برق info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه خرید چرخ انتقال فیدر آسیاب سنگ مناقصه خرید چرخ انتقال فیدر آسیاب سنگ 25/03/1400 03:43:18 ق.ظ مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی 26/10/1398 08:27:48 ق.ظ مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس روستای قراقیه مناقصه,مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس روستای قراقیه 14/10/1396 08:34:37 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی رفع اتفاقات و سرویس و بازدید 16/08/1391 09:26:57 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی واگذاری تعمیر، سرویس و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات مکانیکی و حرارتی و شبکه توزیع نیروی برق 04/07/1391 06:19:32 ق.ظ مناقصه عمومی خرید 20 دستگاه ترانسفورماتور مصرف داخلی 28/04/1391 11:06:10 ق.ظ مناقصه عمومی خرید برقگیرهای ۱۳۲ و ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت 28/04/1391 11:01:20 ق.ظ آگهی مناقصه 3 دستگاه اتوبوستر 250 امپر 13/07/1390 10:21:22 ق.ظ اگهی مناقصه عمومی دومرحله ای خرید دو دستگاه DATA CONCENTRATOR UNIT 25/03/1390 11:18:40 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی
اصلاح و بهین سازی شبکه های توزیع 20 کیلو ولت بخش بلده امور نو
13/02/1390 12:09:20 ب.ظ