flag
ir
rss
calendar شنبه، 22 مرداد ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
استان
گلستان
کد پارس نماد
1347102
شماره آگهی
نوبت اول
تاریخ شروع
1397/08/01
تاریخ درج
1397/08/01
تاریخ خاتمه آگهی
1397/08/10
منبع
جمهوری 97.8.01
عنوان آگهی
مناقصه انواع کابل خودنگهدار , اگهی مناقصه , مناقصه انواع کابل خودنگهدار

شرح آگهی

اگهی مناقصه عمومی دومرحله ای ؟
نوبت اول
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان درنظردارد براساس استانداردهای وزارت نیرو ملی یا بین المللی از فروشندگان و تولیدکنندگان داخلی که دارای تاییدیه از شرکت توانیر با شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشند از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ازمحل اعتبارات داخلی بشرح ذیل انجام دهد

شرح کالا
 محل بودجه داخلی
  شماره مناقصه
 مبلغ ضمانت نامه شرکت
در مناقصه به ریال
 تجدید مناقصه خرید
انواع کابل خودنگهدار
20 کیلوولت آلومینیومی
 کاهش شعاع تغذیه شهری و روستایی
 97/2-91  230.000.000
 تجدید مناقصه خرید تعداد
2420 عدد انواع ترانس چراغ
خیابانی بخار سدیم
 تعدیل و اصلاح روشنایی معابر
 97/2-95  350.000.000
 تجدید مناقصه خرید تعداد
408 دستگاه انواع کلید
فشار ضعیف ( حرارتی - مغناطیسی ) - قابل تنظیم
اصلاح و بهینه 97
گذر از تابستان
 97/2-96  250.871.000
 خرید انواع سیم روکش دار و سیم
آلومینیوم فولاد مینگ
 توسعه فیدر ، پایه فرسوده روستایی ، توسعه فیدرهای
روکشدار اصلاح شهری روستایی کاهش شعاع تغذیه - روستایی ، شهری رفع فولیاری ، اصلاح شهری امانی پیوست 2
 97/2-101  555.100.000
 خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم
 کاهش شعاع تغذیه شهری و روستایی
توسعه فیدر ، تعویض پایه فرسوده روستایی ، توسعه روشنایی ، هادی روکشدار
 97/2-102  610.600.000
 خرید 33 دستگاه سکسیونر موتوردار
مجهز به rtu
 ایجاد قدرت مانور
 97/2-103  676.000.000
خرید انواع ترانسفورماتور هوایی 20 کیلوولت سه فاز کم تلفات cc
 کاهش تلفات فنی
 97/2-104  660.000.000

فروش اسناد مناقصه متقاضیان می توانند ضمن واریز مبلغ 300.000 ریال بابت هر مناقصه بحساب فراگیر 3136038140 نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97.8.5 تا 97.8.10 ساعت 7:30 الی 15:30 به غیر از ایام تعطیل به ادرس گرگان ابتدای جاده آق قلا ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان امور تدارکات و قراردادها و همچنین پایگاه ملی مناقصات و سایر توانیر به ادرس ذیل مراجعه نمایند
محل تحویل مهلت و زمان بازگشایی پیشنهادات گرگان خیابان ولی عصر عدالت 23 ط اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت ان تا ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 97.8.22 و زمان بازگشایی ساعت 12 همان روز در دفتر امور تدارکات و قراردادها واقع در ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می باشد
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان مندرج در جدول فوق به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد و باید به یکی از صورتهای زیر همراه با ساناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود الف - ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه صادره شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند
اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 222148886007 نزد بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
پ ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران - گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
ث - چک تضمین شرده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه
ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکت جیم آزاد است - شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است
به پیشنهاهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل میشود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد 
تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطلاعاتی مربطو به ارزیابی صلاحیت تامین کنندگان کالا پیوست اسناد مناقصه الزامی است
ضمنا این اگهی از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی  www.tavanir.org.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی  http://iets.mporg.ir قابل دسترس می باشد و جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32684412-017 تماس و به شماره تلفن 32627430-017 قاکس نمایید
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

تصویر

اگهی مناقصه , مناقصه انواع کابل خودنگهدار

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مناقصه خرید قطعات مکانیک مورد نیاز تعمیرات واحدهای گازی نوبت دوم 4814182 1401/05/22 new not special not payed کرمان
2 مناقصه عمومی خرید دستگاه جوشکاری اوربیتال ... - نوبت دوم 4814140 1401/05/22 new not special not payed بوشهر
3 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید دو دستگاه ترانسفورماتور برق توزیع خشک رزینی 4814012 1401/05/22 new not special not payed مرکزی
4 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیم اسکواب ، لینکس و کرلو 4814010 1401/05/22 new not special not payed تهران
5 استعلام خرید 27 قلم قطعات یدکی توربین گازی روستون مطابق با شرح فنی پیوست. 4813991 1401/05/22 new not special not payed تهران
6 مناقصه خرید تعداد دو هزار 2000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند- نوبت دوم 4813887 1401/05/22 new not special not payed هرمزگان
7 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف شش سیمه-401/28 م ن 4813870 1401/05/22 new not special not payed بوشهر
8 استعلام ایران کد انتخابی مد نظر نمی باشد : تهیه قطعات کامل ( به شرح پیوست ) جهت یک دستگاه کامپیوتر ،اولویت با متقاضی بومی استان فارس می باشد 4813862 1401/05/22 new not special not payed فارس
9 استعلام خریدد تجهیزات شبکه ای بیمارستان 4813842 1401/05/22 new not special not payed همدان
10 مناقصه خرید کابل ​​​​​​​نوبت دوم  4813836 1401/05/22 new not special not payed فارس
11 استعلام تبدیل ترانس برق تاکام از 50 به 100 کیلو وات 4813822 1401/05/22 new not special not payed مازندران
12 استعلام پیچ و مهره مطابق دیتا شیت پیوست 4813821 1401/05/22 new not special not payed خراسان رضوی
13 استعلام یک دستگاه تابلو GIS سه سلولی ( دو سکسیونر و یک دژنکتور ) مطابق با مشخصات فنی فایل پیوست 4813780 1401/05/22 new not special not payed قزوین
14 استعلام پهباد ماتریکس RTK-300 ، دوربین زنیوس P1، باطری پهباد TB60، شارژر پهباد BS60 مطابق پیوست 4813770 1401/05/22 new not special not payed خراسان شمالی
15 استعلام الکتروموتور خازن دار 2 شفت 45 W کاربرد فن کویل مدل K48410 M00551 مرجع عرضه کننده تهویه - ایران کد تشابهی 4813762 1401/05/22 new not special not payed خراسان رضوی

نظرات

کد امنیتی