سیم و کابل info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com آگهی مناقصه سرویس و نگهداری سیستم اعلام حریق ... 28/11/1392 10:10:30 ق.ظ آگهی مناقصه انواع کابل ژله خاکی 25/07/1392 09:08:08 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 375 متر کابل افشان 2/6 کیلو ولت (16×1) +35×3 19/06/1392 06:19:14 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 375 متر کابل افشان 2/6 کیلو ولت (16×1) +35×3 16/06/1392 06:46:56 ق.ظ اگهی مناقصه یک مرحله ای کابل فیبر نوری 25/03/1390 07:56:49 ق.ظ آگهی مناقصه
اصلاحیه
26/02/1390 02:19:52 ب.ظ
آگهی مناقصه عمومی
خرید تقریبی 220 تن سیم هادی هاوگ و 20 تن سیم محافظ مغزی لینکس
13/02/1390 11:43:25 ق.ظ