ضایعات نفت ، گاز و پتروشیمی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مزایده روغنهای پسماند خودرو (روغن سوخته) مزایده روغنهای پسماند خودرو (روغن سوخته) 14/12/1402 07:52:16 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل بشکه فلزی ضایعاتی...- مزایده روز دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل بشکه فلزی ضایعاتی... 14/12/1402 07:13:25 ق.ظ تجدید مزایده عمومی فروش CFO مخازن آبدانان - مزایده روز دوشنبه چهاردهم اسفند 1402 تجدید مزایده عمومی فروش CFO مخازن آبدانان 14/12/1402 07:03:18 ق.ظ مزایده ، روغن صنعتی. بازدید گمرک غرب قبض انبار 1509010 انبار 109 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزا مزایده ، روغن صنعتی. بازدید گمرک غرب قبض انبار 1509010 انبار 109 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزا 14/12/1402 06:22:21 ق.ظ مزایده ، انژکتور شو وروغن گیربکس . بازدید انبار 3(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غی مزایده ، انژکتور شو وروغن گیربکس . بازدید انبار 3(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غی 14/12/1402 06:07:25 ق.ظ مزایده ، روغن موتور آغشته به مواد سوختی کلیه هزینه های استا مزایده ، روغن موتور آغشته به مواد سوختی کلیه هزینه های استا 14/12/1402 05:49:14 ق.ظ مزایده ، فروش روغن سوخته سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مزایده ، فروش روغن سوخته سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور 14/12/1402 05:42:21 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل بشکه فلزی ضایعاتی قرقر کابل (بزرگ و متوسط) و.... مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل بشکه فلزی ضایعاتی قرقر کابل (بزرگ و متوسط) و.... 14/12/1402 05:33:09 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعات پلیمری مزایده فروش اقلام ضایعات پلیمری 14/12/1402 05:25:38 ق.ظ مزایده فروش 86 تن تیوب و اتصالات مستعمل و اسقاطی تجدید ـ نوبت دوم مزایده فروش 86 تن تیوب و اتصالات مستعمل و اسقاطی تجدید ـ نوبت دوم 14/12/1402 05:24:19 ق.ظ مزایده ، 56کارتن روغن فیلتر سیگار الکترونیکی (اسانس ایجویس یاجوی وایپ) -متروکه-گمرک انزلی مزایده ، 56کارتن روغن فیلتر سیگار الکترونیکی (اسانس ایجویس یاجوی وایپ) -متروکه-گمرک انزلی 14/12/1402 05:01:49 ق.ظ تجدید مزایده واگذاری 49 گروه از اقلام ضایعاتی، راکد و مازاد موجود در مجتمع های مس تجدید مزایده واگذاری 49 گروه از اقلام ضایعاتی، راکد و مازاد موجود در مجتمع های مس 14/12/1402 05:03:16 ق.ظ مزایده ، نفت کوره 180 به وزن 7000 کیلوگرم و به مقدار تقریبی 7989 لیتر ، کلیه عملیات و هزینه های ترخیص از جمله حمل ، باسکول ، بار مزایده ، نفت کوره 180 به وزن 7000 کیلوگرم و به مقدار تقریبی 7989 لیتر ، کلیه عملیات و هزینه های ترخیص از جمله حمل ، باسکول ، بار 14/12/1402 04:55:14 ق.ظ مزایده عمومی فروش ضایعات، اقلام ضایعاتی شامل ضایعات محصول میانی و نهایی ... مزایده عمومی فروش ضایعات، اقلام ضایعاتی شامل ضایعات محصول میانی و نهایی ... 14/12/1402 04:02:29 ق.ظ مزایده, فروش روغن های سوخته مزایده, فروش روغن های سوخته 13/12/1402 06:29:34 ق.ظ مزایده ، فروش روغن های سوخته مزایده ، فروش روغن های سوخته 13/12/1402 05:57:38 ق.ظ مزایده ، فروش 5000 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو مزایده ، فروش 5000 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو 13/12/1402 05:55:07 ق.ظ تجدید مزایده متریال پروژه PET2...- نوبت دوم تجدید مزایده متریال پروژه PET2...- نوبت دوم 13/12/1402 05:25:48 ق.ظ مزایده عمومی فروش ضایعات، اقلام ضایعاتی شامل ضایعات محصول میانی و نهایی ... مزایده عمومی فروش ضایعات، اقلام ضایعاتی شامل ضایعات محصول میانی و نهایی ... 13/12/1402 04:16:36 ق.ظ تجدید مرتبه چهارم فروش گاز کربنیک CO2 - نوبت دوم - مزایده روز شنبه دوازدهم اسفند 1402 تجدید مرتبه چهارم فروش گاز کربنیک CO2 - نوبت دوم 12/12/1402 09:06:30 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی مازاد مزایده فروش اقلام ضایعاتی مازاد 12/12/1402 08:30:01 ق.ظ مزایده فروش محصولات مازاد و ضایعاتی مزایده فروش محصولات مازاد و ضایعاتی 12/12/1402 07:31:14 ق.ظ مزایده فروش تعداد تقریبی 30 بشکه 200 لیتری روغن سوخته / مرحله چهارم مزایده فروش تعداد تقریبی 30 بشکه 200 لیتری روغن سوخته / مرحله چهارم 12/12/1402 07:17:53 ق.ظ مزایده عمومی فروش ضایعات، اقلام ضایعاتی شامل ضایعات محصول میانی و نهایی ...- مزایده روز شنبه دوازدهم اسفند 1402 مزایده عمومی فروش ضایعات، اقلام ضایعاتی شامل ضایعات محصول میانی و نهایی ... 12/12/1402 06:59:30 ق.ظ مزایده عمومی فروش ضایعات  مزایده عمومی فروش ضایعات  12/12/1402 06:46:19 ق.ظ مزایده ، روغن مزایده ، روغن 12/12/1402 06:23:59 ق.ظ مزایده ، فروش مقدار تقریبی 6000 لیتر روغن سوخته ماشین آلات شهرداری مزایده ، فروش مقدار تقریبی 6000 لیتر روغن سوخته ماشین آلات شهرداری 12/12/1402 06:18:48 ق.ظ مزایده پلیمرهای غیرمنطبق (OFF-GRADE) مزایده پلیمرهای غیرمنطبق (OFF-GRADE) 12/12/1402 06:18:29 ق.ظ مزایده لاستیک ضایعاتی (ایسوزو و لیفتراک) و ... مزایده لاستیک ضایعاتی (ایسوزو و لیفتراک) و ... 12/12/1402 05:51:42 ق.ظ مزایده فروش 86 تن تیوب و اتصالات مستعمل و اسقاطی تجدید مزایده فروش 86 تن تیوب و اتصالات مستعمل و اسقاطی تجدید 12/12/1402 05:44:39 ق.ظ تجدید مزایده متریال پروژه PET2... تجدید مزایده متریال پروژه PET2... 12/12/1402 05:21:33 ق.ظ مزایده اجاره غرفه خدمات بیمه ای در پایانه مرزی ... مزایده اجاره غرفه خدمات بیمه ای در پایانه مرزی ... 10/12/1402 07:46:32 ق.ظ مزایده فروش فیلتر هوای پژو 405 شهاب فیلتر تعداد 440 عدد و... مزایده فروش فیلتر هوای پژو 405 شهاب فیلتر تعداد 440 عدد و... 10/12/1402 05:09:35 ق.ظ مزایده فروش روغن سوخته (شماره 945) مزایده فروش روغن سوخته (شماره 945) 09/12/1402 10:59:09 ق.ظ مزایده ، بالغ بر 6000 لیتر روغن کارکرده خودرو مزایده ، بالغ بر 6000 لیتر روغن کارکرده خودرو 09/12/1402 10:12:50 ق.ظ مزایده ، روغن ترانس برق ، بشکه خالی مزایده ، روغن ترانس برق ، بشکه خالی 09/12/1402 10:10:47 ق.ظ مزایده اقلام ضایعاتی مزایده اقلام ضایعاتی 09/12/1402 07:52:05 ق.ظ مزایده فروش کالاهای اسقاط... - نوبت دوم مزایده فروش کالاهای اسقاط... - نوبت دوم 09/12/1402 07:24:08 ق.ظ تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد و ضایعات... ـ نوبت دوم تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد و ضایعات... ـ نوبت دوم 09/12/1402 06:21:23 ق.ظ مزایده لاستیک ضایعاتی (ایسوزو و لیفتراک) و ... مزایده لاستیک ضایعاتی (ایسوزو و لیفتراک) و ... 09/12/1402 05:46:33 ق.ظ مزایده ، فروش گاز کربنیک (CO2) مزایده ، فروش گاز کربنیک (CO2) 09/12/1402 05:36:19 ق.ظ مزایده فروش ماندریل مستعمل و ... مزایده فروش ماندریل مستعمل و ... 09/12/1402 05:27:17 ق.ظ مزایده ، فروش روغن سوخته خودرویی مزایده ، فروش روغن سوخته خودرویی 09/12/1402 05:07:04 ق.ظ مزایده فروش ضایعات کارتن و سلفون مزایده فروش ضایعات کارتن و سلفون 09/12/1402 05:03:54 ق.ظ مزایده فروش ضایعات، اقلام مازاد، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل - نوبت دوم مزایده فروش ضایعات، اقلام مازاد، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل - نوبت دوم 09/12/1402 04:06:50 ق.ظ آگهی مزایده عمومی فروش 30.000 لیتر آگهی مزایده عمومی فروش 30.000 لیتر 08/12/1402 11:45:46 ق.ظ مزایده اقلام ضایعاتی درهم ... مزایده اقلام ضایعاتی درهم ... 08/12/1402 11:44:34 ق.ظ مزایده و مناقصه Invitation for Sale of LPG مزایده و مناقصه Invitation for Sale of LPG 08/12/1402 11:40:42 ق.ظ مزایده فروش روغن سوخته (شماره 944) مزایده فروش روغن سوخته (شماره 944) 08/12/1402 11:36:58 ق.ظ مزایده ، روغن هیدرولیک و مواد روان کننده (انبار گناوه)- پرداخت حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1.000.000 ریال میبایست ب مزایده ، روغن هیدرولیک و مواد روان کننده (انبار گناوه)- پرداخت حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1.000.000 ریال میبایست ب 08/12/1402 10:24:32 ق.ظ مزایده ، انواع روغن صنعتی به شرط رؤیت و با وضعیت موجود . لازم به توضیح است که خریدار متعهد می گردد قبل از ارائه کالا به بازار نس مزایده ، انواع روغن صنعتی به شرط رؤیت و با وضعیت موجود . لازم به توضیح است که خریدار متعهد می گردد قبل از ارائه کالا به بازار نس 08/12/1402 09:14:45 ق.ظ مزایده ، انواع روغن صنعتی به شرط رؤیت و با وضعیت موجود . لازم به توضیح است که خریدار متعهد می گردد قبل از ارائه کالا به بازار نس مزایده ، انواع روغن صنعتی به شرط رؤیت و با وضعیت موجود . لازم به توضیح است که خریدار متعهد می گردد قبل از ارائه کالا به بازار نس 08/12/1402 09:12:34 ق.ظ مزایده ، کود شیمیایی اوره 46% درکیسه های 50 کیلویی بعضا"ریزشدار (انبار 1 ارومیه ) مزایده ، کود شیمیایی اوره 46% درکیسه های 50 کیلویی بعضا"ریزشدار (انبار 1 ارومیه ) 08/12/1402 08:21:31 ق.ظ مزایده ، روغن هیدرولیک ، روغن پایه شبیه روغن موتور 10 و رقیق بصورت بعضاً ریزشدار _ متروکه - (انبارخوی) مزایده ، روغن هیدرولیک ، روغن پایه شبیه روغن موتور 10 و رقیق بصورت بعضاً ریزشدار _ متروکه - (انبارخوی) 08/12/1402 08:20:57 ق.ظ مزایده ، قیر فله - متروکه - (گمرک پیرانشهر)- توضیح اینکه تمامی هزینه های جانبی از جمله هزینه پارکینگ برعهده خریدار میباشد. مزایده ، قیر فله - متروکه - (گمرک پیرانشهر)- توضیح اینکه تمامی هزینه های جانبی از جمله هزینه پارکینگ برعهده خریدار میباشد. 08/12/1402 08:16:41 ق.ظ مزایده ، روغن هیدرولیک( انبار1 ارومیه) مزایده ، روغن هیدرولیک( انبار1 ارومیه) 08/12/1402 08:10:49 ق.ظ مزایده ، روغن چرخ خیاطی به مارک نیلوفر نیم لیتری ریزش دار 5 مزایده ، روغن چرخ خیاطی به مارک نیلوفر نیم لیتری ریزش دار 5 08/12/1402 07:43:20 ق.ظ مزایده ، روغن خودرو - محل نگهداری : انبار یک - هزینه کارشناسی به مبلغ 9.000.000 ریال می باشد که باید توسط خریدار به حساب کانون ک مزایده ، روغن خودرو - محل نگهداری : انبار یک - هزینه کارشناسی به مبلغ 9.000.000 ریال می باشد که باید توسط خریدار به حساب کانون ک 08/12/1402 07:06:05 ق.ظ مزایده فروش روغن سوخته مزایده فروش روغن سوخته 08/12/1402 06:50:53 ق.ظ مزایده ، روغن جلادهنده (واکسها ، کرم و فراورده های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی)19 نگله به وزن 70 کیلو واقع در انبار مان صنعت مزایده ، روغن جلادهنده (واکسها ، کرم و فراورده های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی)19 نگله به وزن 70 کیلو واقع در انبار مان صنعت 08/12/1402 06:43:06 ق.ظ مزایده ، مواد اولیه و لوازم صنعتی در دورالکس جلفا(فاقد هزینه انبارداری) به دلیل جلوگیری از تبعات بعدی لطفاً قبل از ارائه پیشنها مزایده ، مواد اولیه و لوازم صنعتی در دورالکس جلفا(فاقد هزینه انبارداری) به دلیل جلوگیری از تبعات بعدی لطفاً قبل از ارائه پیشنها 08/12/1402 06:35:01 ق.ظ مزایده فروش روغن سوخته حدودا 14 بشکه و ... مزایده فروش روغن سوخته حدودا 14 بشکه و ... 08/12/1402 06:32:52 ق.ظ مزایده محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی مزایده محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی 08/12/1402 06:25:36 ق.ظ مزایده فروش 8030 تن فیوزل اویل (Fusel Oil)- نوبت دوم مزایده فروش 8030 تن فیوزل اویل (Fusel Oil)- نوبت دوم 08/12/1402 06:20:55 ق.ظ مزایده ، روغن صنعتی. بازدید گمرک غرب قبض انبار 1509010 انبار 109 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزا مزایده ، روغن صنعتی. بازدید گمرک غرب قبض انبار 1509010 انبار 109 (کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزا 08/12/1402 05:43:37 ق.ظ مزایده ، مقدار 90/000 لیتر روغن پسماند خودرو (روغن سوخته) مزایده ، مقدار 90/000 لیتر روغن پسماند خودرو (روغن سوخته) 08/12/1402 05:38:43 ق.ظ مزایده ، فروش روغن سوخته کارخانه آسفالت مزایده ، فروش روغن سوخته کارخانه آسفالت 08/12/1402 05:30:13 ق.ظ مزایده ، انژکتور شو وروغن گیربکس . بازدید انبار 3(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غی مزایده ، انژکتور شو وروغن گیربکس . بازدید انبار 3(کالا با توجه به شرایط موجود قیمت گذاری شده است) رویت کالا الزامی می باشد در غی 08/12/1402 05:29:05 ق.ظ مزایده ، روغن موتور آغشته به مواد سوختی کلیه هزینه های استا مزایده ، روغن موتور آغشته به مواد سوختی کلیه هزینه های استا 08/12/1402 05:11:03 ق.ظ مزایده ، 56کارتن روغن فیلتر سیگار الکترونیکی (اسانس ایجویس یاجوی وایپ) -متروکه-گمرک انزلی مزایده ، 56کارتن روغن فیلتر سیگار الکترونیکی (اسانس ایجویس یاجوی وایپ) -متروکه-گمرک انزلی 08/12/1402 04:24:05 ق.ظ مزایده فروش ضایعات، اقلام مازاد، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل - نوبت دوم مزایده فروش ضایعات، اقلام مازاد، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل - نوبت دوم 08/12/1402 04:24:30 ق.ظ مزایده ، نفت کوره 180 به وزن 7000 کیلوگرم و به مقدار تقریبی 7989 لیتر ، کلیه عملیات و هزینه های ترخیص از جمله حمل ، باسکول ، بار مزایده ، نفت کوره 180 به وزن 7000 کیلوگرم و به مقدار تقریبی 7989 لیتر ، کلیه عملیات و هزینه های ترخیص از جمله حمل ، باسکول ، بار 08/12/1402 04:17:36 ق.ظ استعلام روغن کارکرده لکوموتیو... استعلام روغن کارکرده لکوموتیو... 07/12/1402 12:28:23 ب.ظ مزایده فروش ضایعات، اقلام مازاد، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل - نوبت دوم مزایده فروش ضایعات، اقلام مازاد، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل - نوبت دوم 07/12/1402 11:39:43 ق.ظ تجدید مرتبه چهارم فروش گاز کربنیک CO2 تجدید مرتبه چهارم فروش گاز کربنیک CO2 07/12/1402 11:12:44 ق.ظ تجدید مرتبه چهارم فروش گاز کربنیک CO2 - نوبت دوم تجدید مرتبه چهارم فروش گاز کربنیک CO2 - نوبت دوم 07/12/1402 10:48:24 ق.ظ مزایده فروش ضایعات، اقلام مازاد، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل مزایده فروش ضایعات، اقلام مازاد، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل 07/12/1402 08:33:20 ق.ظ مزایده فروش مستمر اقلام ضایعاتی مزایده فروش مستمر اقلام ضایعاتی 07/12/1402 07:35:56 ق.ظ مزایده فروش ضایعات ، اقلام مازاد ، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل  - نوبت دوم مزایده فروش ضایعات ، اقلام مازاد ، اموال و اثاثیه بلااستفاده مستعمل  - نوبت دوم 07/12/1402 07:35:10 ق.ظ مزایده بن رو ، رادیاتور مزایده بن رو ، رادیاتور 07/12/1402 07:04:37 ق.ظ مزایده ، تعداد 2849 قلم قطعات و لوازم یدکی مشتمل بر 581233قطعه (شامل: لوازم و تجهیزات الکتریکی و ابزار دقیق-لوازم ژمژ های گریز ا مزایده ، تعداد 2849 قلم قطعات و لوازم یدکی مشتمل بر 581233قطعه (شامل: لوازم و تجهیزات الکتریکی و ابزار دقیق-لوازم ژمژ های گریز ا 07/12/1402 06:48:00 ق.ظ مزایده ، مفدار حدود 41 تن فیر فاسد شده درون بشکه خارج از رده مزایده ، مفدار حدود 41 تن فیر فاسد شده درون بشکه خارج از رده 07/12/1402 06:46:53 ق.ظ تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد و ضایعات... تجدید مزایده عمومی فروش اقلام مازاد و ضایعات... 07/12/1402 06:46:06 ق.ظ مزایده ، بالغ بر 6000 لیتر روغن کارکرده خودرو مزایده ، بالغ بر 6000 لیتر روغن کارکرده خودرو 07/12/1402 06:34:29 ق.ظ مزایده فروش انواع بشکه آهنی و پلاستیکی و ... مزایده فروش انواع بشکه آهنی و پلاستیکی و ... 07/12/1402 06:37:05 ق.ظ مزایده فروش روغن موتور برندایرانی ردلوب وفیلتر روغن وفیلتر هوا با برند ایرانی فاین فیلتر مزایده فروش روغن موتور برندایرانی ردلوب وفیلتر روغن وفیلتر هوا با برند ایرانی فاین فیلتر 07/12/1402 04:32:42 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی.. مزایده فروش اقلام ضایعاتی... 07/12/1402 04:00:16 ق.ظ مزایده محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی مزایده محصولات پلیمری نامنطبق و ضایعاتی 05/12/1402 09:39:37 ق.ظ مزایده فروش کالاهای اسقاط... - مزایده روز شنبه پنجم اسفند 1402 مزایده فروش کالاهای اسقاط... 05/12/1402 08:43:15 ق.ظ فروش بشکه های ۲۰۰ لیتری روغن های سوخته دکل های حفاری در محل دکل ها طبق شرایط پیوست فروش بشکه های ۲۰۰ لیتری روغن های سوخته دکل های حفاری در محل دکل ها طبق شرایط پیوست 05/12/1402 07:16:33 ق.ظ مزایده ، روغن مزایده ، روغن 05/12/1402 07:11:51 ق.ظ مزایده اقلام بلامصرف و ضایعاتی مزایده اقلام بلامصرف و ضایعاتی 05/12/1402 05:49:52 ق.ظ مزایده اقلام ضایعاتی مزایده اقلام ضایعاتی 05/12/1402 05:36:41 ق.ظ مزایده فروش حدود 221 تن کاتالیست مستعمل M272 - نوبت دوم مزایده فروش حدود 221 تن کاتالیست مستعمل M272 - نوبت دوم 05/12/1402 04:51:24 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی.. مزایده فروش اقلام ضایعاتی... 05/12/1402 04:31:03 ق.ظ مزایده فروش اقلام ضایعاتی...- مزایده روز پنجشنبه سوم اسفند 1402 مزایده فروش اقلام ضایعاتی... 03/12/1402 07:14:20 ق.ظ مزایده عمومی فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی ... مزایده عمومی فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی ... 03/12/1402 05:36:09 ق.ظ مزایده ، فروش گاز کربنیک (CO2) مزایده ، فروش گاز کربنیک (CO2) 03/12/1402 05:28:38 ق.ظ مزایده فروش 1 - کپسول گاز خودرو (آر134) و... مزایده فروش 1 - کپسول گاز خودرو (آر134) و... 03/12/1402 04:41:38 ق.ظ مزایده آهن آلات ضایعاتی و..... مزایده آهن آلات ضایعاتی و..... 03/12/1402 04:37:45 ق.ظ