی مرتع ، یعقوب نوری ، دیمزار ، بلاکشت ، مبلغ ارزیابی ـ.15.000.000 ریال 19ـ قطعه مشهور به قوشا زمی لر ( دیلیخ چایی ) ، تخم افکن 25 کیلوگرم ، همجواران ملکی دره ، عوض اوجاقی ، راه فرعی روستا ، دیمزار ، تحت کشت گندم ، مبلغ ارزیابی ـ.6.000.000 ریال 20ـ قطعه مشهور به آرادیرسه یی ، تخم افکن 25 کیلوگرم ، همجواران ملکی مرتع ، یعقوب نوری ، دیمزار ، بلاکشت ، مبلغ ارزیابی ـ.5.000.000 ریال 21ـ قطعه مشهور به خرمن یانی ، تخم افکن 5 کیلوگرم ، دارای ساختمان و یک واحد انباری ، دیمزار ، تحت کشت یونجه ، مبلغ ارزیابی ـ.35.000.000 ریال 22ـ قطعه مشهور به یوخاری گونی باشی ( گونی دره باشی ) ، تخم افکن 5 کیلوگرم ، مرتع ، همجواران ملکی جهانگیر ، دیمزار ، تحت کشت گندم ، مبلغ ارزیابی ـ.6.000.000 ریال 23ـ یک باب حانه گلی به مساحت تقریبی 30 مترمربع که دراثر زلزله تخریب شده است ، مبلغ ارزیابی ـ.10.000.000 ریال که ارزش کل قطعات موصوف و مورد مزایده 725.000.000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت گذاری شده است  و ارزش اموال مورد مزایده با توجه به سهم محکوم علیه که نصف قطعات میباشد 362.500.000 ریال میباشد و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و کل مبلغ فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مال فروخته شده بعد از تائید مزایده از طرف دادگاه محترم تحویل خریدار خواهد شد و در صورت انصراف برنده مزایده از خرید آن کل هزینه های اجرائی مزایده از وی اخذ خواهد شد طالبین میتوانند ظرف پنج روز قبل از روز مزایده از اموال فوق الذکر بازدید بعمل آورند.
زمان مزایده 1398.01.18 ساعت 11:00 الی 12:00 ظهر
مکان مزایده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ورزقان

آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی
منبع آگهی :سایت 97.12.27
تصویر آگهی :مزایده، مزایده قطعه مشهور به روبروی روستا ،تخم افکن 50 کیلوگرم و...

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
سه‌شنبه 25 تير 1398