طبخ غذا info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مزایده ، اجاره و استفاده و بهره برداری از یک باب کافه رستوران بام قزوین و محوطه داخلی آن واقع در منطقه نمونه مزایده ، اجاره و استفاده و بهره برداری از یک باب کافه رستوران بام قزوین و محوطه داخلی آن واقع در منطقه نمونه 14/12/1402 11:26:38 ق.ظ مزایده اجاره 5 فقره غرفه ... مزایده اجاره 5 فقره غرفه ... 14/12/1402 11:31:38 ق.ظ مزایده ، امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران واقع در مجتمع تجاری اداری نگارستان به مدت 10 سال مزایده ، امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران واقع در مجتمع تجاری اداری نگارستان به مدت 10 سال 14/12/1402 10:12:06 ق.ظ مزایده ، اجاره ساختمان اداری شامل 2 اتاق 3*4 و آشپزخانه 3*4 و سالن 38 متر مربع و سرویس بهداشتی مزایده ، اجاره ساختمان اداری شامل 2 اتاق 3*4 و آشپزخانه 3*4 و سالن 38 متر مربع و سرویس بهداشتی 14/12/1402 09:52:34 ق.ظ مزایده ، اجاره غرفه های سرچشمه - کیوسک پارک عسل - سه شنبه بازار - سالن غذاخوری پارک سرچشمه مزایده ، اجاره غرفه های سرچشمه - کیوسک پارک عسل - سه شنبه بازار - سالن غذاخوری پارک سرچشمه 14/12/1402 05:38:51 ق.ظ مزایده ، اجاره غرفه های سرچشمه - کیوسک پارک عسل - سه شنبه بازار - سالن غذاخوری پارک سرچشمه مزایده ، اجاره غرفه های سرچشمه - کیوسک پارک عسل - سه شنبه بازار - سالن غذاخوری پارک سرچشمه 14/12/1402 05:38:06 ق.ظ مزایده ، اجاره غرفه های سرچشمه - کیوسک پارک عسل - سه شنبه بازار - سالن غذاخوری پارک سرچشمه مزایده ، اجاره غرفه های سرچشمه - کیوسک پارک عسل - سه شنبه بازار - سالن غذاخوری پارک سرچشمه 14/12/1402 05:37:51 ق.ظ مزایده ، اجاره غرفه های سرچشمه - کیوسک پارک عسل - سه شنبه بازار - سالن غذاخوری پارک سرچشمه مزایده ، اجاره غرفه های سرچشمه - کیوسک پارک عسل - سه شنبه بازار - سالن غذاخوری پارک سرچشمه 14/12/1402 05:37:36 ق.ظ مزایده ، اجاره غرفه های سرچشمه - کیوسک پارک عسل - سه شنبه بازار - سالن غذاخوری پارک سرچشمه مزایده ، اجاره غرفه های سرچشمه - کیوسک پارک عسل - سه شنبه بازار - سالن غذاخوری پارک سرچشمه 14/12/1402 05:37:21 ق.ظ مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران - نوبت دوم مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران - نوبت دوم 14/12/1402 04:40:46 ق.ظ آگهی مزایده واگذاری باشگاه غذاخوری آگهی مزایده واگذاری باشگاه غذاخوری 13/12/1402 11:15:34 ق.ظ مزایده ، اجاره آشپزخانه واقع در خیابان نقلیه مزایده ، اجاره آشپزخانه واقع در خیابان نقلیه 13/12/1402 09:56:39 ق.ظ مزایده اجاره کافه رستوران بام به همراه محوطه داخلی آن مزایده اجاره کافه رستوران بام به همراه محوطه داخلی آن 13/12/1402 08:21:06 ق.ظ مزایده اجاره 4 مورد از اماکن ... مزایده اجاره 4 مورد از اماکن ... 13/12/1402 07:46:38 ق.ظ مزایده باغ فخر مزایده باغ فخر 13/12/1402 07:14:30 ق.ظ مزایده ، رستوران پارسیان-تجدید نوبت اول مزایده ، رستوران پارسیان-تجدید نوبت اول 13/12/1402 06:21:49 ق.ظ مزایده ، اجاره 3 ساله رستوران موجود در داخل مجموعه مرکز همایش های بین المللی شهرک خاوران مزایده ، اجاره 3 ساله رستوران موجود در داخل مجموعه مرکز همایش های بین المللی شهرک خاوران 13/12/1402 06:14:29 ق.ظ مزایده ، مزایده عمومی پارکینگ ( پشت رستوران فانوس ) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه مزایده ، مزایده عمومی پارکینگ ( پشت رستوران فانوس ) مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه 13/12/1402 06:06:21 ق.ظ تجدید مزایده بهره برداری از رستوران واقع در آرامستان بهشت رضا(ع)به صورت اجاره تجدید مزایده بهره برداری از رستوران واقع در آرامستان بهشت رضا(ع)به صورت اجاره 12/12/1402 11:02:11 ق.ظ مزایده ، آگهی مزایده اجاره رستوران ترمینال شهرستان(نوبت دوم) مزایده ، آگهی مزایده اجاره رستوران ترمینال شهرستان(نوبت دوم) 12/12/1402 10:01:53 ق.ظ مزایده واگذاری فروشگاه اردوگاه زندان.... مزایده واگذاری فروشگاه اردوگاه زندان.... 12/12/1402 07:52:39 ق.ظ مزایده اجاره رستوران ترمینال شهرستان ـ نوبت دوم مزایده اجاره رستوران ترمینال شهرستان ـ نوبت دوم 12/12/1402 07:45:08 ق.ظ تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن ورزشی و خدماتی نوبت دوم تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن ورزشی و خدماتی نوبت دوم 12/12/1402 06:38:16 ق.ظ مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه اقامتی، رستوران و آشپزخانه نوبت دوم مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه اقامتی، رستوران و آشپزخانه نوبت دوم 12/12/1402 06:17:22 ق.ظ مزایده عمومی واگذاری آشپزخانه مجموعه اقامتی- نوبت دوم مزایده عمومی واگذاری آشپزخانه مجموعه اقامتی- نوبت دوم 10/12/1402 08:46:33 ق.ظ مزایده ، تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از رستوران و آشپزخانه موسسه ایثار استان قزوین مزایده ، تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از رستوران و آشپزخانه موسسه ایثار استان قزوین 10/12/1402 07:46:55 ق.ظ مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه اقامتی، رستوران و آشپزخانه مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه اقامتی، رستوران و آشپزخانه 10/12/1402 05:15:14 ق.ظ تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن ورزشی و خدماتی تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از اماکن ورزشی و خدماتی 10/12/1402 05:04:30 ق.ظ فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری رستوران، کافی شاپ فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری رستوران، کافی شاپ 09/12/1402 08:58:48 ق.ظ اصلاحیه مزایده بهره برداری از مجموعه سوسره (واحدهای اقامتی و رستورانها) اصلاحیه مزایده بهره برداری از مجموعه سوسره (واحدهای اقامتی و رستورانها) 09/12/1402 07:08:43 ق.ظ مزایده ، واگذاری تالار و رستوران سابق مهرداد واقع در قائم 4(بجز واحدهای تجاری بازار روز) مزایده ، واگذاری تالار و رستوران سابق مهرداد واقع در قائم 4(بجز واحدهای تجاری بازار روز) 09/12/1402 05:22:53 ق.ظ مزایده ، اجاره کافی شاپ و رستوران موزه نی ریز به شرح پیوست مزایده ، اجاره کافی شاپ و رستوران موزه نی ریز به شرح پیوست 09/12/1402 05:05:05 ق.ظ مزایده بهره برداری از منافع 12 باب از مغازه های تجاری، خدماتی مزایده بهره برداری از منافع 12 باب از مغازه های تجاری، خدماتی 08/12/1402 11:59:20 ق.ظ مزایده ، تجدید مزایده واگذاری بهره برداری رستوران و آشپزخانه موسسه ایثار استان لرستان مزایده ، تجدید مزایده واگذاری بهره برداری رستوران و آشپزخانه موسسه ایثار استان لرستان 08/12/1402 06:01:23 ق.ظ مزایده ، امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران واقع در مجتمع تجاری اداری نگارستان به مدت 10 سال مزایده ، امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران واقع در مجتمع تجاری اداری نگارستان به مدت 10 سال 08/12/1402 05:24:24 ق.ظ مزایده ، اجاره مکان رستوران و کافی شاپ مزایده ، اجاره مکان رستوران و کافی شاپ 08/12/1402 05:13:29 ق.ظ مزایده ، تجدید مزایده اجاره رستوران سنتی پارک سالور مزایده ، تجدید مزایده اجاره رستوران سنتی پارک سالور 08/12/1402 05:13:01 ق.ظ تجدید مناقصه و مزایده انعقاد قرارداد واگذاری به صورت قرارداد اجاره قطعه زمین ـ نوبت دوم تجدید مناقصه و مزایده انعقاد قرارداد واگذاری به صورت قرارداد اجاره قطعه زمین ـ نوبت دوم 08/12/1402 05:08:06 ق.ظ مزایده اجاره 7 عدد بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و ... مزایده اجاره 7 عدد بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و ... 08/12/1402 05:01:24 ق.ظ تجدید مزایده اجاره جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات.... نوبت دوم  تجدید مزایده اجاره جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات.... 07/12/1402 09:45:09 ق.ظ مزایده ، رستوران پارسیان-تجدید نوبت اول مزایده ، رستوران پارسیان-تجدید نوبت اول 07/12/1402 09:37:16 ق.ظ مزایده واگذاری تعدادی از اماکن به صورت اجاره ...- نوبت دوم مزایده واگذاری تعدادی از اماکن به صورت اجاره ...- نوبت دوم 07/12/1402 08:58:24 ق.ظ مزایده رستوران موجود در داخل مرکز همایشهای بین المللی مزایده رستوران موجود در داخل مرکز همایشهای بین المللی 07/12/1402 08:58:15 ق.ظ مزایده عمومی بهره برداری از غرف و اماکن ... - نوبت دوم مزایده عمومی بهره برداری از غرف و اماکن ... - نوبت دوم 07/12/1402 07:42:29 ق.ظ مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران 07/12/1402 06:52:36 ق.ظ مزایده ، اجاره 3 ساله رستوران موجود در داخل مجموعه مرکز همایش های بین المللی شهرک خاوران مزایده ، اجاره 3 ساله رستوران موجود در داخل مجموعه مرکز همایش های بین المللی شهرک خاوران 07/12/1402 06:44:17 ق.ظ مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار و رستوران 07/12/1402 05:55:55 ق.ظ مزایده ، واگذاری (بازسازی،تعمیر،نگهداری وبهره برداری)ساختمان رستوران مجتمع خدماتی رفاهی وتیرپارک سمنان مزایده ، واگذاری (بازسازی،تعمیر،نگهداری وبهره برداری)ساختمان رستوران مجتمع خدماتی رفاهی وتیرپارک سمنان 05/12/1402 08:43:11 ق.ظ مزایده ، تجدید آگهی مزایده اجاره رستوران آبشار پارک جنگلی مزایده ، تجدید آگهی مزایده اجاره رستوران آبشار پارک جنگلی 05/12/1402 08:04:57 ق.ظ مزایده ، اجاره یکساله غرفه کبابی پلاژ توسکا سرا مزایده ، اجاره یکساله غرفه کبابی پلاژ توسکا سرا 05/12/1402 07:50:30 ق.ظ مزایده ، اجاره یکساله غرفه ساندویچی پلاژ توسکا سرا مزایده ، اجاره یکساله غرفه ساندویچی پلاژ توسکا سرا 05/12/1402 07:49:32 ق.ظ مزایده ، اجاره تالار و رستوران باشگاه شهرداری تبریز مزایده ، اجاره تالار و رستوران باشگاه شهرداری تبریز 05/12/1402 07:17:53 ق.ظ مزایده ، تجدید مزایده احداث سرمایه گذاری مجموعه گذر تفریحی رستورانی ساحلی شهرداری نور نوربانو (BOLT) مزایده ، تجدید مزایده احداث سرمایه گذاری مجموعه گذر تفریحی رستورانی ساحلی شهرداری نور نوربانو (BOLT) 05/12/1402 07:15:17 ق.ظ مزایده ، اجاره تالار پذیرایی واقع در مجموعه متعلق به شهرداری بردخون به مدت یکسال به مساحت 772.30 متر مربع مزایده ، اجاره تالار پذیرایی واقع در مجموعه متعلق به شهرداری بردخون به مدت یکسال به مساحت 772.30 متر مربع 05/12/1402 07:14:48 ق.ظ مزایده ، اجاره املاک جمعیت هلال احمر ساوه (سالن های2000و600نفره،یوگا،گلفروشی،ساندویچی،لوازم پزشکی،فیزیوتراپی) مزایده ، اجاره املاک جمعیت هلال احمر ساوه (سالن های2000و600نفره،یوگا،گلفروشی،ساندویچی،لوازم پزشکی،فیزیوتراپی) 05/12/1402 07:13:40 ق.ظ مزایده بهره برداری از فضاهای مجموعه فرهنگی ایوان ری مزایده بهره برداری از فضاهای مجموعه فرهنگی ایوان ری 03/12/1402 05:52:26 ق.ظ مزایده ، اجاره آشپزخانه/کترینگ دانشگاه پیام نور واقع در امام خمینی 40 پلاک 9 تماس 09153159953 مزایده ، اجاره آشپزخانه/کترینگ دانشگاه پیام نور واقع در امام خمینی 40 پلاک 9 تماس 09153159953 03/12/1402 05:36:44 ق.ظ مزایده ، راه اندازی و احداث کافی شاپ و رستوران در پارک کوهستانی معراج مزایده ، راه اندازی و احداث کافی شاپ و رستوران در پارک کوهستانی معراج 03/12/1402 05:29:56 ق.ظ تجدید مزایده اجاره فضای تالار ایرانیان با کاربری آزاد نوبت دوم تجدید مزایده اجاره فضای تالار ایرانیان با کاربری آزاد نوبت دوم 03/12/1402 05:32:57 ق.ظ مزایده بهره برداری از تالار یاس مزایده بهره برداری از تالار یاس 03/12/1402 04:53:49 ق.ظ مزایده اجاره یک باب مغازه فروش تنقلات و ...- نوبت دوم مزایده اجاره یک باب مغازه فروش تنقلات و ...- نوبت دوم 02/12/1402 08:45:31 ق.ظ مناقصه و مزایده احداث کافه رستوران مناقصه و مزایده احداث کافه رستوران 02/12/1402 08:37:59 ق.ظ مناقصه و مزایده رستوران سرسبز با کاربری کافه و رستوران... مزایده و مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان.... 02/12/1402 08:16:35 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری رستوران، کافی شاپ در فرودگاه بین المللی آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری رستوران، کافی شاپ در فرودگاه بین المللی 02/12/1402 07:07:28 ق.ظ مزایده اجاره مکان رستوران نرگس- نوبت دوم مزایده اجاره مکان رستوران نرگس- نوبت دوم 02/12/1402 06:38:14 ق.ظ آگهی مزایده عمومی اجاره مکان رستوران پیروز - نوبت دوم آگهی مزایده عمومی اجاره مکان رستوران پیروز - نوبت دوم 02/12/1402 06:37:38 ق.ظ مزایده ، تجدید مزایده واگذاری بهره برداری رستوران و آشپزخانه موسسه ایثار استان لرستان مزایده ، تجدید مزایده واگذاری بهره برداری رستوران و آشپزخانه موسسه ایثار استان لرستان 02/12/1402 06:20:04 ق.ظ مزایده ، اجاره یک باب رستوران و آشپزخانه بدون تجهیزات مرکز دیلم برای ایجاد کارگاه آموزشی مزایده ، اجاره یک باب رستوران و آشپزخانه بدون تجهیزات مرکز دیلم برای ایجاد کارگاه آموزشی 02/12/1402 05:59:08 ق.ظ مزایده اجاره مکان رستوران نرگس مزایده اجاره مکان رستوران نرگس 01/12/1402 06:20:45 ق.ظ آگهی مزایده عمومی اجاره مکان رستوران پیروز آگهی مزایده عمومی اجاره مکان رستوران پیروز 01/12/1402 06:19:45 ق.ظ تجدید مناقصه و مزایده انعقاد قرارداد واگذاری به صورت قرارداد اجاره قطعه زمین تجدید مناقصه و مزایده انعقاد قرارداد واگذاری به صورت قرارداد اجاره قطعه زمین 01/12/1402 05:07:07 ق.ظ تجدید مزایده بهره برداری از رستوران ستاره - نوبت دوم تجدید مزایده بهره برداری از رستوران ستاره - نوبت دوم 01/12/1402 04:54:19 ق.ظ مزایده فروش اجاره تالار و پارکینگ ساختمان تجدید نوبت دوم مزایده فروش اجاره تالار و پارکینگ ساختمان تجدید نوبت دوم 30/11/1402 09:03:41 ق.ظ مزایده واگذاری اماکن ، بیمه حکمت صبا... مزایده واگذاری اماکن ، بیمه حکمت صبا... 30/11/1402 08:08:12 ق.ظ مزایده ، اجاره غرفه غذاپزی پایانه آزادگان مزایده ، اجاره غرفه غذاپزی پایانه آزادگان 30/11/1402 07:12:28 ق.ظ مزایده ، اجاره رستوران ستاره مهاجران (واقع در پارک جامع) مزایده ، اجاره رستوران ستاره مهاجران (واقع در پارک جامع) 30/11/1402 07:06:02 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده بازسازی ، بهره برداری، اجاره و انتقال R.O.L.T پروژه مجموعه ورزشی ... فراخوان مناقصه و مزایده بازسازی ، بهره برداری، اجاره و انتقال R.O.L.T پروژه مجموعه ورزشی ... 30/11/1402 06:36:52 ق.ظ مزایده ، استفاده و بهره برداری از یک باب رستوران واقع در منطقه نمونه گردشگری باراجین مزایده ، استفاده و بهره برداری از یک باب رستوران واقع در منطقه نمونه گردشگری باراجین 30/11/1402 06:09:25 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار رستوران بوستان بعثت - نوبت دوم فراخوان مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار رستوران بوستان بعثت - نوبت دوم 30/11/1402 06:08:05 ق.ظ مزایده عمومی اجاره جایگاهها و امکان... مزایده عمومی اجاره جایگاهها و امکان... 30/11/1402 06:01:18 ق.ظ مزایده ، تجدید آگهی اجاره تالار و پارکینگ ساختمان تالار شهرداری مزایده ، تجدید آگهی اجاره تالار و پارکینگ ساختمان تالار شهرداری 29/11/1402 07:31:49 ق.ظ مزایده اجاره و بهره برداری از پارکینگ عمومی و ...- ـ چاپ دوم مزایده اجاره و بهره برداری از پارکینگ عمومی و ...- ـ چاپ دوم 29/11/1402 07:35:32 ق.ظ تجدید مزایده اجاره جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات.... تجدید مزایده اجاره جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات.... 29/11/1402 07:24:38 ق.ظ مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از مهمانسرا و تالار پذیرایی زیتون موسسه ایثار استان کرمانشاه مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری از مهمانسرا و تالار پذیرایی زیتون موسسه ایثار استان کرمانشاه 29/11/1402 07:07:10 ق.ظ مزایده ، واگذاری (بازسازی،تعمیر،نگهداری وبهره برداری)ساختمان رستوران مجتمع خدماتی رفاهی وتیرپارک سمنان مزایده ، واگذاری (بازسازی،تعمیر،نگهداری وبهره برداری)ساختمان رستوران مجتمع خدماتی رفاهی وتیرپارک سمنان 29/11/1402 06:56:55 ق.ظ مزایده حراج واگذاری کافه رستوران مجموعه شهربانو... مزایده حراج واگذاری کافه رستوران مجموعه شهربانو... 29/11/1402 06:37:06 ق.ظ مزایده ، تجدید آگهی مزایده اجاره رستوران آبشار پارک جنگلی مزایده ، تجدید آگهی مزایده اجاره رستوران آبشار پارک جنگلی 29/11/1402 06:28:44 ق.ظ مزایده ، اجاره یکساله غرفه ساندویچی پلاژ توسکا سرا مزایده ، اجاره یکساله غرفه ساندویچی پلاژ توسکا سرا 29/11/1402 06:15:35 ق.ظ مزایده ، اجاره غرفه ذرت مکزیکی،فلافل و سیب زمینی سرخ کرده، آش پلاژ توسکا سرا مزایده ، اجاره غرفه ذرت مکزیکی،فلافل و سیب زمینی سرخ کرده، آش پلاژ توسکا سرا 29/11/1402 06:12:22 ق.ظ مزایده بهره برداری از مجموعه سوسره (واحدهای اقامتی و رستورانها) مزایده بهره برداری از مجموعه سوسره (واحدهای اقامتی و رستورانها) 29/11/1402 06:10:16 ق.ظ مزایده اجاره یک باب مغازه فروش تنقلات و ...- مزایده روز شنبه بیست و هشتم بهمن 1402 مزایده اجاره یک باب مغازه فروش تنقلات و ... 28/11/1402 11:22:18 ق.ظ استعلام اجاره سالن غذا خوری در شهرستان بوکان با ظرفیت 30 نفر به مدت یک وعده استعلام اجاره سالن غذا خوری در شهرستان بوکان با ظرفیت 30 نفر به مدت یک وعده 28/11/1402 11:03:00 ق.ظ مزایده واگذاری رستوران واقع در سایت مرکزی منطقه مزایده واگذاری رستوران واقع در سایت مرکزی منطقه 28/11/1402 10:40:47 ق.ظ مزایده ، تجدید سوم مزایده اجاره واحد تجاری ( رستوران ) مزایده ، تجدید سوم مزایده اجاره واحد تجاری ( رستوران ) 28/11/1402 09:07:59 ق.ظ حراج حضوری اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو - نوبت دوم حراج حضوری اجاره مکان های تجاری ایستگاه خط یک مترو - نوبت دوم 28/11/1402 08:41:28 ق.ظ تجدید مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از رستوران و آشپزخانه موسسه- نوبت دوم تجدید مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از رستوران و آشپزخانه موسسه- نوبت دوم 28/11/1402 07:33:51 ق.ظ مزایده بهره برداری از سفره خانه سنتی - نوبت دوم مزایده بهره برداری از سفره خانه سنتی - نوبت دوم 28/11/1402 06:27:48 ق.ظ مزایده بهره برداری از فضاهای مجموعه تفریحی ... مزایده بهره برداری از فضاهای مجموعه تفریحی ... 28/11/1402 06:19:34 ق.ظ مزایده اجاره آشپزخانه و رستوران عربی هتل خورشید هشتم مزایده اجاره آشپزخانه و رستوران عربی هتل خورشید هشتم 28/11/1402 06:05:00 ق.ظ مزایده اجاره روف گاردن و کافه رستوران ملل هتل خورشید هشتم مزایده اجاره روف گاردن و کافه رستوران ملل هتل خورشید هشتم 28/11/1402 06:02:33 ق.ظ