ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و دام پروری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مزایده واگذاری بخشی از اراضی مزایده واگذاری بخشی از اراضی 29/01/1401 09:49:22 ق.ظ مناقصه اقلام اسقاط آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه اقلام اسقاط 20/09/1399 08:41:22 ق.ظ مناقصه DRILL PIPE مناقصه, مناقصه DRILL PIPE 14/08/1398 06:06:39 ق.ظ مزایده حدود 10.5 هکتار زمین زراعی مزایده ، مزایده حدود 10.5 هکتار زمین زراعی 05/05/1398 07:17:44 ق.ظ همایش اولین سمینار فرهنگی تفریحی ویژه همسران مدیران عامل مجموعه های بزرگ 08/04/1392 11:47:03 ق.ظ