ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه اقلام اسقاط آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه اقلام اسقاط 20/09/1399 08:41:22 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی مناقصه اصلاحیه 29/08/1392 11:35:20 ق.ظ آگهی مناقصه واگذاری کانتینر یخچالی 09/04/1392 07:55:31 ق.ظ آگهی مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو اتوبوس بیابانی بنز 355-O به شماره 351ن11 تبریز به رنگ سفید روغنی مدل 1379 14/11/1391 01:06:02 ب.ظ آگهی مزایده حضوری فروش تعدادی از ماشین آلات و لوازم اسقاطی و لوازم یدکی مازاد بر نیاز 11/12/1390 07:18:54 ق.ظ اگهی مناقصه انجام سرویسکاری اتوبوسهای خود 27/11/1390 06:51:36 ق.ظ آگهی حراج حضوری و سایل نقلیه تهران

 

خودرو قابل شماره گذاری

26/02/1390 10:38:29 ق.ظ