ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و دام پروری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مزایده ، اجاره سه پهنه استخر پرورش ماهی (22/38 هکتار) به همراه لایروبی 12 هکتار از آن مزایده ، اجاره سه پهنه استخر پرورش ماهی (22/38 هکتار) به همراه لایروبی 12 هکتار از آن 25/01/1403 10:56:26 ق.ظ مزایده ، اجاره مرغداری 5 هزاری مزایده ، اجاره مرغداری 5 هزاری 25/01/1403 10:53:42 ق.ظ زمین زمین 25/01/1403 10:35:01 ق.ظ باغ مشاعی باغ مشاعی 25/01/1403 10:30:59 ق.ظ مزایده ، طرح زراعت چوب 42.62 هکتاری پلاک 3455بخش 9موسوم به چوئبده مزایده ، طرح زراعت چوب 42.62 هکتاری پلاک 3455بخش 9موسوم به چوئبده 25/01/1403 10:25:00 ق.ظ مزایده ، طرح زراعت چوب 165 هکتاری پلاک 50.8بخش 4موسوم به نثاره شادگان مزایده ، طرح زراعت چوب 165 هکتاری پلاک 50.8بخش 4موسوم به نثاره شادگان 25/01/1403 10:22:02 ق.ظ فروش , تقسیم مانرک شاهپسندی دو قطعه زمین و باغ در منطقه مطرانلو فروش , تقسیم مانرک شاهپسندی دو قطعه زمین و باغ در منطقه مطرانلو 25/01/1403 10:20:50 ق.ظ کل مال تقسیم مانرک شاهپسندی دو قطعه زمین و باغ کل مال تقسیم مانرک شاهپسندی دو قطعه زمین و باغ 25/01/1403 10:20:42 ق.ظ مزایده ، تجدید سومین بار مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن مدل 1364 فاقد سند مزایده ، تجدید سومین بار مزایده فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن مدل 1364 فاقد سند 25/01/1403 10:19:43 ق.ظ مزایده ، واگذاری درخت نخل مزایده ، واگذاری درخت نخل 25/01/1403 10:19:34 ق.ظ تجدید مزایده فروش دانه سویا به مقدار تقریبی 69810 کیلوگرم - نوبت دوم تجدید مزایده فروش دانه سویا به مقدار تقریبی 69810 کیلوگرم - نوبت دوم 25/01/1403 09:55:47 ق.ظ اصلاحیه مزایده فروش دانه سویا به مقدار تقریبی 69810 کیلوگرم اصلاحیه مزایده فروش دانه سویا به مقدار تقریبی 69810 کیلوگرم 25/01/1403 09:46:47 ق.ظ مزایده قطع و فروش درختچه های خودرو مزایده قطع و فروش درختچه های خودرو 25/01/1403 09:19:14 ق.ظ مزایده اجاره کشتارگاه و خودرو حمل گوشت مزایده اجاره کشتارگاه و خودرو حمل گوشت 25/01/1403 09:17:43 ق.ظ مزایده فروش خاک نباتی ناشی از حفر سلول بهداشتی شماره یک و دو در سایت پسماند مزایده فروش خاک نباتی ناشی از حفر سلول بهداشتی شماره یک و دو در سایت پسماند 25/01/1403 08:15:02 ق.ظ مزایده ادوات و تجهیزات حفاری غیر مجاز توقیفی مزایده ادوات و تجهیزات حفاری غیر مجاز توقیفی 25/01/1403 08:03:54 ق.ظ مزایده ، واگذاری زمین زراعی و باغ زیتون سیف آباد واقع در شهرستان سروستان مزایده ، واگذاری زمین زراعی و باغ زیتون سیف آباد واقع در شهرستان سروستان 25/01/1403 07:12:24 ق.ظ مزایده واگذاری میزان شش هزار مترمکعب خاک حاصل از خاک برداری نیمه عمیق برای تسطیح زمین مزایده واگذاری میزان شش هزار مترمکعب خاک حاصل از خاک برداری نیمه عمیق برای تسطیح زمین 25/01/1403 07:07:39 ق.ظ مزایده فروش اعتباری محلوج پنبه تولید سال 1401  مزایده فروش اعتباری محلوج پنبه تولید سال 1401  25/01/1403 06:59:06 ق.ظ مزایده ، تنه و شاخه درختان موجود در محل واحد فضای سبز مزایده ، تنه و شاخه درختان موجود در محل واحد فضای سبز 25/01/1403 06:35:35 ق.ظ مزایده ، فروش مواد از حاصل از بوجاری بذر گندم(شامل نیم دانه ،خاکه،کاه وکزل مزایده ، فروش مواد از حاصل از بوجاری بذر گندم(شامل نیم دانه ،خاکه،کاه وکزل 25/01/1403 06:22:44 ق.ظ مزایده ، اجاره مجموعه استخرهای پرورش ماهیان گرمابی وشالیزار مزایده ، اجاره مجموعه استخرهای پرورش ماهیان گرمابی وشالیزار 25/01/1403 06:19:11 ق.ظ مزایده عمومی فروش 1000 تن ریشه و کنده مزایده عمومی فروش 1000 تن ریشه و کنده 25/01/1403 06:23:05 ق.ظ مزایده نوبت اول مزایده نوبت اول 25/01/1403 05:58:10 ق.ظ فروش اراضی کشاورزی فروش اراضی کشاورزی 25/01/1403 05:56:26 ق.ظ حکم فروش حکم فروش 25/01/1403 05:54:47 ق.ظ یک قطعه زمین شالیزاری یک قطعه زمین شالیزاری 25/01/1403 05:51:55 ق.ظ مزایده ، فروش کود کشاورزی سوپرفسفات تریپل مخلوط با خاک ته انباری مزایده ، فروش کود کشاورزی سوپرفسفات تریپل مخلوط با خاک ته انباری 25/01/1403 05:42:21 ق.ظ مزایده ، فروش درختان محوطه بیمارستان قدیم مزایده ، فروش درختان محوطه بیمارستان قدیم 25/01/1403 05:38:56 ق.ظ مزایده ، اجاره عواید یک ساله ذبح احشام کشتارگاه شهرداری شاهین دژ مزایده ، اجاره عواید یک ساله ذبح احشام کشتارگاه شهرداری شاهین دژ 25/01/1403 05:38:34 ق.ظ مزایده ، فروش میزان 2058890 کیلوگرم محلوج پنبه بر اساس جدول آگهی مزایده مزایده ، فروش میزان 2058890 کیلوگرم محلوج پنبه بر اساس جدول آگهی مزایده 25/01/1403 05:38:32 ق.ظ مزایده عمومی فروش 1000 تن چوب صنوبر قطر بالای 20 سانتی متر مزایده عمومی فروش 1000 تن چوب صنوبر قطر بالای 20 سانتی متر 25/01/1403 05:29:08 ق.ظ مزایده فروش یک مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مزایده فروش یک مجتمع کشت و صنعت و دامپروری 25/01/1403 05:27:57 ق.ظ مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت عرصه 604/3متر مربع مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت عرصه 604/3متر مربع 25/01/1403 04:44:58 ق.ظ مزایده فروش 22دقیقه آب از قنات ثلاثه سرند و در شبانه روز مشهور به محمد طاهر مزایده فروش 22دقیقه آب از قنات ثلاثه سرند و در شبانه روز مشهور به محمد طاهر 25/01/1403 04:40:56 ق.ظ مزایده فروش تراکتور رومانی به رنگ نارنجی مدل 1358 مزایده فروش تراکتور رومانی به رنگ نارنجی مدل 1358 25/01/1403 04:33:15 ق.ظ مزایده فروش قطعه 1: زمین کشاورزی با کاربری  کشاورزی آبی تحت شرب چاه با نام محلی سر تخت 1  مزایده فروش قطعه 1: زمین کشاورزی با کاربری  کشاورزی آبی تحت شرب چاه با نام محلی سر تخت 1  25/01/1403 04:32:24 ق.ظ مزایده فروش استخر و باغ مزایده فروش استخر و باغ 25/01/1403 04:25:13 ق.ظ مزایده فروش زمینه آبی با سیستم آبیاری تحت فشار بارانی موسوم به پوزه غار به مساحت 3000 مترمربع و... مزایده فروش زمینه آبی با سیستم آبیاری تحت فشار بارانی موسوم به پوزه غار به مساحت 3000 مترمربع و... 25/01/1403 04:21:31 ق.ظ مزایده فروش ششدانگ قطعه زمین باغی مشجر از گونه توسکا با کلاسه سنی 4 الی 7 سال شاخه زاد مزایده فروش ششدانگ قطعه زمین باغی مشجر از گونه توسکا با کلاسه سنی 4 الی 7 سال شاخه زاد 25/01/1403 04:21:04 ق.ظ مزایده فروش تعداد 330 سطل کود مایع 25 لیتری به نام وینا 11 - کود عالی مایع ارگانیک مزایده فروش تعداد 330 سطل کود مایع 25 لیتری به نام وینا 11 - کود عالی مایع ارگانیک 25/01/1403 04:15:36 ق.ظ مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی در اراضی قریه برازان تحت پلاک 124 فرعی از 2744 اصلی به مساحت 11186 متر مربع مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی در اراضی قریه برازان تحت پلاک 124 فرعی از 2744 اصلی به مساحت 11186 متر مربع 25/01/1403 04:13:17 ق.ظ مزایده فروش تراکتور کشاورزی سیستم : آی تی ام تیپ: 285NEW  مدل:1387  رنگ:قرمز مزایده فروش تراکتور کشاورزی سیستم : آی تی ام تیپ: 285NEW  مدل:1387  رنگ:قرمز 25/01/1403 04:09:49 ق.ظ مزایده ششدانگ اصل یک قطعه زمین مزروعی و دیگ بخار با ظرفیت یک تن و ... مزایده ششدانگ اصل یک قطعه زمین مزروعی و دیگ بخار با ظرفیت یک تن و ... 25/01/1403 04:06:33 ق.ظ مزایده ، مزایده اجاره گلخانه مرکز بجنورد مزایده ، مزایده اجاره گلخانه مرکز بجنورد 21/01/1403 11:33:00 ق.ظ مزایده ، اجاره دامپروری مزایده ، اجاره دامپروری 21/01/1403 11:32:00 ق.ظ تجدید مزایده فروش دانه سویا به مقدار تقریبی 69810 کیلوگرم تجدید مزایده فروش دانه سویا به مقدار تقریبی 69810 کیلوگرم 21/01/1403 10:45:42 ق.ظ مزایده فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده مزایده فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده 21/01/1403 10:41:22 ق.ظ مزایده فروش درختان مزایده فروش درختان 21/01/1403 10:35:53 ق.ظ مزایده ، فروش دانه های سویا مزایده ، فروش دانه های سویا 21/01/1403 10:12:05 ق.ظ مزایده واگذاری تعدادی از املاک - نوبت دوم مزایده واگذاری تعدادی از املاک - نوبت دوم 21/01/1403 10:03:48 ق.ظ مزایده کتبی اجاره املاک - مرحله دوم - مزایده روز سه شنبه بیست و یکم فروردین 1403 مزایده کتبی اجاره املاک - مرحله دوم 21/01/1403 09:42:44 ق.ظ مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی  - مزایده روز سه شنبه بیست و یکم فروردین 1403 مزایده فروش یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی  21/01/1403 09:12:09 ق.ظ مزایده, فروش دانه سویا مزایده, فروش دانه سویا 21/01/1403 08:57:51 ق.ظ مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن کشتارگاه ذبح دام شهرداری- نوبت دوم مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالن کشتارگاه ذبح دام شهرداری- نوبت دوم 21/01/1403 08:57:18 ق.ظ مزایده واگذاری اجاره محل زمین کشاورزی واقع در آرامستان مزایده واگذاری اجاره محل زمین کشاورزی واقع در آرامستان 21/01/1403 08:03:11 ق.ظ مزایده فروش شاخه، تنه و ضایعات درختان- چاپ دوم مزایده فروش شاخه، تنه و ضایعات درختان- چاپ دوم 21/01/1403 07:50:24 ق.ظ مزایده ، تراکتور بیل بکهو (دراج) شماره شاسی 1/115091 فاقد مدارک مزایده ، تراکتور بیل بکهو (دراج) شماره شاسی 1/115091 فاقد مدارک 21/01/1403 07:42:18 ق.ظ مزایده ، احاله مدیریت نهالستان جنگلی سوسرا طرح جنگلداری مینودشت مزایده ، احاله مدیریت نهالستان جنگلی سوسرا طرح جنگلداری مینودشت 21/01/1403 07:37:54 ق.ظ مزایده ، زمین کشاورزی واقع در آرامستان مزایده ، زمین کشاورزی واقع در آرامستان 21/01/1403 07:36:15 ق.ظ مزایده ، زمین کشاورزی واقع در آرامستان مزایده ، زمین کشاورزی واقع در آرامستان 21/01/1403 07:36:00 ق.ظ مزایده ومناقصه احاله مدیریت نهالستان جنگلی سوسرا / نوبت دوم مزایده ومناقصه احاله مدیریت نهالستان جنگلی سوسرا / نوبت دوم 21/01/1403 07:39:48 ق.ظ مزایده پرورش ماهی شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب در منطقه مشهد مرغاب 21/01/1403 07:30:15 ق.ظ مزایده فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده ناشی نوبت دوم مزایده فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده ناشی نوبت دوم 21/01/1403 07:17:15 ق.ظ خلاصه آگهی مزایده عمومی دو باب مغازه از رقبات مسجدالنبی (ص) فردیس... خلاصه آگهی مزایده عمومی دو باب مغازه از رقبات مسجدالنبی (ص) فردیس... 21/01/1403 07:13:08 ق.ظ مزایده فروش محصول دانه آفتابگردان و دانه هندوانه آجیلی مزایده فروش محصول دانه آفتابگردان و دانه هندوانه آجیلی 21/01/1403 06:57:57 ق.ظ فراخوان مزایده مشارکت در ایجاد مزرعه الگویی ترویجی زعفران- نوبت دوم فراخوان مزایده مشارکت در ایجاد مزرعه الگویی ترویجی زعفران- نوبت دوم 21/01/1403 06:11:50 ق.ظ مزایده فروش دام  و کود دامی - نوبت دوم مزایده فروش دام  و کود دامی - نوبت دوم 21/01/1403 06:05:14 ق.ظ مزایده فروش خودرو آتش نشانی (ایسوزو) و ... مزایده فروش خودرو آتش نشانی (ایسوزو) و ... 21/01/1403 05:52:55 ق.ظ مزایده مقدار21 دقیقه از شش ساعت حق  آبه مزایده مقدار21 دقیقه از شش ساعت حق  آبه 21/01/1403 05:00:05 ق.ظ مزایده ومناقصه احاله مدیریت نهالستان جنگلی سوسرا مزایده ومناقصه احاله مدیریت نهالستان جنگلی سوسرا 21/01/1403 05:07:28 ق.ظ مزایده 12 ساعت آب کشاورزی همراه با زمین و اشجار مزایده 12 ساعت آب کشاورزی همراه با زمین و اشجار 21/01/1403 04:58:00 ق.ظ مزایده ختمی بنفش(پنیرک) .... مزایده ختمی بنفش(پنیرک) .... 21/01/1403 04:52:06 ق.ظ مزایده یک قطعه باغ و زمین بایر مزایده یک قطعه باغ و زمین بایر 21/01/1403 04:44:35 ق.ظ مزایده قطعه باغچه به مساحت 5200 متر مربع مزایده قطعه باغچه به مساحت 5200 متر مربع 21/01/1403 04:34:24 ق.ظ مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی مزایده یک دستگاه تراکتور کشاورزی 21/01/1403 04:30:44 ق.ظ مزایده زمین مزایده زمین 21/01/1403 04:30:39 ق.ظ مزایده یک قطعه زمین زراعی مزایده یک قطعه زمین زراعی 21/01/1403 04:27:01 ق.ظ مزایده زمین  زراعی  واقع  در آیش رحمت تلکی  مزایده زمین  زراعی  واقع  در آیش رحمت تلکی  21/01/1403 04:19:13 ق.ظ مزایده مقدار سه حبه آب و زمین کشاورزی مزایده مقدار سه حبه آب و زمین کشاورزی 21/01/1403 04:14:59 ق.ظ مزایده اراضی زراعی دیم (71 قطعه) و تعداد 8 قطعه اراضی با کاربری مسکونی  مزایده اراضی زراعی دیم (71 قطعه) و تعداد 8 قطعه اراضی با کاربری مسکونی  21/01/1403 04:14:54 ق.ظ مزایده فروش 1/129 دانگ از شش دانگ از یک قطعه زمین زراعی با کاربری باغ مزایده فروش 1/129 دانگ از شش دانگ از یک قطعه زمین زراعی با کاربری باغ 21/01/1403 04:12:52 ق.ظ مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 150 مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 150 21/01/1403 04:10:49 ق.ظ مزایده پلاک ثبتی376 فرعی 24160 اصلی مفروز و مجزی شده .... مزایده پلاک ثبتی376 فرعی 24160 اصلی مفروز و مجزی شده .... 21/01/1403 04:09:14 ق.ظ مزایده ، شهرداری شاهین دژ در نظر دارد وفق بند 2 مصوبه شماره 169 مورخ 17/11/1402 شورای محترم نسبت به فروش تنه ، شاخه و برگ درختا مزایده ، شهرداری شاهین دژ در نظر دارد وفق بند 2 مصوبه شماره 169 مورخ 17/11/1402 شورای محترم نسبت به فروش تنه ، شاخه و برگ درختا 21/01/1403 03:38:58 ق.ظ مزایده ، مزایده اجاه اراضی زراعی دانشکده کشاورزی مزایده ، مزایده اجاه اراضی زراعی دانشکده کشاورزی 21/01/1403 03:35:18 ق.ظ مزایده ، فروش 55 کیلو ثعلب بازداشتی مزایده ، فروش 55 کیلو ثعلب بازداشتی 21/01/1403 03:34:29 ق.ظ مزایده ، اجاره یک واحد کشتارگاه و خودرو حمل گوشت مزایده ، اجاره یک واحد کشتارگاه و خودرو حمل گوشت 21/01/1403 03:34:24 ق.ظ مزایده ، اجاره یک واحد کشتارگاه و خودرو حمل گوشت مزایده ، اجاره یک واحد کشتارگاه و خودرو حمل گوشت 21/01/1403 03:34:12 ق.ظ مزایده ، اجرای طرح زراعت چوب در اراضی ملی پلاک 12 رضا آباد شهرستان مهران مزایده ، اجرای طرح زراعت چوب در اراضی ملی پلاک 12 رضا آباد شهرستان مهران 20/01/1403 11:19:34 ق.ظ مزایده ، آگهی تجدید مزایده اجاره محل کشتارگاه متعلق به شهرداری سردشت مزایده ، آگهی تجدید مزایده اجاره محل کشتارگاه متعلق به شهرداری سردشت 20/01/1403 11:15:30 ق.ظ مزایده ، واگذاری آبی خاکی باغ یاحسینی متعلق به شهرداری ملارد مزایده ، واگذاری آبی خاکی باغ یاحسینی متعلق به شهرداری ملارد 20/01/1403 11:14:20 ق.ظ مزایده ، طرح زراعت چوب به مساحت 5 هکتار در پلاک 5597 بخش یک موسوم به موردک مزایده ، طرح زراعت چوب به مساحت 5 هکتار در پلاک 5597 بخش یک موسوم به موردک 20/01/1403 11:13:34 ق.ظ مزایده عمومی فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده بستر رودخانه استخر مزایده عمومی فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده بستر رودخانه استخر 20/01/1403 11:15:04 ق.ظ مزایده عمومی واگذاری آب خاکی باغ.. مزایده عمومی واگذاری آب خاکی باغ.. 20/01/1403 11:13:01 ق.ظ مزایده عمومی فروش کاه و کلش گندم و جو مزایده عمومی فروش کاه و کلش گندم و جو 20/01/1403 10:53:57 ق.ظ مزایده اجاره باغ انار -مزایده روز دوشنبه بیستم فروردین 1403 مزایده اجاره باغ انار 20/01/1403 10:48:50 ق.ظ مزایده فروش تراکتور، ادوات و ضایعات - نوبت دوم مزایده فروش تراکتور، ادوات و ضایعات - نوبت دوم 20/01/1403 10:21:50 ق.ظ آگهی مزایده اجاره محل کشتارگاه- تجدید نوبت دوم آگهی مزایده اجاره محل کشتارگاه- تجدید نوبت دوم 20/01/1403 08:59:50 ق.ظ مزایده ، اجاره بخشی از باغ ضلع جنوبی موسسه لغت نامه دهخدا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مزایده ، اجاره بخشی از باغ ضلع جنوبی موسسه لغت نامه دهخدا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 20/01/1403 08:33:00 ق.ظ