تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
تلفن:5- 88349670 (021)فکس: 88349673 (021)
Website: www.ParsNamadData.comE-mail: Info@ParsNamadData.com
مناقصه - نسخه چاپی 686980
از277 روز باقیمانده فقط 224 روز کاری تا آخر سال 1400 باقیست. امروز پنجشنبه 1400/03/27 2021/06/17
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن
 • مناقصه گزار: شهرداری رامشیرکد پارس نماد:686980
  استان:خوزستانشماره آگهی:مرحله دوم نوبت اول
  تاریخ شروع:1395/04/08تاریخ درج آگهی:1395/04/08
  عنوان آگهی:مناقصه انجام امورات خدمات شهری ...مرحله دوم نوبت اول
  شرح آگهی:
  آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول
  شهرداری رامشیر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 346-95.02.07 شورای اسلامی شهر رامشیر (انجام امورات خدمات شهری رامشیر) سطح شهر را برای مدت یکسال به شرکت ها و پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید.
  ردیف  موضوع  مدت  مبلغ برآورد اولیه  مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 
   1 انجام امورات خدمات شهری رامشیر (رفت و روب/لایروبی جداول/ جمع آوری زباله)   یکسال  15.383.546.491 ریال 769.177.325 ریال  
  1. شرکت کنندگان در مناقصه می بایست از تاریخ درج آگهی نوبت اول مورخ سه شنبه 95.4.8 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 95.04.23 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500000 ریال به حساب 0105921577009 بانک ملی به نام شهرداری رامشیر نسبت به خرید اسناد از واحد امور قراردادهای شهرداری رامشیر اقدام نماید.
  2. پیشنهاددهندگان می بایست اسناد مناقصه را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 95.04.29 به دبیرخانه شهرداری رامشیر ت حویل نمایند.
  3. پاکت های مناقصه روز چهارشنبه 95.04.30 ساعت 9 صبح توسط کمیسیون عالی معاملات شهرداری بازگشایی و رسیدگی خواهد شد
  4. برندگان اول/ دوم/سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
  5. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است
  6. ارائه گواهینامه تایید صلاحیت از اداره تعاون کار و امور اجتماعی الزامیست
  7. شهردرای به مخدوش و ناخوانا و فاقد ضمانت نامه و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر تسلیم شده باشند رسیدگی نخواهد کرد
  8. در صورت برنده شدن پیمانکار می بایستی هنگام عقد قرارداد 10 درصد ضمانت نامه بانکی ارائه نماید
  9. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه می باشد
  امور قراردادهای شهرداری رامشیر

  مشاهده اصل آگهی

  برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
  برای سهولت در دریافت اسناد با شماره تلفن های 7-88349676 بخش تهیه اسناد مناقصات پارس نماد داده ها تماس حاصل فرمایید.
  سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه
  آدرس و تلفن:خوزستان, -
  منبع:محلی خوزستان 95/4/8
  آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ هجری خورشیدی

از این پس می توانید برای دریافت سریعتر pdf روزانه خود به سایت پارس نماد داده ها مراجعه نمایید.

اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نمادداده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data