قیر info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مزایده ، قیر فله - متروکه - (گمرک پیرانشهر)- توضیح اینکه تمامی هزینه های جانبی از جمله هزینه پارکینگ برعهده خریدار میباشد. مزایده ، قیر فله - متروکه - (گمرک پیرانشهر)- توضیح اینکه تمامی هزینه های جانبی از جمله هزینه پارکینگ برعهده خریدار میباشد. 08/12/1402 08:16:41 ق.ظ مزایده ، مفدار حدود 41 تن فیر فاسد شده درون بشکه خارج از رده مزایده ، مفدار حدود 41 تن فیر فاسد شده درون بشکه خارج از رده 07/12/1402 06:46:53 ق.ظ مزایده آهن آلات ضایعاتی و..... مزایده آهن آلات ضایعاتی و..... 03/12/1402 04:37:45 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی... نوبت دوم مزایده فروش اقلام ضایعاتی... نوبت دوم 02/12/1402 07:17:04 ق.ظ مزایده ، مفدار حدود 41 تن فیر فاسد شده درون بشکه خارج از رده مزایده ، مفدار حدود 41 تن فیر فاسد شده درون بشکه خارج از رده 01/12/1402 05:44:15 ق.ظ مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی... مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی... 30/11/1402 04:02:18 ق.ظ مزایده کابل آرمردار...- نوبت دوم مزایده کابل آرمردار...- نوبت دوم 29/11/1402 09:32:41 ق.ظ مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی... مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی... 29/11/1402 04:03:47 ق.ظ مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی... - مزایده روز شنبه بیست و هشتم بهمن 1402 مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی... 28/11/1402 07:19:43 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی مزایده فروش اقلام ضایعاتی 28/11/1402 06:51:38 ق.ظ مزایده کابل آرمردار... مزایده کابل آرمردار... 26/11/1402 07:24:21 ق.ظ مزایده حدود 30 تن قیر ضایعاتی مظروف در بشکه های 180 کیلوگرمی مزایده حدود 30 تن قیر ضایعاتی مظروف در بشکه های 180 کیلوگرمی 17/11/1402 05:39:08 ق.ظ مزایده ، قیر فله مزایده ، قیر فله 01/11/1402 07:27:26 ق.ظ مزایده حدود 70 تن قیر ضایعاتی مزایده حدود 70 تن قیر ضایعاتی 27/10/1402 05:39:36 ق.ظ مزایده ، قیر فله مزایده ، قیر فله 14/10/1402 06:33:58 ق.ظ مزایده حدود 200 تن قیر ضایعاتی مزایده حدود 200 تن قیر ضایعاتی 04/10/1402 07:23:13 ق.ظ مزایده فروش مجموعه آهن آلات ضایعاتی میله گرد، لوله ، پروفیل، قفسه آهنی ، قالب،توری ،پیچ و مهره و ... مزایده فروش مجموعه آهن آلات ضایعاتی میله گرد، لوله ، پروفیل، قفسه آهنی ، قالب،توری ،پیچ و مهره و ... 19/09/1402 05:07:55 ق.ظ مزایده فروش 100 تن قیر 60.70 صادراتی شبکه امباس مزایده فروش 100 تن قیر 60.70 صادراتی شبکه امباس 16/09/1402 04:50:24 ق.ظ مزایده ، قیر فله محل بازدید گمرک پیرانشهر مزایده ، قیر فله محل بازدید گمرک پیرانشهر 30/08/1402 11:08:02 ق.ظ مزایده فروش 100 تن قیر 60/70 صادراتی مزایده فروش 100 تن قیر 60/70 صادراتی 25/08/1402 05:28:49 ق.ظ مزایده ، قیر فله مزایده ، قیر فله 15/08/1402 07:10:22 ق.ظ مزایده ، ماده سفت سیاه رنگ منجمد شده (قیر) فاقد هر گونه مشخصات تعداد 3 بشکه فلزی معروف به 220 لیتری واقع در انبار گمرک سهلان می مزایده ، ماده سفت سیاه رنگ منجمد شده (قیر) فاقد هر گونه مشخصات تعداد 3 بشکه فلزی معروف به 220 لیتری واقع در انبار گمرک سهلان می 15/08/1402 06:26:45 ق.ظ مزایده فروش مجموعه آهن الات ضایعاتی میله گرد،لوله،پرفیل،قفسه اهنی،قالب،توری،پیچ و مهره و... مزایده فروش مجموعه آهن الات ضایعاتی میله گرد،لوله،پرفیل،قفسه اهنی،قالب،توری،پیچ و مهره و... 22/07/1402 04:11:53 ق.ظ مزایده ، ماده سفت سیاه رنگ منجمد شده (قیر) فاقد هر گونه مشخصات تعداد 3 بشکه فلزی معروف به 220 لیتری واقع در انبار گمرک سهلان می مزایده ، ماده سفت سیاه رنگ منجمد شده (قیر) فاقد هر گونه مشخصات تعداد 3 بشکه فلزی معروف به 220 لیتری واقع در انبار گمرک سهلان می 19/07/1402 03:47:24 ق.ظ مزایده ، قیر فله مزایده ، قیر فله 18/07/1402 07:19:57 ق.ظ مزایده ، قیر کیسه ای- روئیت کالا بعهده خریدار است در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سازمان نیست کالا در منطقه ویژه اقتصادی کاوه شهرس مزایده ، قیر کیسه ای- روئیت کالا بعهده خریدار است در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه سازمان نیست کالا در منطقه ویژه اقتصادی کاوه شهرس 18/07/1402 07:02:30 ق.ظ آگهی مزایده مقداری اثاثه اداری و خانگی ، ابزارآلات اسقاط و ضایعات آهن آلات آگهی مزایده مقداری اثاثه اداری و خانگی ، ابزارآلات اسقاط و ضایعات آهن آلات 13/07/1402 04:37:37 ق.ظ مزایده فروش مجموعه آهن الات ضایعاتی و ... مزایده فروش مجموعه آهن الات ضایعاتی و ... 13/07/1402 04:02:58 ق.ظ مزایده واگذاری کالاهای مازاد... مزایده واگذاری کالاهای مازاد... 29/06/1402 04:11:57 ق.ظ مزایده واگذاری کالاهای مازاد... مزایده واگذاری کالاهای مازاد... 28/06/1402 04:16:47 ق.ظ مزایده واگذاری کالاهای مازاد... مزایده واگذاری کالاهای مازاد... 27/06/1402 10:04:31 ق.ظ مزایده ، قیر مزایده ، قیر 26/06/1402 06:19:22 ق.ظ مزایده ، قیر فله- محل بازدید گمرک پیرانشهر مزایده ، قیر فله- محل بازدید گمرک پیرانشهر 20/06/1402 06:28:52 ب.ظ مزایده ، ایزوگام تهیه شده از مخلوط قیر و پلیمر - محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - مالیات حدودا به مبلغ 350.000.000 ریا مزایده ، ایزوگام تهیه شده از مخلوط قیر و پلیمر - محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه - مالیات حدودا به مبلغ 350.000.000 ریا 19/06/1402 06:33:47 ق.ظ مزایده ، ایزوگام ( تهیه شده از مخلوط قیر و پلیمر )- محل نگهداری انبار جدیدپایانه کانتینری - هزینه های مربوطه شامل : 1 - هزینه کا مزایده ، ایزوگام ( تهیه شده از مخلوط قیر و پلیمر )- محل نگهداری انبار جدیدپایانه کانتینری - هزینه های مربوطه شامل : 1 - هزینه کا 19/06/1402 06:30:06 ق.ظ مزایده ، قیر مزایده ، قیر 18/06/1402 06:10:33 ق.ظ مزایده ، قیر فله- محل بازدید گمرک پیرانشهر مزایده ، قیر فله- محل بازدید گمرک پیرانشهر 13/06/1402 08:49:58 ق.ظ مزایده ، قیر مزایده ، قیر 11/06/1402 05:36:48 ق.ظ مزایده عمومی فروش تعدادی از اقلام اسقاط موجود در انبار مرکزی- نوبت دوم مزایده عمومی فروش تعدادی از اقلام اسقاط موجود در انبار مرکزی- نوبت دوم 09/06/1402 07:31:17 ق.ظ مزایده عمومی فروش تعدادی از اقلام اسقاط موجود در انبار مرکزی مزایده عمومی فروش تعدادی از اقلام اسقاط موجود در انبار مرکزی 08/06/1402 12:51:04 ب.ظ مزایده ، قیر مزایده ، قیر 05/06/1402 05:46:29 ق.ظ مزایده فروش ملک تجاری و اداری  - مرحله 4 مزایده فروش ملک تجاری و اداری  - مرحله 4 14/05/1402 06:46:17 ق.ظ مزایده ، قیر نفتی به همراه سنگ و شن و خاک و تخته چوب و غیره ضایعاتی- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه و نگهداری حدودا ب مزایده ، قیر نفتی به همراه سنگ و شن و خاک و تخته چوب و غیره ضایعاتی- محل نگهداری اسکله شهیدرجایی - هزینه بیمه و نگهداری حدودا ب 10/05/1402 08:53:08 ق.ظ مزایده 900 تن قیر تولیدی با بسته بندی جامبوبگ مزایده 900 تن قیر تولیدی با بسته بندی جامبوبگ 05/04/1402 09:10:19 ق.ظ مزایده فروش  ملک تجاری و اداری  - مرحله 3 مزایده فروش  ملک تجاری و اداری  - مرحله 3 04/04/1402 06:19:56 ق.ظ مزایده 900 تن قیر تولیدی با بسته بندی جامبوبگ مزایده 900 تن قیر تولیدی با بسته بندی جامبوبگ 29/03/1402 09:06:33 ق.ظ مزایده فروش 1- 2 عدد تانکر 30 هزار لیتری قیر و... مزایده فروش 1- 2 عدد تانکر 30 هزار لیتری قیر و... 23/03/1402 04:25:50 ق.ظ مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم 22/03/1402 05:56:12 ق.ظ مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم 16/03/1402 05:30:57 ق.ظ مزایده ضایعات آهن (درب پنجره میلگرد تیرآهن خمیده لوله مستعمل)    .... - نوبت دوم مزایده ضایعات آهن (درب پنجره میلگرد تیرآهن خمیده لوله مستعمل)    .... - نوبت دوم 10/03/1402 06:48:36 ق.ظ مزایده فروش  ملک تجاری و اداری  مزایده فروش  ملک تجاری و اداری  09/03/1402 06:35:42 ق.ظ مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم 09/03/1402 06:03:43 ق.ظ مزایده ضایعات آهن (درب پنجره میلگرد تیرآهن خمیده لوله مستعمل)    .... مزایده ضایعات آهن (درب پنجره میلگرد تیرآهن خمیده لوله مستعمل)    .... 07/03/1402 05:09:31 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی ​​​​​​​نوبت دوم  مزایده فروش اقلام ضایعاتی 06/03/1402 07:44:51 ق.ظ مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم 03/03/1402 07:42:24 ق.ظ مزایده ضایعات آهن (درب پنجره میلگرد تیرآهن خمیده لوله مستعمل)    .... مزایده ضایعات آهن (درب پنجره میلگرد تیرآهن خمیده لوله مستعمل)    .... 01/03/1402 12:33:59 ب.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی مزایده فروش اقلام ضایعاتی 30/02/1402 07:46:10 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعات (بشکه های پلاستیکی، فلزی، مقوایی، ضایعات پلی پروپیلن ... مزایده فروش اقلام ضایعات (بشکه های پلاستیکی، فلزی، مقوایی، ضایعات پلی پروپیلن ... 29/01/1402 08:01:15 ق.ظ مزایده ، ایزوگام ( تهیه شده از مخلوط قیر و پلیمر )- محل نگهداری انبار جدیدپایانه کانتینری - هزینه های مربوطه شامل : 1 - هزینه کا مزایده ، ایزوگام ( تهیه شده از مخلوط قیر و پلیمر )- محل نگهداری انبار جدیدپایانه کانتینری - هزینه های مربوطه شامل : 1 - هزینه کا 29/01/1402 04:41:51 ق.ظ مزایده، مزایده فروش اقلام مازاد غیر مستمر ... مزایده، مزایده فروش اقلام مازاد غیر مستمر ... 20/01/1402 05:20:53 ق.ظ مزایده ، فروش مقدار 200 تن قیر مازاد بر نیاز پروژه های تحت پیمان سازمان ( نوبت سوم) مزایده ، فروش مقدار 200 تن قیر مازاد بر نیاز پروژه های تحت پیمان سازمان ( نوبت سوم) 10/12/1401 05:41:27 ق.ظ مزایده ، فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند مزایده ، فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند 01/12/1401 05:31:12 ق.ظ مزایده فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران - نوبت سوم مزایده فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران - نوبت سوم 30/11/1401 07:41:23 ق.ظ مزایده, فروش ۳۰ تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند مزایده, فروش ۳۰ تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند 26/11/1401 11:33:29 ق.ظ مزایده ، فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند مزایده ، فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند 25/11/1401 05:57:31 ق.ظ مزایده ، لفاف سرد استوانه ای، رنگ سفید روغنی، تینر، پرایمر (قیر)، گونی قیر گونی مزایده ، لفاف سرد استوانه ای، رنگ سفید روغنی، تینر، پرایمر (قیر)، گونی قیر گونی 25/11/1401 05:47:55 ق.ظ مزایده فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران - نوبت سوم مزایده فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران - نوبت سوم 24/11/1401 05:30:21 ق.ظ مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم 23/11/1401 06:30:46 ق.ظ مزایده ، تعدا د 370 بشکه قیر فاسد و مستعمل و خارج از رده مزایده ، تعدا د 370 بشکه قیر فاسد و مستعمل و خارج از رده 23/11/1401 06:26:53 ق.ظ مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم 17/11/1401 07:00:14 ق.ظ مزایده ، تعدا د 370 بشکه قیر فاسد و مستعمل و خارج از رده مزایده ، تعدا د 370 بشکه قیر فاسد و مستعمل و خارج از رده 16/11/1401 05:52:04 ق.ظ مزایده عمومی فروش ضایعات ذوبی ... - نوبت دوم مزایده عمومی فروش ضایعات ذوبی ... 11/11/1401 08:34:22 ق.ظ مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم 11/11/1401 06:52:21 ق.ظ مزایده فروش 200 تن قیر 70-60 فله ای مازاد - نوبت دوم مزایده فروش 200 تن قیر 70-60 فله ای مازاد - نوبت دوم 10/11/1401 10:47:01 ق.ظ مزایده ، فروش مقدار 200 تن قیر مازاد بر نیاز پروژه های عمرانی تحت پیمان سازمان ( نوبت دوم) مزایده ، فروش مقدار 200 تن قیر مازاد بر نیاز پروژه های عمرانی تحت پیمان سازمان ( نوبت دوم) 09/11/1401 10:02:19 ق.ظ مزایده ، تعدا د 370 بشکه قیر فاسد و مستعمل و خارج از رده مزایده ، تعدا د 370 بشکه قیر فاسد و مستعمل و خارج از رده 09/11/1401 06:30:23 ق.ظ مزایده عمومی فروش ضایعات ذوبی ... مزایده عمومی فروش ضایعات ذوبی ... 08/11/1401 11:37:03 ق.ظ مزایده تعداد هفت بشکه قیر 180کیلویی مزایده تعداد هفت بشکه قیر 180کیلویی 06/11/1401 04:50:45 ق.ظ مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم مزایده ، بشکه قیر 55عدد هر بشکه حدودا180کیلوگرم 05/11/1401 06:24:59 ق.ظ مزایده ، فروش 4 قلم انواع ضایعات شامل قیر،پرایمر،روغن سوخته و روغن توربین سولار مزایده ، فروش 4 قلم انواع ضایعات شامل قیر،پرایمر،روغن سوخته و روغن توربین سولار 02/11/1401 05:46:55 ق.ظ مزایده و مناقصه واگذاری قیر و خرید آسفالت مزایده و مناقصه واگذاری قیر و خرید آسفالت 01/11/1401 06:36:36 ق.ظ مزایده فروش 4 قلم انواع ضایعات -نوبت دوم مزایده فروش 4 قلم انواع ضایعات -نوبت دوم 27/10/1401 06:49:59 ق.ظ مزایده فروش یک عدد مخزن قیر به ظرفیت 85000 لیتر به همراه لوله آتشخوار جهت گرم کردن قیر  مزایده فروش یک عدد مخزن قیر به ظرفیت 85000 لیتر به همراه لوله آتشخوار جهت گرم کردن قیر  27/10/1401 04:24:30 ق.ظ مزایده فروش 4 قلم انواع ضایعات مزایده فروش 4 قلم انواع ضایعات 26/10/1401 08:14:09 ق.ظ مزایده ، فروش مقدار 200 تن قیر فله ای 70-60 مازاد بر نیاز پروژه های عمرانی تحت پیمان سازمان مزایده ، فروش مقدار 200 تن قیر فله ای 70-60 مازاد بر نیاز پروژه های عمرانی تحت پیمان سازمان 21/10/1401 09:19:40 ق.ظ مزایده ، نواربیتوسیل 50*170 مزایده ، نواربیتوسیل 50*170 19/10/1401 04:53:03 ق.ظ مزایده ، نوار عایق قیری800*9 مزایده ، نوار عایق قیری800*9 19/10/1401 04:52:38 ق.ظ مزایده ، فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند مزایده ، فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند 18/10/1401 06:44:40 ق.ظ مزایده فروش قیر مزایده فروش قیر 18/10/1401 04:03:14 ق.ظ مزایده فروش کارخانه تولید آسفالت 120 تنی دارای اتاقک اپراتور (بچینگ و تابلوهای برق) و... مزایده فروش کارخانه تولید آسفالت 120 تنی دارای اتاقک اپراتور (بچینگ و تابلوهای برق) و.. 15/10/1401 04:40:46 ق.ظ مزایده, فروش ۳۰ تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند مزایده, فروش ۳۰ تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند 14/10/1401 08:25:28 ق.ظ مزایده ، نواربیتوسیل 50*170 مزایده ، نواربیتوسیل 50*170 13/10/1401 05:48:37 ق.ظ مزایده ، ایزوگام ( تهیه شده از مخلوط قیر و پلیمر )- محل نگهداری انبار جدیدپایانه کانتینری - هزینه های مربوطه شامل : 1 - هزینه کا مزایده ، ایزوگام ( تهیه شده از مخلوط قیر و پلیمر )- محل نگهداری انبار جدیدپایانه کانتینری - هزینه های مربوطه شامل : 1 - هزینه کا 12/10/1401 09:46:40 ق.ظ مزایده ، فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند مزایده ، فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند 12/10/1401 05:59:56 ق.ظ مزایده فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران نوبت دوم مزایده فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران 10/10/1401 06:33:43 ق.ظ مزایده فروش تعداد هفت بشکه قیر 180کیلویی مزایده فروش تعداد هفت بشکه قیر 180کیلویی 29/09/1401 04:48:39 ق.ظ مزایده فروش مقدار تقریبی 451 تن قیر در بشکه های 180 کیلویی مزایده فروش مقدار تقریبی 451 تن قیر در بشکه های 180 کیلویی 26/09/1401 08:07:15 ق.ظ مزایده فروش مقدار تقریبی 451 تن قیر مزایده فروش مقدار تقریبی 451 تن قیر 24/09/1401 05:16:51 ق.ظ مزایده ، فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند مزایده ، فروش 30 تن قیر پایه زغال سنگ تولیدی مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند 22/09/1401 05:56:40 ق.ظ مزایده فروش تعداد هفت بشکه قیر 180کیلویی مزایده فروش تعداد هفت بشکه قیر 180کیلویی 21/09/1401 04:33:23 ق.ظ