flag
ir
rss
calendar جمعه، 21 مرداد ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شرکت گاز استان فارس
استان
فارس
کد پارس نماد
1347581
شماره آگهی
نوبت دوم- 97/72
تاریخ شروع
1397/08/01
تاریخ درج
1397/08/01
تاریخ خاتمه آگهی
1397/08/02
منبع
محلی فارس 97.8.1
عنوان آگهی
مناقصه اجرای 15500 متر شبکه گاز رسانی - نوبت دوم, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای 15500 متر شبکه گاز رسانی - نوبت دوم

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای؟
شماره 97/72 نوبت دوم
شماره مجوز 3549/ 1397
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس
موضوع مناقصه: گازرسانی 
1. شرح مختصر کار و محل اجرای پروژه: اجرای 15500متر شبکه گاز رسانی و نصب 70 فقره انشعاب پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا، تجهیزات   توام pc در شهرستان سپیدان و روستاهای تابعه (روش فهرست بهایی)
2. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
مبلغ تضمین حداقل به مبلغ 950.000.000 ریال می باشد که باید توسط پیشنهاددهنده به یکی از صورتهای ذیل اقدام گردد
الف) ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد
ب) واریز وجه نقد به حساب شماره 784071200 بانک تجارت شعبه استقلال با شناسه پرداخت 5107731 به نام شرکت گاز استان فارس
ج) سایر ضمانتنامه های موضوع بندهای پ، ج، چ و ح ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94.09.22 مصوب هیأت وزیران
3. زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 97.7.30 لغایت 97.8.2 (از ساعت 7.30 صبح لغایت 16 ایام اداری به استثناء چهارشنبه ها تا ساعت 15)
4. مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97.8.19 دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
توجه : طبق بند 17-4 بخشنامه راهنمای مناقصه به شماره 95579/101 مورخ 1384.5.26مناقصه گران می توانند بر حسب مورد و صرفا یک بار نسبت به تسلیم اصلاحیه - جایگزین پیشنهادات خود شامل اصلاحیه - جایگزین پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه)  یا اصلاحیه - جایگزین پاکت ب (پیشنهاد فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای یا مدارک فنی در مناقصات یک مرحله ای و یا اصلاحیه - جایگزین پاکت ج (پیشنهاد قیمت) با قید عبارت اصلاحیه - جایگزین روی پاکت مربوطه در پاکت لاک و مهر شده در جلسه کیمسیون مناقصات و قبل از شروع گشایش پاکتها به صورت حضوری و دستی و در قبال دریافت رسید به کمیسیون معاملات اقدام نمایند و در صورت جایگزین نمودن پاکت جدید در هر یک از موارد سه گانه فوق پاکتهای اولیه خود را به صورت لاک و مهر شده تحویل گیرند
5. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد
6. تاریخ، ساعت، و محل گشایش پاکات: روز 2شنبه مورخ 97.8.28 ساعت 15.10 ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، بلوار استقلال، نبش خیابان باغ حوض، طبقه ششم، سالن کنفرانس
7) شرایط مناقصه گر:
- داشتن رتبه تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز  از سازمان برنامه و بودجه کشور
داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه 18.881.075.083 ریال
- داشتن تجهیزات لازم، تخصص و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
8. مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:
1-8- ارائه معرفینامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه، کد اقتصادی، کد شناسه ملی اشخاص حقوقی/ حقی و مشخصات نماینده شرکت
8-2) اصل فیش واریزی به مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 4001133404025447  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه واریز 306133458292740838300000000501 شماره شبا
IR030100004001133404025447
تذکر: پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد
شرکتهای واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد می توانند به آدرس شرکت گاز استان فارس بلوار استقلال نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد ارزیابی و همچنین اسناد مناقصه را دریافت نمایند. پیشنهادات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی کیفی کسب نموده اند در زمان ذکر شده مفتوح خواهد شد اطلاعات درج آگهی در وب سایت شرکت گاز استان فارس به آدرس WWW.FARSGAS.IR و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد
شماره فکس 38209000- 38304074- 071 روابط عمومی شرکت گاز استان فارس
شرکت گاز استان فارس

تصویر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای 15500 متر شبکه گاز رسانی - نوبت دوم

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 فراخوان مناقصه انجام خدمات متصدی تقویت فشار و تزریق گاز ... 4811416 1401/05/20 new not special not payed سایر
2 مناقصه  تامین خدمات MWD/LWD  در كليه عملیات حفاری ميادين نفت و گاز 4811405 1401/05/20 new not special not payed خوزستان
3 مناقصه, تجدید مرتبه اول مناقصه شماره ۴۰۱۸۰۰۴۲ (انجام کارهای برقی پروژه حفظ استمرار تولید مخزن مشترک گنبدلی) 4811322 1401/05/20 expired not special not payed خراسان رضوی
4 استعلام پیمانکار مجرب جهت اجرا و تهیه تجهیزات فنی و مکانیکال جایگاه سوخت گازوئیل 4811152 1401/05/20 new not special not payed سایر
5 مناقصه, م م/۰۰۲۳/۰۱ت۱ انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز 4811060 1401/05/20 expired not special not payed خوزستان
6 مناقصه, تجدید عملیات لوله گذاری شبکه فولادی به اقطار ۶-۸و۱۰ اینچ و خط تغذیه فولادی به قطر ۸ اینچ و ...عاشق آباد و تکمیل عملیات ساختمانی انها 4811045 1401/05/20 new not special not payed اصفهان
7 مناقصه, م م/۰۱۶۶/۰۱ تعمیرات اساسی کارخانه گاز و گاز مایع ۷۰۰ واحد یک 4811004 1401/05/20 new not special not payed خوزستان
8 مناقصه, اجرای عملیات نشت یابی از خطوط گازدار استان یزد 4810989 1401/05/20 new not special not payed یزد
9 مناقصه, تجدید لوله گذاری و جمع آوری فشارکاری ۶۰و۲۵۰ پوند فولادی و پلی اتیلن-ساخت و نصب و...ایستگاههای تقلیل ف 4810983 1401/05/20 new not special not payed اصفهان
10 فراخوان مناقصه انجام خدمات تکنسین، تکنسین ارشد، استاد کار گاز و گاز مایع 4810664 1401/05/20 new not special not payed خوزستان
11 تجدید مناقصه خدمات بررسی فرایند موجود و انجام مطالعات مفهومی و مهندسی پایه برای تصفیه پساب High TDS 4810651 1401/05/20 new special not payed خوزستان
12 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی م م/01/0153 مربوط به تعمیر اساسی ایستگاه تقویت فشار ضعیف گاز گچساران دو 4810564 1401/05/20 new not special not payed خوزستان
13 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 0793-1401 پروژه تامین متریال، ساخت و نصب سیستم Secondary Roof Sealing مخازن ذخیره نفت خام سیری 4810548 1401/05/20 new not special not payed هرمزگان
14 مناقصه تامین و نصب Completion (13 well) پروژه رشادت 4810544 1401/05/20 new special not payed بوشهر
15 مناقصه عملیات اجرایی واریانت خط لوله گاز 48 اینچ 4810475 1401/05/20 new special not payed خوزستان

نظرات

کد امنیتی