تایپ و پانچ info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com آگهی حراج حضوری اجاره محل (زمین) جهت غرفه تنقلات و کافی شاپ و... - نوبت دوم -مزایده روز یکشنبه سیزدهم اسفند 1402 آگهی حراج حضوری اجاره محل (زمین) جهت غرفه تنقلات و کافی شاپ و... - نوبت دوم 13/12/1402 08:49:07 ق.ظ مزایده واگذاری اماکن خدماتی مزایده واگذاری اماکن خدماتی 12/12/1402 10:40:08 ق.ظ حراج عمومی اجاره واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر حراج عمومی اجاره واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر 12/12/1402 08:34:15 ق.ظ آگهی حراج حضوری اجاره محل (زمین) جهت غرفه تنقلات و کافی شاپ و... آگهی حراج حضوری اجاره محل (زمین) جهت غرفه تنقلات و کافی شاپ و... 10/12/1402 08:58:02 ق.ظ مزایده ، مزایده اجاره مکان چاپ و تکپیر مرکز آموزشی و درمانی پورسینا 1403 مزایده ، مزایده اجاره مکان چاپ و تکپیر مرکز آموزشی و درمانی پورسینا 1403 10/12/1402 07:44:58 ق.ظ مزایده ، اجاره محل کپی مزایده ، اجاره محل کپی 09/12/1402 10:28:04 ق.ظ مزایده ، مزایده اجاره فضای چاپ و تکثیر دانشجویی دانشکده داروسازی طبق فایل پیوستی مزایده ، مزایده اجاره فضای چاپ و تکثیر دانشجویی دانشکده داروسازی طبق فایل پیوستی 09/12/1402 05:14:31 ق.ظ مزایده ، اجاره محل چاپ و تکثیر ستاد مرکزی و دانشکده دندانپزشکی مزایده ، اجاره محل چاپ و تکثیر ستاد مرکزی و دانشکده دندانپزشکی 08/12/1402 05:13:14 ق.ظ مزایده ، اجاره محل چاپ و تکثیر ستاد مرکزی و دانشکده دندانپزشکی مزایده ، اجاره محل چاپ و تکثیر ستاد مرکزی و دانشکده دندانپزشکی 07/12/1402 09:35:29 ق.ظ مزایده ، بهره برداری از یک دستگاه کانکس به منظور ایجاد بوفه اغذیه و اتاق کپی (تکثیر و چاپ) به صورت اجاره مزایده ، بهره برداری از یک دستگاه کانکس به منظور ایجاد بوفه اغذیه و اتاق کپی (تکثیر و چاپ) به صورت اجاره 07/12/1402 07:11:06 ق.ظ مزایده ، اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق مزایده ، اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق 05/12/1402 08:16:23 ق.ظ مزایده ، اجاره فضای فیزیکی چاپ و تکثیر بیمارستان شهید نورانی تالش مزایده ، اجاره فضای فیزیکی چاپ و تکثیر بیمارستان شهید نورانی تالش 05/12/1402 08:06:39 ق.ظ مزایده ، واگذاری اجاره محل بوفه و تکثیر بیمارستان طالقانی مزایده ، واگذاری اجاره محل بوفه و تکثیر بیمارستان طالقانی 05/12/1402 07:42:19 ق.ظ مزایده ، اجاره فضای مازاد (چاپخانه مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای) مزایده ، اجاره فضای مازاد (چاپخانه مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای) 03/12/1402 05:28:54 ق.ظ آگهی مزایده عمومی اجاره مغازه  آگهی مزایده عمومی اجاره مغازه  02/12/1402 10:15:00 ق.ظ مزایده ، چاپ و تکثیرحوزه معاونت بهداشتی مزایده ، چاپ و تکثیرحوزه معاونت بهداشتی 02/12/1402 06:04:45 ق.ظ استعلام اجاره محل فیزیکی چاپ و تکثیرات بیمارستان اکباتان استعلام اجاره محل فیزیکی چاپ و تکثیرات بیمارستان اکباتان 02/12/1402 04:56:00 ق.ظ حراجی حضوری اجاره محل جهت غرفه کپی و تنقلات نوبت دوم حراجی حضوری اجاره محل جهت غرفه کپی و تنقلات نوبت دوم 30/11/1402 08:12:25 ق.ظ مزایده عمومی انجام امور انتشاراتی دانشکده علوم انسانی مزایده عمومی انجام امور انتشاراتی دانشکده علوم انسانی 30/11/1402 07:15:14 ق.ظ مزایده ، بهره برداری از یک دستگاه کانکس به منظور ایجاد بوفه اغذیه و اتاق کپی (تکثیر و چاپ) به صورت اجاره مزایده ، بهره برداری از یک دستگاه کانکس به منظور ایجاد بوفه اغذیه و اتاق کپی (تکثیر و چاپ) به صورت اجاره 30/11/1402 05:59:26 ق.ظ مزایده ، واگذاری اجاره محل بوفه و تکثیر بیمارستان طالقانی مزایده ، واگذاری اجاره محل بوفه و تکثیر بیمارستان طالقانی 29/11/1402 08:42:22 ق.ظ مزایده ، اجاره محل چاپ و تکثیر مزایده ، اجاره محل چاپ و تکثیر 29/11/1402 07:07:23 ق.ظ مزایده حراج واگذاری مکان باشگاه ورزشی ذوالفقار  .... مزایده حراج واگذاری مکان باشگاه ورزشی ذوالفقار  .... 29/11/1402 05:24:23 ق.ظ مزایده ، اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق مزایده ، اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق 28/11/1402 09:07:01 ق.ظ مزایده ، اجاره فضای فیزیکی چاپ و تکثیر بیمارستان شهید نورانی تالش مزایده ، اجاره فضای فیزیکی چاپ و تکثیر بیمارستان شهید نورانی تالش 28/11/1402 09:05:33 ق.ظ حراجی حضوری اجاره محل جهت غرفه کپی و تنقلات - مزایده روز پنجشنبه بیست و ششم بهمن 1402 حراجی حضوری اجاره محل جهت غرفه کپی و تنقلات 26/11/1402 08:19:38 ق.ظ مزایده فروش روغن ضایعاتی و بشکه مزایده فروش روغن ضایعاتی و بشکه 26/11/1402 05:14:49 ق.ظ حراج حضوری غرفه کپی و تنقلات شهرداری منطقه هشت - پارتیشن فلزی- 6 مترمربع  - مزایده روز سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1402 حراج حضوری غرفه کپی و تنقلات شهرداری منطقه هشت - پارتیشن فلزی- 6 مترمربع  24/11/1402 12:31:21 ب.ظ مزایده, اجاره غرفه فتوکپی واقع در پایانه مرزی میلک مزایده, اجاره غرفه فتوکپی واقع در پایانه مرزی میلک 23/11/1402 08:11:47 ق.ظ مزایده ، اجاره غرفه فتوکپی به متراژ 6 متر مربع واقع در پایانه مرزی میلک مزایده ، اجاره غرفه فتوکپی به متراژ 6 متر مربع واقع در پایانه مرزی میلک 23/11/1402 06:03:09 ق.ظ مزایده ، اجاره محل چاپ و تکثیر مزایده ، اجاره محل چاپ و تکثیر 23/11/1402 06:00:17 ق.ظ مزایده اجاره غرفه فتوکپی به متراژ 6 مترمربع و فروش 10750 لیتر روغن سوخته مزایده اجاره غرفه فتوکپی به متراژ 6 مترمربع و فروش 10750 لیتر روغن سوخته 18/11/1402 11:22:49 ق.ظ مزایده ، واگذاری اجاره بوفه، چاپ و تکثیر مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مزایده ، واگذاری اجاره بوفه، چاپ و تکثیر مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 18/11/1402 06:53:05 ق.ظ مزایده ، واگذاری محل اجاره فتوکپی مرکز آموزشی و درمانی شهدا مزایده ، واگذاری محل اجاره فتوکپی مرکز آموزشی و درمانی شهدا 18/11/1402 06:50:12 ق.ظ مزایده عمومی واگذاری اجاره بوفه و چاپ و انتشارات... مزایده عمومی واگذاری اجاره بوفه و چاپ و انتشارات... 17/11/1402 09:30:56 ق.ظ مزایده اجاره مغازه‌های شماره 1-2-5، ساختمان کلینیک پزشکان، داروخانه و بوفه‌های رفاه و انتشارات دانشجویی - نوبت دوم مزایده اجاره مغازه‌های شماره 1-2-5، ساختمان کلینیک پزشکان، داروخانه و بوفه‌های رفاه و انتشارات دانشجویی - نوبت دوم 17/11/1402 07:20:23 ق.ظ مزایده ، اجاره صرفا جهت کپی جهت مراجعین در ساعات اداری 88503929 هزینه کارشناسی با مستاجر می باشد مزایده ، اجاره صرفا جهت کپی جهت مراجعین در ساعات اداری 88503929 هزینه کارشناسی با مستاجر می باشد 17/11/1402 05:54:07 ق.ظ استعلام قرارداد اجاره محل چاپ و تکثیرات دانشجویی دانشکده داروسازی شرایط طبق لیست پیوست استعلام قرارداد اجاره محل چاپ و تکثیرات دانشجویی دانشکده داروسازی شرایط طبق لیست پیوست 17/11/1402 05:46:00 ق.ظ مزایده ، آگهی مزایده محل تکثیر دانشکده اقتصاد مزایده ، آگهی مزایده محل تکثیر دانشکده اقتصاد 15/11/1402 06:34:31 ق.ظ مزایده واگذاری بوفه و انتشارات - مزایده روز شنبه چهاردهم بهمن 1402 مزایده واگذاری بوفه و انتشارات 14/11/1402 10:56:45 ق.ظ مزایده ، اجاره فضای مازاد (چاپخانه مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای) مزایده ، اجاره فضای مازاد (چاپخانه مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای) 14/11/1402 09:41:33 ق.ظ مزایده ، اجاره از محل مطبوعات و خشکبار ایستگاه خاوران مزایده ، اجاره از محل مطبوعات و خشکبار ایستگاه خاوران 14/11/1402 06:40:44 ق.ظ مزایده ، واگذاری مکان چاپ و تکثیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به صورت اجاره بها در سال 1402-1403 مزایده ، واگذاری مکان چاپ و تکثیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به صورت اجاره بها در سال 1402-1403 14/11/1402 06:39:00 ق.ظ مزایده عمومی واگذاری بخش ورزشی مجموعه فرهنگی - ورزشی شهربانو ... مزایده عمومی واگذاری بخش ورزشی مجموعه فرهنگی - ورزشی شهربانو ... 14/11/1402 06:23:30 ق.ظ مزایده ، اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق مزایده ، اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق 10/11/1402 05:24:10 ق.ظ مزایده ، اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرف تجاری(انتشارات)درزیرزمین اداره راهداری کرمان به متراژ 15 متر مربع مزایده ، اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرف تجاری(انتشارات)درزیرزمین اداره راهداری کرمان به متراژ 15 متر مربع 09/11/1402 11:03:19 ق.ظ مزایده غرف تجاری و مسافربری مزایده غرف تجاری و مسافربری 09/11/1402 07:58:55 ق.ظ مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی، غرفه کپی و خدمات اینترنتی مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی، غرفه کپی و خدمات اینترنتی 08/11/1402 08:50:36 ق.ظ مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرف تجاری (انتشارات) (تجدید) نوبت دوم مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرف تجاری (انتشارات) (تجدید) نوبت دوم 08/11/1402 07:54:06 ق.ظ مزایده ، احاره فضای فیزیکی چاپ و تکثیر بیمارستان شهید نورانی تالش مزایده ، احاره فضای فیزیکی چاپ و تکثیر بیمارستان شهید نورانی تالش 07/11/1402 08:15:31 ق.ظ مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرف تجاری (انتشارات) در طبقه زیرزمین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان به متراژ 15 مترمربع (تجدید) مزایده اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرف تجاری (انتشارات) در طبقه زیرزمین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان به متراژ 15 مترمربع (تجدید) 07/11/1402 07:40:20 ق.ظ مزایده ، اجاره محل استقراردستگاه کپی به شخص مجرب طبق لیست پیوست مزایده ، اجاره محل استقراردستگاه کپی به شخص مجرب طبق لیست پیوست 04/11/1402 09:23:03 ق.ظ مزایده ، اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق مزایده ، اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق 04/11/1402 09:12:06 ق.ظ مزایده ، واگذاری محل اجاره فتوکپی مزایده ، واگذاری محل اجاره فتوکپی 04/11/1402 05:49:51 ق.ظ مزایده واگذاری اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی مزایده واگذاری اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی 03/11/1402 08:24:51 ق.ظ مزایده ، بهره برداری از یک دستگاه کانکس به منظور ایجاد بوفه اغذیه و اتاق کپی (تکثیر و چاپ) به صورت اجاره مزایده ، بهره برداری از یک دستگاه کانکس به منظور ایجاد بوفه اغذیه و اتاق کپی (تکثیر و چاپ) به صورت اجاره 03/11/1402 06:28:20 ق.ظ مزایده ، واگذاری مکان چاپ و تکثیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به صورت اجاره بها در سال 1402-1403 مزایده ، واگذاری مکان چاپ و تکثیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به صورت اجاره بها در سال 1402-1403 03/11/1402 06:17:19 ق.ظ مزایده واگذاری غرفه کپی و کافی نت مستقر در محوطه مرکز تعویض پلاک مزایده واگذاری غرفه کپی و کافی نت مستقر در محوطه مرکز تعویض پلاک 02/11/1402 06:49:35 ق.ظ مزایده ، اجاره محل تکثیر و انتشارات دانشگاه صنعتی قم مزایده ، اجاره محل تکثیر و انتشارات دانشگاه صنعتی قم 02/11/1402 05:48:27 ق.ظ تجدید فراخوان مزایده اجاره زمین به همراه یکدستگاه کانکس تجدید فراخوان مزایده اجاره زمین به همراه یکدستگاه کانکس 01/11/1402 04:50:50 ق.ظ مناقصه و مزایده بهره برداری از رستوران و... مناقصه و مزایده بهره برداری از رستوران و... 30/10/1402 07:02:09 ق.ظ مزایده ، واحد انشارات داخل اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 به مساحت 24 متر مربع مزایده ، واحد انشارات داخل اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 به مساحت 24 متر مربع 30/10/1402 06:45:45 ق.ظ مزایده ، احاره فضای فیزیکی چاپ و تکثیر بیمارستان شهید نورانی تالش مزایده ، احاره فضای فیزیکی چاپ و تکثیر بیمارستان شهید نورانی تالش 30/10/1402 05:58:29 ق.ظ مزایده اجاره مغازه‌های شماره 1-2-5، ساختمان کلینیک پزشکان، داروخانه و بوفه‌های رفاه و انتشارات دانشجویی مزایده اجاره مغازه‌های شماره 1-2-5، ساختمان کلینیک پزشکان، داروخانه و بوفه‌های رفاه و انتشارات دانشجویی 30/10/1402 06:01:38 ق.ظ مزایده ، واگذاری مکان چاپ و تکثیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به صورت اجاره بها در سال 1402-1403 مزایده ، واگذاری مکان چاپ و تکثیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به صورت اجاره بها در سال 1402-1403 27/10/1402 08:46:50 ق.ظ مزایده ، بهره برداری از یک دستگاه کانکس به منظور ایجاد بوفه اغذیه و اتاق کپی (تکثیر و چاپ) به صورت اجاره مزایده ، بهره برداری از یک دستگاه کانکس به منظور ایجاد بوفه اغذیه و اتاق کپی (تکثیر و چاپ) به صورت اجاره 27/10/1402 05:03:45 ق.ظ مزایده ، اجاره محل تکثیر و انتشارات دانشگاه صنعتی قم مزایده ، اجاره محل تکثیر و انتشارات دانشگاه صنعتی قم 26/10/1402 10:11:53 ق.ظ استعلام اجاره مکان چاپ وتکثیر به متراژ تقریبی 35 متر مربع استعلام اجاره مکان چاپ وتکثیر به متراژ تقریبی 35 متر مربع 26/10/1402 06:30:00 ق.ظ مزایده ، اجاره محل بوفه و تکثیر بیمارستان طالقانی مزایده ، اجاره محل بوفه و تکثیر بیمارستان طالقانی 26/10/1402 05:43:35 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان بوفه مواد غذایی و تکثیر اوراق مراجعین (به صورت 24 ساعته ) واقع در بیمارستان شهیدفقیهی مزایده ، اجاره مکان بوفه مواد غذایی و تکثیر اوراق مراجعین (به صورت 24 ساعته ) واقع در بیمارستان شهیدفقیهی 25/10/1402 06:06:32 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان بوفه مواد غذایی و تکثیر اوراق مراجعین (به صورت 24 ساعته ) واقع در بیمارستان شهیدفقیهی مزایده ، اجاره مکان بوفه مواد غذایی و تکثیر اوراق مراجعین (به صورت 24 ساعته ) واقع در بیمارستان شهیدفقیهی 23/10/1402 06:44:25 ق.ظ مزایده ، واحد انشارات داخل اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 به مساحت 24 متر مربع مزایده ، واحد انشارات داخل اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 به مساحت 24 متر مربع 23/10/1402 06:35:53 ق.ظ مزایده ، اجاره محل بابت استقرار دستگاه کپی درشعبه 24 تامین اجتماعی مزایده ، اجاره محل بابت استقرار دستگاه کپی درشعبه 24 تامین اجتماعی 23/10/1402 06:23:14 ق.ظ مزایده ، اجاره محل بوفه و تکثیر بیمارستان طالقانی مزایده ، اجاره محل بوفه و تکثیر بیمارستان طالقانی 23/10/1402 06:02:21 ق.ظ مزایده ، انتشارات ( کافی نت) دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد شهریار مزایده ، انتشارات ( کافی نت) دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد شهریار 21/10/1402 05:28:45 ق.ظ مزایده ، اجاره محل استقراردستگاه کپی به شخص مجرب طبق لیست پیوست مزایده ، اجاره محل استقراردستگاه کپی به شخص مجرب طبق لیست پیوست 21/10/1402 05:21:49 ق.ظ مزایده ، اجاره محل بوفه و تکثیر بیمارستان طالقانی مزایده ، اجاره محل بوفه و تکثیر بیمارستان طالقانی 20/10/1402 10:19:32 ق.ظ مزایده ، واگذاری بصورت اجاره محل تکثیر(زیراکس) دانشجویی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر مزایده ، واگذاری بصورت اجاره محل تکثیر(زیراکس) دانشجویی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 19/10/1402 10:59:58 ق.ظ مزایده ، واگذاری محل ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق مزایده ، واگذاری محل ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق 19/10/1402 06:02:44 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان بوفه مواد غذایی و تکثیر اوراق مراجعین (به صورت 24 ساعته ) واقع در بیمارستان شهیدفقیهی مزایده ، اجاره مکان بوفه مواد غذایی و تکثیر اوراق مراجعین (به صورت 24 ساعته ) واقع در بیمارستان شهیدفقیهی 19/10/1402 05:43:27 ق.ظ مزایده ، واگذاری محل کپی بیمارستان باقرالعلوم اهر(مرحله دوم) مزایده ، واگذاری محل کپی بیمارستان باقرالعلوم اهر(مرحله دوم) 19/10/1402 05:43:11 ق.ظ مزایده ، واگذاری خدمات رفاهی کترینگ (بوفه) آرایشگاه مردانه و خشکشویی انتشارات و دانشکده پرستاری پزشکی تهران مزایده ، واگذاری خدمات رفاهی کترینگ (بوفه) آرایشگاه مردانه و خشکشویی انتشارات و دانشکده پرستاری پزشکی تهران 18/10/1402 05:46:26 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان جهت ارائه خدمات چاپ و تکثیر بیمارستان فیاض بخش مزایده ، اجاره مکان جهت ارائه خدمات چاپ و تکثیر بیمارستان فیاض بخش 17/10/1402 11:34:24 ق.ظ مزایده ، اجاره محل بابت استقرار دستگاه کپی درشعبه 24 تامین اجتماعی مزایده ، اجاره محل بابت استقرار دستگاه کپی درشعبه 24 تامین اجتماعی 17/10/1402 09:52:00 ق.ظ استعلام اجاره محل خدمات چاپ و تکثیر مرکز طبی کودکان به متراژ 4 متر مربع مطابق مشخصات فایلهای پیوست به مدت یکسال استعلام اجاره محل خدمات چاپ و تکثیر مرکز طبی کودکان به متراژ 4 متر مربع مطابق مشخصات فایلهای پیوست به مدت یکسال 17/10/1402 07:57:00 ق.ظ مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی، غرفه کپی و خدمات اینترنتی - مزایده روز شنبه شانزدهم دی 1402 مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی، غرفه کپی و خدمات اینترنتی 16/10/1402 11:40:50 ق.ظ مزایده ، اجاره محل چاپ و تکثیر ستاد مرکزی و دانشکده دندانپزشکی مزایده ، اجاره محل چاپ و تکثیر ستاد مرکزی و دانشکده دندانپزشکی 16/10/1402 10:47:25 ق.ظ مزایده ، اجاره واحد چاپ و تکثیر پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران مزایده ، اجاره واحد چاپ و تکثیر پردیس مرکزی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران 16/10/1402 06:36:47 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان بوفه مواد غذایی و تکثیر اوراق مراجعین (به صورت 24 ساعته ) واقع در بیمارستان شهیدفقیهی مزایده ، اجاره مکان بوفه مواد غذایی و تکثیر اوراق مراجعین (به صورت 24 ساعته ) واقع در بیمارستان شهیدفقیهی 16/10/1402 06:05:09 ق.ظ مزایده ، واحد انشارات داخل اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 به مساحت 24 متر مربع مزایده ، واحد انشارات داخل اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 به مساحت 24 متر مربع 16/10/1402 05:56:16 ق.ظ مزایده ، مزایده اجاره فضای فیزیکی جهت خدمات زیراکس و تکثیر دانشکده دندانپزشکی در سال 1402 مزایده ، مزایده اجاره فضای فیزیکی جهت خدمات زیراکس و تکثیر دانشکده دندانپزشکی در سال 1402 14/10/1402 05:04:43 ق.ظ فراخوان مزایده و مناقصه واگذاری (اجاره) اماکن و حمل مکانیزه خاک و نخاله ساختمانی از طریق استقرار باکس های مخصوص فراخوان مزایده و مناقصه واگذاری (اجاره) اماکن و حمل مکانیزه خاک و نخاله ساختمانی از طریق استقرار باکس های مخصوص 14/10/1402 04:47:39 ق.ظ مزایده واگذاری مکان انتشارات نوبت دوم مزایده واگذاری مکان انتشارات نوبت دوم 13/10/1402 10:45:23 ق.ظ مزایده ، واگذاری محل ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق مزایده ، واگذاری محل ارائه خدمات تکثیر و فتوکپی اوراق 13/10/1402 09:50:50 ق.ظ مزایده ، آگهی مزایده محل تکثیر دانشکده اقتصاد مزایده ، آگهی مزایده محل تکثیر دانشکده اقتصاد 13/10/1402 05:53:09 ق.ظ مزایده ، واگذاری بصورت اجاره محل تکثیر(زیراکس) دانشجویی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر مزایده ، واگذاری بصورت اجاره محل تکثیر(زیراکس) دانشجویی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 13/10/1402 05:30:35 ق.ظ آگهی مزایده - حراج زمین پدل بوستان ... آگهی مزایده - حراج زمین پدل بوستان ... 12/10/1402 06:09:36 ق.ظ مزایده ، اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرف تجاری (انتشارات) در طبقه زیر زمین اداره کل راهداری متراژ15 متر مزایده ، اجاره بدون اخذ سرقفلی یک باب غرف تجاری (انتشارات) در طبقه زیر زمین اداره کل راهداری متراژ15 متر 11/10/1402 10:56:09 ق.ظ فراخوان مزایده اجاره زمین به همراه یکدستگاه کانکس نوبت دوم فراخوان مزایده اجاره زمین به همراه یکدستگاه کانکس نوبت دوم 11/10/1402 10:04:09 ق.ظ مزایده واگذاری اجاره بوفه و واحد چاپ و انتشارات مزایده واگذاری اجاره بوفه و واحد چاپ و انتشارات 11/10/1402 07:12:22 ق.ظ