کامپیوتر info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری تجهیزات شبکه مرکز سنجش 11/12/1392 10:32:55 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری تعدادی سیستم کامپیورت ، لپ تاب ، چاپگر ، اسکنر 19/11/1392 01:10:56 ب.ظ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری تجهیزات شبکه مرکز سنجی 19/11/1392 12:49:50 ب.ظ آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نگهداری دستگاه های خودپرداز 04/03/1391 05:50:55 ق.ظ آگهی مناقصه
 دستگاه سرور hp
28/02/1390 09:49:07 ق.ظ
آگهی مناقصه عمومی-نوبت اول
امور مربوط به تعمیر و سرویس دوره ای سیستم
20/02/1390 11:39:41 ق.ظ
آگهی تجدید مناقصه عمومی
خرید 15 دستگاه scada سامانه یکپارچه مدیریت راهبردی کشاورزی هوشمند
13/02/1390 01:09:49 ب.ظ