پلاستیک ، پلی اتیلن و مستر بچ info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه تعمیرات مرکز بهداشتی درمانی الباجی مناقصه تعمیرات مرکز بهداشتی درمانی الباجی 06/09/1398 09:26:49 ق.ظ فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت آگهی فراخوان عمومی, فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت 15/12/1397 08:30:01 ق.ظ