صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
1,688
مـناقصات دیـروز:
1,934
مـزایدات امـروز:
477
مـزایدات دیـروز:
485
کاربران آنلاین:
742
بازدید امروز:
13,082
آرشیو:
1,591,559
ورود به سایت
پانا پرداز پرسیا
همراه سیستم طلایه
ایمن سازان پیشرو
آپام پردازش ایرانیان
تبلیغات 3

مزایده واگذاری اماکن ورزشی؟

[سفارش خرید و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1365795
استان:اردبیل
شماره آگهی:نوبت اول 97-7
تاریخ شروع :1397/08/14
تاریخ درج آگهی :1397/08/15
عنوان آگهی:مزایده واگذاری اماکن ورزشی
شرح آگهی:

آگهی مزایده عمومی ؟
نوبت اول ـ 97-7 
اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل به منظور ارتقای کیفیت و بهبود خدمات و در راستای کاهش حجم تصدی های دولت در چهارچوب ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با استناد به ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوبه 93.12.06 و آئین نامه اجرایی آن موضوع توصیب نامه شماره 152001/ ت 52239 ه مورخ 1395.012.02 هیات وزیران در نظر دارد  اماکن ورزشی مشروحه ذیل را در سال 1397 برابر قیمت پایه اعلام شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری به متقاضیان واجد شرایط از طریق مزایده عمومی به مدت سه سال واگذار نماید.
توضیحات انشعابات آب ، گاز، برق مجزا می باشد
مدت قرارداد سه سال

نام مکان ورزشی
شهرستان
بخش  روستا قیمت کارشناسی ماهیانه به ریال
قیمت کارشناسی سالیانه به ریال
سالن ورزشی برزگر  اردبیل  مرکزی  - 90.000.000 1.080.000.000
سالن ورزشی 1200 نفری فجر  بیله سواری  مرکزی  - 5.500.000 66.000.000
سالن ورزشی شهید رجایی  بیله سوار  مرکزی  - 4.200.000 50.400.000
استخر فجر  بیله سوار  مرکزی  - 3.100.000 37.200.00
سالن تکله  پارس آباد  تازه کند  تکله  5.200.000 62.400.000
سالن ایران آباد  پارس آباد  - ایران آباد  8.900.000 106.800.000
سالن شهید اصلانی کلور  خلخال  کلور  کلور  950.000 11.400.000
سالن شهدا  کوثر  مرکزی  - 1.300.000 15.600.000
سالن انار  مشگین شهر  مشگین شرقی  انار  1.100.000 13.200.000
سالن نصیرآباد  مشگین شهر  - نصیرآباد  4.300.000 51.600.000
سالن شهید بنی هاشم  مشگین شهر  مرکزی  - 30.000.000 360.000.000
سالن شهدای حور  نمین  آبی بیگلو  حور  5.100.000 61.200.000
سالن شهدای عنبران  نمین  عنبران  عنبران  1.600.000 19.200.000
سالن حجاب  نمین  مرکزی  - 2.450.000 29.400.000
سالن شهدای دولت آباد  نمین  مرکزی  دولت آباد  1.850.000 22.200.000

-

مبلغ سپرده به ریال  تاریخ واگذاری و اتمام  مبلغ ستانس به ریال 
108.000.000 97.9.17 520.000
6.600.000 آماده واگذاری  -
5.040.000 آماده واگذاری  -
3.720.000 97.9.14 50.000
6.240.000 97.8.30 150.000
10.680.000 97.10.3 150.000
1.140.000 97.9.7 140.000
1.560.000 آماده واگذاری  -
1.320.000 97.8.25 170.000
5.160.000 97.9.12 170.000
36.000.000 97.9.12 230.000
6.120.000 آماده واگذاری  200.000
1.920.000 97.8.20 200.000
2.940.000 97.9.11 230.000
2.220.000 آماده واگذاری  -

شرایط عمومی مزایده: نام و نشانی مزایده گزار: اردبیل میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل
- متقاضیان محترم قبل از ثبت نام، فرآیند شرکت در مزایده را از اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل و شهرستان های تابعه دریافت نمایند.
- متقاضیان محترم بایستی جهت ثبت نام به سامانه ستاد ایران به آدرس اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد مزایده ( که مبلغ اسناد و فرم های شرکت در مزایده عمومی برای دهستان ها و بخش ها 250.000 ریال و برای شهرها و مرکز شهرستان ها 500.000 ریال می باشد که پس از پرداخت به صورت الکترونیک از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.
- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: رسید بانکی طبق جدول فوق به حساب سیبا به شماره 2170550831006 بانک ملی شعبه مرکزی اردبیل یا ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه چک های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین ده و هرگونه تضمین دیگر «خارج از دو حالت قید شده» قابل قبول نمی باشد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده: مبلغ اسناد و فرم های شرکت در مزایده عمومی برای دهستان ها و بخش ها 250.000 ریال و برای شهرها و مرکز شهرستانها 500.000 ریال می باشد که پس از پرداخت به صورت الکترونیکی تا آخر وقت اداری روز 2شنبه مورخ 97.8.28
- مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: 5 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مزایده (تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 97.9.3
- ساعت، روز و محل گشایش پاکت ها ساعت 9 صبح در محل اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل روز دوشنبه 97.9.5
- محل تحویل پیشنهادات: ارسال اسناد از طریق سایت ستاد ایران انجام خواهد شد  پس از بارگذاری اسناد در سایت و ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه کلیه پاکات الف، ب ، ج را به صورت لاک شده در پاکت لفاف قرارداده و به دبیرخانه اداره کل ورزش و جواان استان اردبیل تحویل و در ازای آن رسید دریافت نماید در غیر این صورت به پیشنهاد واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برندگان مزایده می باشد که در زمان عقد قرارداد می بایست پرداخت گردد.
- در صورت انصراف برندگان مزایده از عقد قرارداد یا ارائه اطلاعات غیرواقعی سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع این اداره کل ضبط خواهد شد.
متقاضی محترم از بابت ارائه ضمانت نامه و مبلغ اجاره 2 ماه اول مشکل مالی نداشته باشد و در صورت عدم ارائه تا مهلت مقرر سپرده برنده به نفع این اداره کل ضبط و از نفر دوم جهت عقد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد
- برابر ماده 8 بند ب شیوه نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و آیین نامه اجرایی آن برنده مزایده (مستاجر) مکلف است نسبت به نگهداری و بهره برداری صحیح از تاسیسات و تجهیزات فنی از قبیل موتورخانه، سیستم گرمایش و سرمایش، تصفیه خانه اقدام و تجهیزات و تاسیسات فوق را از پایان قرارداد وفق صورتجلرسه به ادارات کل مسترد نماید
- برابر ماده 11 بند ب شیوه نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و آیین نامه اجرایی آن مدت انعقاد قرارداد اجاره حداکثر تا سه سال خواهد بود. ضمنا افزایش اجاره سالانه برابر نرخ تورم بانک مرکزی هر ساله اعمال خواهد شد
 - تمامی مراحل شرکت در مزایده ثبت نام در سایت ستاد ایران، اخذ توکن، اخذ اسناد و ارائه قیمت پیشنهادی در دفاتر خدمات پیشخوان  دولت انجام خواهد پذیرفت
- پیشنهاد دهنده متعهد است مبلغ اسناد و فرم های شرکت در مزایده عمومی را به صورت سامانه ای پرداخت و اسناد را دریافت نماید.
- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده(عمومی و اختصاصی) درج گردیده که متقاضیان محترم پس از مطالعه دقیق باید با امضا و اثرانگشت خود آن را تایید نمایند.  (الزامی می باشد)
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل
جهت رؤیت اطلاعات بیشتر اصل آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه نمایید .

آدرس و تلفن :اردبیل, -
منبع آگهی :سایت 97.8.14
تصویر آگهی :مزایده ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398