flag
ir
rss
calendar جمعه، 21 مرداد ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شرکت پردازش پسماند شهرداریهای استان قزوین
استان
قزوین
کد پارس نماد
1347147
شماره آگهی
-
تاریخ شروع
1397/08/01
تاریخ درج
1397/08/01
تاریخ خاتمه آگهی
1397/08/19
منبع
کاروکارگر 97.8.1
عنوان آگهی
مناقصه بهره برداری تامین و نگهداری از خطوط, مناقصه بهره برداری تامین و نگهداری از خطوط

شرح آگهی

مناقصه عمومی؟
شرکت پردازش پسماند شهرداریهای استان قزوین قصد دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی بهره برداری تامین و نگهداری از خطوط (دوخط) پردازش و تفکیک زباله و کارکرد ماشین آلات سنگین مندرج در اسناد مناقصه را در مجتمع پردازش و دفن بهداشتی زباله شهرداریهای استان قزوین برای مدت یکسال به شرکتها یا دفاتر پیمانکاری که دارای صلاحیت و واجدالشرایط باشند واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت پردازش پسماند شهرداریهای استان قزوین به آدرس : قزوین خیابان نوروزیان جنب سرپرستی بانک ملت ، طبقه سوم کاشی فروشی طاهری واحد5 مراجعه و حداکثر ده روز پس از نشر آگهی نوبت دوم مناقصه در ساعات اداری پیشنهادات خود را به دبیرخانه شرکت تسلیم نمایند.
- متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه بایستی مبلغ 500.000 ریال به حساب شرکت پردازش پسماند شهرداریهای استان قزوین به شماره 1051899752 نزد بانک رسالت واریز و رسید آن را تحویل مسئول امور قرار داد های شرکت ها نمایند
- متقاضیان جهت شرکت در مناقصه بایستی مبلغی به میزان ۵ (پنج درصد برآورد پایه معادل 650.000.000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره 1051899752 ، شرکت پردازش پسماند شهرداریهای استان قزوین نزد بانک رسالت واریز و با ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه در وجه شرکت (حداقل ۳ ماه دارای اعتبار باشد) تهیه و اصل آن را در پاکت الف ارائه دارند و پیشنهادات باید تا پایان وقت اداری 97.8.19 در سه پاکت جداگانه (الف و ب و ج ) لاک و مهر شده در قبال اخذ رسيد به دبیر خانه شرکت تحویل گردد.
 ۴- برندگان اول و دوم و س وم مناقميه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد گردید.
۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 ۶- این شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادت مختار می باشد
 ۷- حداقل شرایط حضور در مناقصه داشتن شخصیت حقوقی و داشتن توان مالی و توان تجهیزاتی و ... می باشد
ابراهیم فرزان مهر مدیر عامل

تصویر

مناقصه بهره برداری تامین و نگهداری از خطوط

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 فراخوان مناقصه انجام خدمات متصدی تقویت فشار و تزریق گاز ... 4811416 1401/05/20 new not special not payed سایر
2 مناقصه, امورخدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان هوراند 4811334 1401/05/20 new not special not payed سایر
3 مناقصه, م م/۰۳۹۷/۰۰ انجام خدمات تنظیفات آبدارخانه ها و جابجایی در مجتمع آموزش فنون اهواز 4811312 1401/05/20 new not special not payed خوزستان
4 استعلام اجرای عملیات پاکسازی به وسیله دستگاه سندپلاست 4811296 1401/05/20 new not special not payed فارس
5 استعلام هزینه خودرو و بالابر و تامین نیروی سرویس و نگهداری – هفت ماه زارچ (شهریور تا اسفند سال 1401) 4811295 1401/05/20 new not special not payed یزد
6 استعلام هوز 15 فوتی 4811275 1401/05/20 new not special not payed خوزستان
7 مناقصه, م م/۰۰۰۴/۰۱ انجام خدمات امور آبدارخانه های خرمکوشک و ادارات اطراف در منطقه اهواز 4811212 1401/05/20 new not special not payed خوزستان
8 مناقصه امورات خدمات شهری 4811168 1401/05/20 new not special not payed آذربایجان شرقی
9 استعلام قرارداد سم پاشی عمومی بیمارستان با کسورات قانونی به متراژ 11000 متر با مدت اثر یکساله 4 بار در سال -ایران کد مشابه طبق4 برگ پیوستی موضوع قرارداد 4811166 1401/05/20 new not special not payed البرز
10 استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات و موتورخانه دادگستری شهرستان پاسارگاد مطابق مشخصات پیوست 4811106 1401/05/20 new not special not payed فارس
11 مناقصه, م م/۰۰۲۳/۰۱ت۱ انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی طرح های نفت و گاز 4811060 1401/05/20 expired not special not payed خوزستان
12 مناقصه, م م/۰۰۵۸/۰۱ انجام خدمات آبدارخانه و تنظیفات و سایر خدمات مورد نیاز آزمایشگاههای معاونت شیمیایی 4811039 1401/05/20 expired not special not payed خوزستان
13 استعلام استعلام نگهبان انتظامی 4811034 1401/05/20 new not special not payed آذربایجان شرقی
14 مناقصه, م م/۰۰۱۱/۰۱ انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان ۲۲۰ و ادارات پراکنده در منطقه اهواز 4811017 1401/05/20 new not special not payed خوزستان
15 مناقصه, مناقصه تامین نیرو جهت نگهداری و حفظ فضای سبز 4810964 1401/05/20 new not special not payed مرکزی
4811275
1401/05/20
4811168
1401/05/20
4811034
1401/05/20

نظرات

کد امنیتی