flag
ir
rss
calendar یکشنبه، 16 مرداد ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شهرداری اسلام آباد غرب
استان
کرمانشاه
کد پارس نماد
1347950
شماره آگهی
نوبت اول
تاریخ شروع
1397/08/01
تاریخ درج
1397/08/01
تاریخ خاتمه آگهی
1397/08/06
منبع
محلی کرمانشاه 97.8.1
عنوان آگهی
تجدید مناقصه بهسازی آسفالت معابر سطح شهر , آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه بهسازی آسفالت معابر سطح شهر

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی  (نوبت اول)
شهرداری اسلام آباد در نظر دارد
در اجرای موافقت نامه متبادله با معاونت محترم برنامه ریزی استان کرمانشاه و از محل اعتبارات عمرانی سال 1396 اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران مجاز دعوت به عمل می آید تا در تاریخ های مشروحه ذیل به واحد فنی و شهرسازی شهرداری به نشانی اسلام آباد غرب خیابان راه کربلا شهرداری اسلام آباد غرب مراجعه و اسناد مناقصه دریافت دارند و یا با شماره تلفن 45245402 تماس حاصل فرمایند.
مهلت فروش اسناد مناقصه از تاریخ 97.8.1 لغایت 97.8.6
مهلت تهیه و تحویل پیشنهاد قیمت از تاریخ 97.8.7 لغایت 97.8.21
زمان بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت ساعت 10 صبح مورخ 97.8.22 می باشد
حضور پیمانکاران یا نماینده آنان با در دست داشتن معرفی نامه معتبر در جلسه بازگشایی بلامانع می باشد
پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه می بایست فرم مجوز پیمان از انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی به همراه پرینت ظرفیت از سامانه ساجار و گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری و تمام مدارک مربوطه به اساسنامه و آگهی روزنامه و جهت شرکت در مناقصات آنالیز قیمت پیشنهادی شرکت خود را ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند
پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت نقد یا ضمانت نامه بانکی از تاریخ صدور به مدت 3 ماه اعتبار به حساب شماره 2171143763006 به نام تمرکز وجوه سپرده ذیحسابی طرح های عمرانی شهرداری اسلام آباد غرب واریز و اسلیپ بانکی را ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد
سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد باغ نفر اول در حساب شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته اقدام ننماید سپرده وی به سود صندوق دولت ضبط و با نفر دوم پیمان منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز از انجام قرارداد امتناع ورزد سپرده وی نیز به سود صندوق دولت ضبط خواهد شد
کلیه مفاد شرایط عمومی پیمان ناظر بر اجرای تعهدات طرفین است
شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند
کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است لازم به ذکر است که شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به منطله قبول کلیه اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی می باشند
سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است و شرکت کنندگان ملزم به مهر و امضا نمودن تمام برگ های اسناد مناقصه می باشند
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس ستاد انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97.8.1 می باشد
عنوان پروژه
شماره سامانه
اعتبار مصوب ریال
مبلغ سپرده ریال
 بهسازی آسفالت معابر سطح شهر  اسلام آباد غرب
- 26.000.000.000 1.300.000.000

تصویر

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه بهسازی آسفالت معابر سطح شهر

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 استعلام ازتامین ماشین آلات راه سازی و انجام عملیات تسطیح و دپوی خاک وخاک برداری و حمل و تخلیه خاک یا شن بر اساس درخواست های کارفرما 4798579 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی
2 استعلام پخت،پخش،حمل و اجرای آسفالت معابر روستای حاجی آباد به صورت تهاتری طبق تفاهم نامه سه جانبه،بیندر 19-0،به میزان حدودی 590تن ،(5000متر مربع)09375255300 4798576 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی
3 استعلام پخت،پخش،حمل و اجرای آسفالت معابر روستای میان رودی به صورت تهاتری طبق تفاهم نامه سه جانبه،بیندر 19-0،به میزان حدودی 412 تن ،(3500 متر مربع)09375255300 4798559 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی
4 استعلام پخت،پخش،حمل و اجرای آسفالت معابر روستای فدک به صورت تهاتری طبق تفاهم نامه سه جانبه،بیندر 19-0،به میزان حدودی 250 تن ،(2100متر مربع)09375255300 4798554 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی
5 استعلام اجرای عملیات بهسازی ، جدولکاری و آسفالت معابر روستای شموس 4798529 1401/05/15 new not special not payed خوزستان
6 استعلام آسفالت ریزی سطح معابر بربر قرارداد 4798503 1401/05/15 new not special not payed آذربایجان غربی
7 استعلام اجرا و ساخت پل آبروی ( سواره رو و پیاده رو )دیوارکال سیلگردمشخصات فنی بر اساس جزئیات ذکر شده در پیوست و فهرست بهاء راه و باند سال 1401 می باشد . 4798479 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی
8 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت مکانیزه خیابانهای سطح شهر 4798452 1401/05/15 new not special not payed تهران
9 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و ترمیم آسفالت خیابانهای سطح شهر 4798450 1401/05/15 new not special not payed تهران
10 استعلام اجرای پروژه آسفالت ( قیر مصرفی ) تهاتر با قیر تامین شده توسط بنیاد مسکن . 4798306 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی
11 استعلام آسفالت دستی محلات بصورت دستی و آسفالت لکه گیری محلات بصورت دستمزدی برابر برگ استعلام بها 4798303 1401/05/15 new not special not payed آذربایجان شرقی
12 استعلام خاکبرداری حفاری مسیر خط درین صافی ها و توربین های تاسیسات مغانک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه تهران 4798294 1401/05/15 new not special not payed تهران
13 استعلام اسفالت 1700متر باقیر تهاتری بتیاد مسکن داری تهاهم نامه 4798263 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی
14 استعلام هزینه حفاری و ترمیم ترانشه طبق مشخصات پیوست 4798249 1401/05/15 new not special not payed اصفهان
15 استعلام تهیه,حمل و اجرای آسفالت معابر با قیر تهاتری بنیاد مسکن طبق استعلام پیوست 4798206 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی

نظرات

کد امنیتی