تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
تلفن:5- 88349670 (021)فکس: 88349673 (021)
Website: www.ParsNamadData.comE-mail: Info@ParsNamadData.com
مزایده - نسخه چاپی 3222873
از313 روز باقیمانده فقط 253 روز کاری تا آخر سال 1400 باقیست. امروز چهارشنبه 1400/02/22 2021/05/12
شکستی نیست مگر دست کشیدن از تلاش
 • مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شوطکد پارس نماد:3222873
  استان:آذربایجان غربیشماره آگهی:9910464452600033
  تاریخ شروع:1399/11/30تاریخ درج آگهی:1399/12/10
  عنوان آگهی:مزایده فروش یک دستگاه لب تاپفوجیتسوبشماره سریال 334950 و...
  شرح آگهی:
  شماره آگهی: 9910464452600033
  شماره پرونده:54255F9B6762478F8A6598F1075442E0

  تاریخ صدور:1399/11/30

  شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شوط

  موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

  متن آگهی:

  آگهی مزایده فروش اموال  منقول (نوبت اول )

    به موجب  کلاسه 9900127شعبه اجرای اول اجرای دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شوط وکیل  محکوم له سید صمد بایرامی  تقاضای فروش اموال توقیفی معرفی شده از سوی محکوم علیهامید شاهرخی  به شرح ذیل  از بابت محکوم به 270000000ریال و خسار ت تاخیر تادیه از طریق مزایده و انتشار آگهی (روزنامه ) نموده است به همین سبب ، این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیهم قصد دارد درمورخ 99/12/24ساعت 10صبح در محل اجرای از طریق مزایده عمومی نوبت اول  ، اموال توقیفی به قیمت پایه کارشناسی به میزان 197000000ریال به فروش برساند ضمنا" چنانچه روز مزایده روز تعطیل رسمی گردد مزایده در اولین روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان برگزار خواهید شد متقاضیان جهت بازدید اموال محل می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده جهت هماهنگی به واحد اجرا مراجعه و تا آخر وقت اداری روز قبل از مزایده مبلغ ده درصد قیمت پایه را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290134007نزد بانک ملی شوط واریز و قیمت پیشنهادی را به همراه اصل فیش بانکی در پاکت سربسته به قسمت اجرا تسلیم و رسید اخذ نمایند . بدیهی است به پیشنهادات مبهم و واصل شده بعد از اتمام مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه مزایده الزامی استو مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بالاترین مبلغ را پیشنهاد کند و کلیه هزینه های مصروفه در آگهی مزایده به عهده خریدار میباشد و بایستی بقیه بهای اموال را ظرف یک هفته از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید .در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن ، ظرف یک ماه از تاریخ مزایده یا انصراف از خرید ، مبلغ 10 %واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچ گونه اعتراض نخواهد داشت و مورد مزایده به نفر دوم واگذار خواهد شد .

  مشخصات مال منقول 1- یک دستگاه لب تاپفوجیتسوبشماره سریال 334950به قیمت 90000000ریال2- یک دستگاه چاپگر hpp1102 به قیمت 30000000ریال 3-چهار عدد صندلی فلزی یوشکل روچرمی به قیمت 32000000ریال 4- یک عدد صندلی متحرک اداری به قیمت 15000000ریال 5- یک عدد میز چوبی ال به قیمت 30000000ریال


  مشاهده اصل آگهی

  برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
  برای سهولت در دریافت اسناد با شماره تلفن های 7-88349676 بخش تهیه اسناد مناقصات پارس نماد داده ها تماس حاصل فرمایید.
  سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه
  آدرس و تلفن:آذربایجان غربی
  منبع:سایت 99.12.10
  آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هجری خورشیدی

از این پس می توانید برای دریافت سریعتر pdf روزانه خود به سایت پارس نماد داده ها مراجعه نمایید.

اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نمادداده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data