معدن info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه خرید و اجرای نمای کراتین وال ساختمان اداری نوبت دوم مناقصه خرید و اجرای نمای کراتین وال ساختمان اداری نوبت دوم 13/12/1399 10:47:15 ق.ظ استعلام میز و صندلی رستورانی استعلام میز و صندلی رستورانی 27/08/1399 05:46:20 ق.ظ فراخوان دعوت از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در پروژه استخراج، بهره برداری 19/04/1392 11:16:34 ق.ظ TENDER ADVERTISEMENT INTENDS TO SELL 75.000 MTS IRON ORE FINES FE 22/07/1391 11:58:56 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی عملیات باطله برداری عملیات باطله برداری در معدن باریت مهدی اباد یزد 13/07/1390 10:56:39 ق.ظ