flag
ir
rss
calendar دوشنبه، 24 مرداد ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شهرداری کرج
استان
البرز
کد پارس نماد
1347213
شماره آگهی
-
تاریخ شروع
1397/08/01
تاریخ درج
1397/08/01
تاریخ خاتمه آگهی
1397/08/13
منبع
خراسان 97/8/1
عنوان آگهی
مناقصه خرید - حمل - پخش - تراش و روکش آسفالت سطح شهر, آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید - حمل - پخش - تراش و روکش آسفالت سطح شهر

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی ؟
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسلامی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
ردیف
شرح عملیات
مبلغ اعتبار به ریال
مبلغ سپرده به ریال
حداقل رتبه لازم
درصد غیرنقدی قرارداد
1 خرید - حمل - پخش - تراش و روکش آسفالت سطح شهر - براساس سقف اعتبار
53.000.000.000 2.650.000.000 رتبه 4 راه و ترابری با پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت
100%
2 پروژه احداث و بهسازی پارکهای سطح منطقه 6
3.000.000.000 150.000.000 رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات
100%
3 بهسازی و تکمیل اتصال بلوار باهنر به بلوار خوارزمی
4.000.000.000 200.000.000 رتبه پنج ابنیه و رتبه پنج آب
100%
4 مرمت و بازسازی و تعمیرات ساختمان اداری اقامتی گنبد و متعلقات باشگاه میلاد (به صورت قیمت مقطوع
20.000.000.000 1.000.000.000 رتبه چهار تاسیسات و رتبه چهار ابنیه
100%
5 خرید تجهیزات و احداث ساختمان دیتا سنتر
30.000.000.000 1.500.000.000 رتبه سه تاسیسات و رتبه چهار ابنیه
30%
1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 700786948623 بانک شهر
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- مبلغ 500.000 ریال بابت هزینه خرید اسناد ردیف یک تا چهار مبلغ 2.000.000 ریال بابت خرید اسناد ردیف پنج به حساب 700785313795 بانک شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند.
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانهای شهرداری کرج واقع در میدان توحید، بلار بلال، شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند 6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه ملاک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه در نزد شهرداری باقی می ماند.
8- لازم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صلاحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت و کد اقتصادی و گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد. 9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطلاعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند
10- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
11- پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا الف ب ج لاک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.8.13 به آدرس کرج، میدان توحید، بلوار بلال، دبیرخانه شهرداری کرج، تحویل داده شود
12- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 97.8.14 در کیسیون عالی معاملات شهرداری کرج دفتر شهردار راس ساعت 11 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعلام خواهد شد
متقاضیان شرکت در مناقصه ردیف یک می بایست در هنگام خرید اسناد نسبت به ارائه رتبه یا پروانه بهره برداری اقدام نمایند
در ضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.
اداره امور قراردادها و پیمان- شهرداری کرج

تصویر

آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید - حمل - پخش - تراش و روکش آسفالت سطح شهر

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 استعلام خدمات تهیه و تدوین نظام نامه های فرودگاه آغاجاری 4823390 1401/05/24 new not special not payed خوزستان
2 استعلام خرید لوله واتصالات به فایل پیوستی مراجعه شود ایران کد مشابه می باشد 4823272 1401/05/24 new not special not payed کردستان
3 استعلام اجرای فونداسیون 4823101 1401/05/24 new not special not payed مرکزی
4 استعلام کنده کاری 215متر بتن-خاک 82متر/یکمتر عرض ویک متر ارتفاع 4823082 1401/05/24 new not special not payed قم
5 استعلام تهیه,حمل و اجرای آسفالت معابر با قیر تهاتری بنیاد مسکن طبق استعلام پیوست 4823070 1401/05/24 new not special not payed خراسان رضوی
6 استعلام اجرای طرح هادی روستای بنای راشد شهرستان دیر 4823050 1401/05/24 new not special not payed بوشهر
7 استعلام اجرای طرح هادی روستای کردوان علیا شهرستان دشتی 4823040 1401/05/24 new not special not payed بوشهر
8 استعلام تهیه و اجرای آسفالت با قیر مصرفی(تهاتر با قیر از بنیاد مسکن) مبلغ کل در استعلام با سامانه میبایست منطبق باشد. 4823030 1401/05/24 new not special not payed خراسان رضوی
9 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای لایه زیراساس و اساس و تهیه و حمل قیر و قیرپاشی خیابانها و حمل و پخش آسفالت در سطح شهر 4823021 1401/05/24 new not special not payed خوزستان
10 استعلام نھیه و اجرای آسفالت و زیرسازی و کوبیدن بستر از محل قیر تھاتر به مترمربع بر اساس متن استعلام پیوستی 4823012 1401/05/24 new not special not payed خراسان رضوی
11 استعلام خرید 8 دستگاه کولر گازی ایستاده 60000 جی پلاس با شرایط و مشخصات پیوست 4823010 1401/05/24 new not special not payed بوشهر
12 استعلام تکمیل بوستان روستای چاه مجنون شهرستان کنگان 4823002 1401/05/24 new not special not payed بوشهر
13 استعلام اجرای طرح هادی روستای سورو شهرستان دیر 4823000 1401/05/24 new not special not payed بوشهر
14 استعلام لوله و اتصالات و پمپ آب و ..._ طبق مشخصات فایل درخواست پیوستی _ ایران کد انتخابی مشابه است _ قیمت نهایی فاکتور بدون ارزش افزوده در سامانه درج گردد. 4822992 1401/05/24 new not special not payed البرز
15 استعلام تهیه و اجرای آسفالت با قیر مصرفی (تهاتر با قیر از بنیاد مسکن ) مبلع کل در استعلام با سامانه می بایست منطبق باش 4822961 1401/05/24 new not special not payed خراسان رضوی

نظرات

کد امنیتی