تایپ و پانچ info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام، تامین پیستون , کلگی , سیلندر , شیر هوا و .... , مشخصات فنی در فایل ضمائم پیوست میباشد . تامین پیستون , کلگی , سیلندر , شیر هوا و .... , مشخصات فنی در فایل ضمائم پیوست میباشد . 16/12/1399 05:48:11 ق.ظ مناقصه براکت چپ و راست مجموعه پایه کفی صندلی مناقصه , مناقصه براکت چپ و راست مجموعه پایه کفی صندلی 23/10/1396 11:50:04 ق.ظ اگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام واگذاری بوفه مواد غذایی- بهداشتی و خدمات چاپ و تکثیر و بوفه ساندویچی 18/06/1392 09:24:40 ق.ظ اگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام واگذاری بوفه مواد غذایی- بهداشتی و خدمات چاپ و تکثیر و بوفه ساندویچی 17/06/1392 10:59:35 ق.ظ اگهی مناقصه عمومی بخش چاپ و تکثیر تعدادی از دانشکده های خود 07/06/1390 05:32:45 ق.ظ اگهی مناقصه عمومی بوفه دانشجویی، غرفه تایپ و تکثیر و کافی نت دانشجویی خود 07/06/1390 05:24:44 ق.ظ اگهی مناقصه عمومی زغال آنتراسیت 24/03/1390 11:50:32 ق.ظ