کاغذ info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مزایده ، مزایده کاغذ باطله بانک سپه منطقه البرز مزایده ، مزایده کاغذ باطله بانک سپه منطقه البرز 24/03/1403 07:35:08 ق.ظ مزایده ، کاغذ و کارتن باطله مزایده ، کاغذ و کارتن باطله 24/03/1403 05:17:00 ق.ظ مزایده بسته بندی پوشال کارتن و مقوا -مزایده روز سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403 مزایده بسته بندی پوشال کارتن و مقوا 23/03/1403 11:07:25 ق.ظ آگهی فروش ضایعات ... آگهی فروش ضایعات ... 23/03/1403 10:04:51 ق.ظ مزایده تعدادی تجهیزات اداری مستهلک و ضایعاتی مزایده تعدادی تجهیزات اداری مستهلک و ضایعاتی 23/03/1403 09:08:51 ق.ظ مزایده ، فروش کتابهای دانشگاه پیام نور باطله و مازاد مزایده ، فروش کتابهای دانشگاه پیام نور باطله و مازاد 23/03/1403 05:25:05 ق.ظ مزایده فروش و امحاء اسناد بایگانی و کاغذ باطله  مزایده فروش و امحاء اسناد بایگانی و کاغذ باطله  22/03/1403 08:02:22 ق.ظ مزایده اقلام مازاد مزایده اقلام مازاد 22/03/1403 07:03:23 ق.ظ مزایده ، فروش ضایعات کاعذ بیماستان شهداس 15 خرداد ورامین مزایده ، فروش ضایعات کاعذ بیماستان شهداس 15 خرداد ورامین 22/03/1403 05:14:48 ق.ظ مزایده ، فروش نسخ پزشکی وپرونده پزشکی مزایده ، فروش نسخ پزشکی وپرونده پزشکی 22/03/1403 05:14:08 ق.ظ مزایده ، مزایده فروش و امحاء کاغذ و اسناد باطله به وزن 9000 کیلو گرم مزایده ، مزایده فروش و امحاء کاغذ و اسناد باطله به وزن 9000 کیلو گرم 21/03/1403 07:01:57 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی مزایده فروش اقلام ضایعاتی 21/03/1403 07:05:41 ق.ظ مزایده فروش کاغذ دیواری مزایده فروش کاغذ دیواری 21/03/1403 04:16:42 ق.ظ آگهی مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت هفتاد و پنج مترمربع قطعه دهم تفکیکی و غیره .... آگهی مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت هفتاد و پنج مترمربع قطعه دهم تفکیکی و غیره .... 21/03/1403 04:13:20 ق.ظ مزایده ، مزایده کتاب بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1403 مزایده ، مزایده کتاب بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران 1403 20/03/1403 07:57:06 ق.ظ مزایده فروش انواع ضایعات شامل گرده،حلب پرس شده، ورق چاپی ناقص هوادیده... مزایده فروش انواع ضایعات شامل گرده،حلب پرس شده، ورق چاپی ناقص هوادیده... 20/03/1403 06:23:06 ق.ظ آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی به مقدار تقریبی 15000 کیلوگرم گونی.... - نوبت دوم آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی به مقدار تقریبی 15000 کیلوگرم گونی.... - نوبت دوم 20/03/1403 06:08:13 ق.ظ مزایده ، مزایده کارتن و کاغذ ضایعاتی مزایده ، مزایده کارتن و کاغذ ضایعاتی 20/03/1403 05:54:04 ق.ظ مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط 20/03/1403 05:39:47 ق.ظ مزایده حضوری انواع ضایعات تولیدی - نوبت دوم مزایده حضوری انواع ضایعات تولیدی - نوبت دوم 19/03/1403 09:55:36 ق.ظ آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی به مقدار تقریبی 15000 کیلوگرم گونی.... آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی به مقدار تقریبی 15000 کیلوگرم گونی.... 19/03/1403 05:51:36 ق.ظ آگهی مزایده عمومی فروش و امحاء اسناد آگهی مزایده عمومی فروش و امحاء اسناد 19/03/1403 05:21:32 ق.ظ فروش کاغذدیواری فروش کاغذدیواری 19/03/1403 05:07:25 ق.ظ مزایده ، فروش کاغذ باطله (کتب بلااستفاده) دانشگاه پیام نور استان زنجان در مراکز سلطانیه و طارم مزایده ، فروش کاغذ باطله (کتب بلااستفاده) دانشگاه پیام نور استان زنجان در مراکز سلطانیه و طارم 19/03/1403 04:44:58 ق.ظ مزایده ، فروش کتابهای دانشگاه پیام نور باطله و مازاد مزایده ، فروش کتابهای دانشگاه پیام نور باطله و مازاد 17/03/1403 05:44:05 ق.ظ مزایده ، فروش نسخ پزشکی وپرونده پزشکی مزایده ، فروش نسخ پزشکی وپرونده پزشکی 16/03/1403 10:25:52 ق.ظ مزایده ، فروش ضایعات کاعذ بیماستان شهداس 15 خرداد ورامین مزایده ، فروش ضایعات کاعذ بیماستان شهداس 15 خرداد ورامین 16/03/1403 07:56:17 ق.ظ مزایده ، اوراق امحایی به میزان حدودی 4000 تن مزایده ، اوراق امحایی به میزان حدودی 4000 تن 16/03/1403 05:23:23 ق.ظ مزایده حضوری انواع ضایعات تولیدی مزایده حضوری انواع ضایعات تولیدی 13/03/1403 08:35:25 ق.ظ مزایده اقلام ضایعاتی شامل دلمه آلومینیوم - آهن آلات لامینه دو لایه و ... مزایده اقلام ضایعاتی شامل دلمه آلومینیوم - آهن آلات لامینه دو لایه و ... 13/03/1403 07:47:01 ق.ظ کاغذ باطله کاغذ باطله 13/03/1403 05:33:56 ق.ظ مزایده ، فروش کاغذ باطله (کتب بلااستفاده) دانشگاه پیام نور استان زنجان در مراکز سلطانیه و طارم مزایده ، فروش کاغذ باطله (کتب بلااستفاده) دانشگاه پیام نور استان زنجان در مراکز سلطانیه و طارم 13/03/1403 05:27:00 ق.ظ مزایده ، ضایعات مقوا و کارتن و پوشال کاغذ مزایده ، ضایعات مقوا و کارتن و پوشال کاغذ 12/03/1403 11:39:54 ق.ظ تمدید مزایده اقلام ضایعات فولادی - غیرفولادی تمدید مزایده اقلام ضایعات فولادی - غیرفولادی 12/03/1403 07:30:06 ق.ظ مزایده ، حدود 2 تن کاغذ باطله خرد شده مزایده ، حدود 2 تن کاغذ باطله خرد شده 12/03/1403 07:14:38 ق.ظ مزایده ، فروش اوراق باطله بمیزان20000کیلوگرم مزایده ، فروش اوراق باطله بمیزان20000کیلوگرم 12/03/1403 07:10:12 ق.ظ مزایده ، اوراق امحایی به میزان حدودی 4000 تن مزایده ، اوراق امحایی به میزان حدودی 4000 تن 10/03/1403 06:17:10 ق.ظ مزایده کاغذ ضایعاتی... مزایده کاغذ ضایعاتی... 09/03/1403 11:00:57 ق.ظ مزایده ، فروش کاغذ باطله مزایده ، فروش کاغذ باطله 09/03/1403 10:51:30 ق.ظ مزایده قالبهای صنعتی مزایده قالبهای صنعتی 09/03/1403 10:56:11 ق.ظ آگهی فروش ضایعات... آگهی فروش ضایعات... 08/03/1403 07:20:59 ق.ظ مزایده فروش ضایعات متفرقه شامل بشکه، کپسول، آهن آلات، لاستیک، چوب و کاغذ مزایده فروش ضایعات متفرقه شامل بشکه، کپسول، آهن آلات، لاستیک، چوب و کاغذ 08/03/1403 06:11:40 ق.ظ مزایده بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و مستعمل مزایده بخشی از اقلام راکد نو، ضایعاتی و مستعمل 08/03/1403 06:04:39 ق.ظ فروش 50 تن کاغذ باطله و امحا نسخ، دپو شده در 3 انبار به شرح پیوست فروش 50 تن کاغذ باطله و امحا نسخ، دپو شده در 3 انبار به شرح پیوست 08/03/1403 05:46:53 ق.ظ مزایده ، لوازم التحریر- فروش به شرط صادرات می باشد(انبارخوی) مزایده ، لوازم التحریر- فروش به شرط صادرات می باشد(انبارخوی) 08/03/1403 05:25:32 ق.ظ مزایده ، متفرقه متروکه (انبار2 ارومیه) مزایده ، متفرقه متروکه (انبار2 ارومیه) 08/03/1403 05:10:08 ق.ظ مزایده ، مقوا کرافت رنگبری نشده نواری - محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - مالیات حدودا به مبلغ 1.150.000.000 ریال و حق مزایده ، مقوا کرافت رنگبری نشده نواری - محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - مالیات حدودا به مبلغ 1.150.000.000 ریال و حق 08/03/1403 04:51:16 ق.ظ مزایده ، مقوا سفید - محل نگهداری : انبار جدیدپایانه کانتینری - هزینه های مربوطه شامل : 1 - هزینه کارشناسی به مبلغ 20.000.000 ریا مزایده ، مقوا سفید - محل نگهداری : انبار جدیدپایانه کانتینری - هزینه های مربوطه شامل : 1 - هزینه کارشناسی به مبلغ 20.000.000 ریا 08/03/1403 04:22:56 ق.ظ مزایده اقلام مستعمل و ضایعات کوئل های حرارتی مخازن 1000 لیتری ... مزایده اقلام مستعمل و ضایعات کوئل های حرارتی مخازن 1000 لیتری ... 07/03/1403 11:15:54 ق.ظ مزایده انواع قطعات و دستگاههای صوتی و تصویری و...،​​​​​​​نوبت دوم  مزایده انواع قطعات و دستگاههای صوتی و تصویری و...​​​​​​​نوبت دوم  07/03/1403 11:10:08 ق.ظ مزایده ، انواع کاغذ و مقوا به شرط رؤیت و با وضعیت موجود . لازم به ذکر است که خریدار متعهد می گردد قبل از ارائه کالا به بازار نسب مزایده ، انواع کاغذ و مقوا به شرط رؤیت و با وضعیت موجود . لازم به ذکر است که خریدار متعهد می گردد قبل از ارائه کالا به بازار نسب 07/03/1403 07:34:08 ق.ظ مزایده ، لوازم ساختمانی به شرط رؤیت و با وضعیت موجود . لازم به ذکر است که خریدار متعهد می گردد قبل از ارائه کالا به بازار نسبت ب مزایده ، لوازم ساختمانی به شرط رؤیت و با وضعیت موجود . لازم به ذکر است که خریدار متعهد می گردد قبل از ارائه کالا به بازار نسبت ب 07/03/1403 07:33:02 ق.ظ مزایده ، لوازم یدکی لودر در انواع محتلف-روئیت کالا بعهده خریدار است در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سازمان نیست-هزینه های بارگیری مزایده ، لوازم یدکی لودر در انواع محتلف-روئیت کالا بعهده خریدار است در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سازمان نیست-هزینه های بارگیری 07/03/1403 07:12:21 ق.ظ مزایده ، انواع کالای صادراتی (اسباب بازی-لامپ-لوازم تحریر-وغیره )- *فروش به شرط صادرات* فروش به شرط یازدید- محل نگهداری: دانشگاه مزایده ، انواع کالای صادراتی (اسباب بازی-لامپ-لوازم تحریر-وغیره )- *فروش به شرط صادرات* فروش به شرط یازدید- محل نگهداری: دانشگاه 07/03/1403 06:47:27 ق.ظ مزایده فروش ضایعات آهن آلات... نوبت دوم مزایده فروش ضایعات آهن آلات... نوبت دوم 07/03/1403 06:20:38 ق.ظ مزایده ، فروش کاغذ باطله (کتب بلااستفاده) دانشگاه پیام نور استان زنجان در مراکز سلطانیه و طارم مزایده ، فروش کاغذ باطله (کتب بلااستفاده) دانشگاه پیام نور استان زنجان در مراکز سلطانیه و طارم 07/03/1403 05:55:45 ق.ظ فروش و امحا اوراق و نسخ زائد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان طبق شرایط پیوست فروش و امحا اوراق و نسخ زائد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان طبق شرایط پیوست 06/03/1403 05:57:12 ق.ظ مزایده ، فروش انواع ضایعات(آهن آلات،آلومینیوم،پلاستیک،چوب،کاغذ) مزایده ، فروش انواع ضایعات(آهن آلات،آلومینیوم،پلاستیک،چوب،کاغذ) 06/03/1403 05:36:40 ق.ظ مزایده ، فروش اوراق باطله بمیزان20000کیلوگرم مزایده ، فروش اوراق باطله بمیزان20000کیلوگرم 06/03/1403 05:32:05 ق.ظ مزایده ، تمدید فروش کاغذ باطله مزایده ، تمدید فروش کاغذ باطله 06/03/1403 05:28:11 ق.ظ مزایده ، مزایده فروش و امحاء کاغذ و اسناد باطله به وزن 9000 کیلو گرم مزایده ، مزایده فروش و امحاء کاغذ و اسناد باطله به وزن 9000 کیلو گرم 05/03/1403 06:19:29 ق.ظ مزایده ، فروش پرونده های امحاء شده اورزانس مزایده ، فروش پرونده های امحاء شده اورزانس 05/03/1403 06:13:19 ق.ظ مزایده ، فروش ضایعات کارتن و کاغذ باطله مزایده ، فروش ضایعات کارتن و کاغذ باطله 05/03/1403 06:12:37 ق.ظ مزایده ، حدود 2 تن کاغذ باطله خرد شده مزایده ، حدود 2 تن کاغذ باطله خرد شده 05/03/1403 06:11:11 ق.ظ مزایده انواع قطعات و دستگاههای صوتی و تصویری و...، مزایده روز پنجشنبه سوم خرداد 1403 مزایده انواع قطعات و دستگاههای صوتی و تصویری و... 03/03/1403 08:31:32 ق.ظ مزایده ، مزایده کارتن و پوشال ضایعاتی مزایده ، مزایده کارتن و پوشال ضایعاتی 03/03/1403 07:38:08 ق.ظ مزایده برخی اقلام ضایعاتی مزایده برخی اقلام ضایعاتی 03/03/1403 05:21:50 ق.ظ مزایده ، فروش انواع ضایعات(آهن آلات،آلومینیوم،پلاستیک،چوب،کاغذ) مزایده ، فروش انواع ضایعات(آهن آلات،آلومینیوم،پلاستیک،چوب،کاغذ) 03/03/1403 04:27:44 ق.ظ مزایده ، فروش ضایعات آهن ،آلمینیوم ،کاغذ و پلاستیک مزایده ، فروش ضایعات آهن ،آلمینیوم ،کاغذ و پلاستیک 03/03/1403 04:10:54 ق.ظ مزایده ، فروش انواع ضایعات(آهن آلات،آلومینیوم،پلاستیک،چوب،کاغذ) مزایده ، فروش انواع ضایعات(آهن آلات،آلومینیوم،پلاستیک،چوب،کاغذ) 31/02/1403 11:21:21 ق.ظ مزایده ، فروش ضایعات کارتن و کاغذ مزایده ، فروش ضایعات کارتن و کاغذ 31/02/1403 11:20:43 ق.ظ مزایده ، تمدید فروش کاغذ باطله مزایده ، تمدید فروش کاغذ باطله 31/02/1403 09:36:43 ق.ظ مزایده ، کاغذ باطله مزایده ، کاغذ باطله 31/02/1403 05:10:10 ق.ظ مزایده ، فروش پرونده های امحاء شده اورزانس مزایده ، فروش پرونده های امحاء شده اورزانس 30/02/1403 11:09:00 ق.ظ آگهی مزایده اسناد باطله (کاغذ) آگهی مزایده اسناد باطله (کاغذ) 30/02/1403 09:17:24 ق.ظ تجدید مزایده آلومینیوم - کابل - بشکه ضایعاتی... تجدید مزایده آلومینیوم - کابل - بشکه ضایعاتی... 30/02/1403 08:06:22 ق.ظ مزایده ورق پرت سرقیچی و لفافه... مزایده ورق پرت سرقیچی و لفافه... 30/02/1403 07:13:15 ق.ظ 840 رول کاغذ دیواری خارجی در 70 کارتن 840 رول کاغذ دیواری خارجی در 70 کارتن 30/02/1403 04:18:06 ق.ظ مزایده ، کلیشه های باطله رادیولوژی مزایده ، کلیشه های باطله رادیولوژی 29/02/1403 10:03:26 ق.ظ مزایده ، مزایده فروش و امحاء کاغذ و اسناد باطله به وزن 9000 کیلو گرم مزایده ، مزایده فروش و امحاء کاغذ و اسناد باطله به وزن 9000 کیلو گرم 29/02/1403 10:02:28 ق.ظ مزایده فروش انواع لوله، زانویی، سه راهی.... مزایده فروش انواع لوله، زانویی، سه راهی.... 29/02/1403 10:10:35 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعات فولادی و غیر فولادی مزایده فروش اقلام ضایعات فولادی و غیر فولادی 29/02/1403 06:52:30 ق.ظ مزایده ، فروش ضایعات آهن ،آلمینیوم ،کاغذ و پلاستیک مزایده ، فروش ضایعات آهن ،آلمینیوم ،کاغذ و پلاستیک 27/02/1403 04:15:07 ق.ظ آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی و غیر تولیدی آگهی مزایده فروش ضایعات تولیدی و غیر تولیدی 25/02/1403 07:57:03 ق.ظ مزایده عمومی فروش مقداری از اقلام بازیافتی بصورت تفکیک شده - نوبت دوم مزایده عمومی فروش مقداری از اقلام بازیافتی بصورت تفکیک شده - نوبت دوم 25/02/1403 07:56:31 ق.ظ مزایده ، ضایعات کاغذ باطله غیر قابل مصرف به صورت پوشال و مقداری کارتن مزایده ، ضایعات کاغذ باطله غیر قابل مصرف به صورت پوشال و مقداری کارتن 25/02/1403 05:02:23 ق.ظ آگهی مزایده مبل ۱۱ نفره راحتی و غیره .... آگهی مزایده مبل ۱۱ نفره راحتی و غیره .... 25/02/1403 04:15:28 ق.ظ مزایده ، فروش کاغذ باطله مزایده ، فروش کاغذ باطله 24/02/1403 05:20:57 ق.ظ فروش و امحا اوراق و نسخ زائد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان طبق شرایط پیوست فروش و امحا اوراق و نسخ زائد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان طبق شرایط پیوست 23/02/1403 08:07:21 ق.ظ مزایده برخی اقلام ضایعاتی مزایده برخی اقلام ضایعاتی 23/02/1403 07:04:56 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل پودر آسیایی P.P و ... مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل پودر آسیایی P.P و ... 23/02/1403 06:22:02 ق.ظ استعلام کد کالا و خدمات مشابه است. خدمات درخواستی : فروش ضایعات کاغذی خرد شده مدیریت شعب بانک مسکن استان البرز به شرح پیش فاکتور پیوست. استعلام کد کالا و خدمات مشابه است. خدمات درخواستی : فروش ضایعات کاغذی خرد شده مدیریت شعب بانک مسکن استان البرز به شرح پیش فاکتور پیوست. 23/02/1403 05:52:00 ق.ظ مزایده ، دفترچه درمان مزایده ، دفترچه درمان 23/02/1403 05:29:11 ق.ظ فراخوان آگهی فروش انواع ضایعات فراخوان آگهی فروش انواع ضایعات 23/02/1403 04:56:10 ق.ظ مزایده ، تمدید فروش کاغذ باطله مزایده ، تمدید فروش کاغذ باطله 22/02/1403 05:25:07 ق.ظ مزایده عمومی فروش تعدادی اقلام مازاد... مزایده عمومی فروش تعدادی اقلام مازاد... 22/02/1403 04:01:25 ق.ظ مزایده عمومی فروش تعدادی اقلام مازاد... مزایده عمومی فروش تعدادی اقلام مازاد... 20/02/1403 04:14:30 ق.ظ مزایده عمومی فروش تعدادی اقلام مازاد...- مزایده روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت 1403 مزایده عمومی فروش تعدادی اقلام مازاد... 19/02/1403 11:10:51 ق.ظ استعلام کد کالا و خدمات مشابه است. خدمات درخواستی : فروش ضایعات کاغذی خرد شده مدیریت شعب بانک مسکن استان البرز به شرح پیش فاکتور پیوست. استعلام کد کالا و خدمات مشابه است. خدمات درخواستی : فروش ضایعات کاغذی خرد شده مدیریت شعب بانک مسکن استان البرز به شرح پیش فاکتور پیوست. 19/02/1403 10:04:00 ق.ظ آگهی مزایده فروش پت بطر شفاف.... آگهی مزایده فروش پت بطر شفاف.... 19/02/1403 05:50:49 ق.ظ