flag
ir
rss
calendar دوشنبه، 17 مرداد ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شرکت گاز استان فارس
استان
فارس
کد پارس نماد
1347529
شماره آگهی
نوبت دوم 97/71
تاریخ شروع
1397/08/01
تاریخ درج
1397/08/01
تاریخ خاتمه آگهی
1397/08/02
منبع
محلی فارس 97.8.1
عنوان آگهی
مناقصه اجرای 21900 متر شبکه گاز رسانی نوبت دوم , آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 21900 متر شبکه گاز رسانی نوبت دوم

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای؟
شماره 97/71 نوبت دوم
شماره مجوز 3540/ 1397
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس
موضوع مناقصه: گازرسانی 
1. شرح مختصر کار و محل اجرای پروژه: اجرای 21900 متر شبکه گاز رسانی و نصب 105 فقره انشعال پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا، تجهیزات   توام pc در روستاهای بخش نوبندگان فسا (روش فهرست بهایی)
2. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
مبلغ تضمین حداقل به مبلغ 1.690.000.000 ریال می باشد که باید توسط پیشنهاددهنده به یکی از صورتهای ذیل اقدام گردد
الف) ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد
ب) واریز وجه نقد به حساب شماره 784071200 بانک تجارت شعبه استقلال با شناسه پرداخت 5107731 به نام شرکت گاز استان فارس
ج) سایر ضمانتنامه های موضوع بندهای پ، ج، چ و ح ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94.09.22 مصوب هیأت وزیران
3. زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 97.7.30 لغایت 97.8.2 (از ساعت 6.30 صبح لغایت 16 ایام اداری به استثناء چهارشنبه ها تا ساعت 15)
4. مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97.8.19 دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
توجه : طبق بند 17-4 بخشنامه راهنمای مناقصه به شماره 95579/101 مورخ 1384.5.26مناقصه گران می توانند بر حسب مورد و صرفا یک بار نسبت به تسلیم اصلاحیه - جایگزین پیشنهادات خود شامل اصلاحیه - جایگزین پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه)  یا اصلاحیه - جایگزین پاکت ب (پیشنهاد فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای یا مدارک فنی در مناقصات یک مرحله ای و یا اصلاحیه - جایگزین پاکت ج (پیشنهاد قیمت) با قید عبارت اصلاحیه - جایگزین روی پاکت مربوطه در پاکت لاک و مهر شده در جلسه کیمسیون مناقصات و قبل از شروع گشایش پاکتها به صورت حضوری و دستی و در قبال دریافت رسید به کمیسیون معاملات اقدام نمایند و در صورت جایگزین نمودن پاکت جدید در هر یک از موارد سه گانه فوق پاکتهای اولیه خود را به صورت لاک و مهر شده تحویل گیرند
5. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد
6. تاریخ، ساعت، و محل گشایش پاکات: روز 2شنبه مورخ 97.8.28 ساعت 10 ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، بلوار استقلال، نبش خیابان باغ حوض، طبقه ششم، سالن کنفرانس
7) شرایط مناقصه گر:
- داشتن رتبه تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز  از سازمان برنامه و بودجه کشور
داشتن ظرفیت آزاد معادل حداقل برآورد پروژه 33.722.194.583 ریال
- داشتن تجهیزات لازم، تخصص و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
8. مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:
1-8- ارائه معرفینامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه، کد اقتصادی، کد شناسه ملی اشخاص حقوقی/ حقی و مشخصات نماینده شرکت
8-2) اصل فیش واریزی به مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 4001133404025447  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه واریز 306133458292740838300000000501 شماره شبا
IR030100004001133404025447
تذکر: پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد
شرکتهای واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد می توانند به آدرس شرکت گاز استان فارس بلوار استقلال نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد ارزیابی و همچنین اسناد مناقصه را دریافت نمایند. پیشنهادات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی کیفی کسب نموده اند در زمان ذکر شده مفتوح خواهد شد اطلاعات درج آگهی در وب سایت شرکت گاز استان فارس به آدرس WWW.FARSGAS.IR و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد
شماره فکس 38209000- 38304074- 071 روابط عمومی شرکت گاز استان فارس
شرکت گاز استان فارس

تصویر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 21900 متر شبکه گاز رسانی نوبت دوم

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 استعلام ساخت دیسپلیسر 1054-LDT-0111 طبق توضیحات مندرج در مداک پیوست ایران کد مشابه می باشد 4798518 1401/05/15 new not special not payed بوشهر
2 استعلام تست بازرسی فنی مخزن شماره 194به روش MFL 4798481 1401/05/15 new not special not payed هرمزگان
3 استعلام تست هیدرواستاتیک و شارژ خاموش کننده های ایمنی انبار نفت شهید رجایی 4798469 1401/05/15 new not special not payed هرمزگان
4 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه نصب 800 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی به صورت مجتمع و پراکنده در سطح شهرستان مرودشت 4798459 1401/05/15 new not special not payed فارس
5 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و راه اندازی 6 فقره ایستگاه حفاطت از زنگ در سطح گازرسانی شیراز 4798458 1401/05/15 new not special not payed فارس
6 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای 8000 متر شبکه و نصب 300 فقره انشعاب در شهرستانهای پاسارگاد و ارسنجان 4798456 1401/05/15 new not special not payed فارس
7 استعلام بارگیری ,حمل و نقل و امحاپسماند انبار نفت شهید رجایی 4798433 1401/05/15 new not special not payed هرمزگان
8 استعلام اقلام خدمات فنی چاهها- حمل بصورت پیش کرایه - اولویت با تولید داخلی با کیفیت 4798318 1401/05/15 new not special not payed فارس
9 استعلام تامین متریال موردنیاز و تعمیر یک دستگاه لودر استالوا LC34 4798251 1401/05/15 new not special not payed بوشهر
10 استعلام تکمیل ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرکهای صنعتی ورزنه ، آران و بیدگل و گلستان 4798239 1401/05/15 new not special not payed اصفهان
11 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای باقیمانده خط تغذیه و ایستگاههای طاویران 4798194 1401/05/15 new not special not payed کرمانشاه
12 استعلام انجام خدمات مشاوره در زمینه خدمات نظارت عالیه و بازرسی کالای خارج از استان هرمزگان 4798105 1401/05/15 new not special not payed هرمزگان
13 استعلام تعمیر و بازسازی شفت درام دراورکس (نشیمنگاه هاب کلاچ یکطرف درام شفت ) مطابق با فایلهای پیوست شده 4798044 1401/05/15 new not special not payed خوزستان
14 استعلام حمل قیر 1000 تن از پالایشگاه نفت تهران به کارخانه آسفالت شهرداری قائمشهر هفت تن اسناد پیوستی میبایست ممهوربه مهروامضاهای صاحبان مجازشرکت کنندگان باشد 4798032 1401/05/15 new not special not payed مازندران
15 استعلام انجام تست mfl کف مخزن 1311 سقف شناور مرکزانتقال نفت مهرآران طبق مدارک پیوستی-هماهنگی بیشتر با شماره 09135990051 تماس گرفته شود-انعقاد قرارداد 4797957 1401/05/15 new not special not payed هرمزگان

نظرات

کد امنیتی