تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
تلفن:5- 88349670 (021)فکس: 88349673 (021)
Website: www.ParsNamadData.comE-mail: Info@ParsNamadData.com
مزایده - نسخه چاپی 2810605
از 54 روز باقیمانده ، فقط 44 روز کاری تا آخر سال 99 باقیست. امروز دوشنبه 1399/11/06 2021/01/25
آن چه هستید نتیجه افکارتان است
 • مزایده گزار: شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهرانکد پارس نماد:2810605
  استان:تهرانشماره آگهی:9910462117200173
  تاریخ شروع:1399/07/30تاریخ درج آگهی:1399/07/30
  عنوان آگهی:مزایده فروش پلاک ثبتی بشماره 495/3745
  شرح آگهی:
  شماره آگهی: 9910462117200173
  شماره پرونده:A88648A0B4464B58A706798816EFC4EA

  تاریخ صدور:1399/07/30

  شعبه صادر کننده:شعبه اول نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران

  موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

  متن آگهی:

  برگ آگهی مزایده

  در راستای اجرای مفاد نیابت کلاسه 981541 مورخ 23/4/99  واصله از دادگستری شهرستان کرج            له خانم سعیده صادقی کیا با وکالت سید مرتضی حسینی  و علیه آقای علی غدیری ثبتی این اجراء به کــلاسه 946014 که محکوم علیه محکوم است به پرداخت تعداد 300 عدد سکه تمام آزادی و چهارده مثقال طلا18 عیار  اصل خواسته درحق محکوم له و مبلغ 5% ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 495/3745 واقع در بخش  تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر خیابان غزالی عقیقپلاک 30  و با کیفیت یک باب خانه ساخته شده در یک قطعه زمین به مساحت 270 متر مربع قطعه سوم با پلاک ثبتی 495/3745 به آقای غلامعلی غدیری منتقل گردیده است .ساختمان در 3 طبقه و زیرزمین قبل از سال 49 احداث گردیده است . قطعه اول یک باب مغازه پیراهن دوزی واقع در زیرزمین بمساحت 14/113 متر مربع . قطعه دوم یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف بمساحت 70/168 متر مربع  قطعه سوم یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 70/168 متر مربع . قطعه چهارم یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 70/168 متر مربع میباشد .وراث آقای غلامعلی غدیری عبارتند از خانم روزاریا کایا همسر .علی غدیری . فاطمه . تامیرا . ثریا . شهرت همگی غدیری . همچنین سرقفلی متعلق به غیر نمی باشد . و  به حکم دادگاه تخلیه گردیده است .ملک جنوبی میباشد نسبت به خیابان عقیق ساختمان 4 طبقه میباشد  زیر زمین و سه طبقه فوقانی اسکلت از نوع ترکیبی از دیوار باربر و فلزی طاق از نوع ضربی .نما سنگ پنجرها پروفیل فلزی میباشد زیرزمین شامل دو قسمت شمالی و جنوبی است . قسمت شمالی 41 متر مربع و ارتفاع 20/2 متر با کف از نوع سنگ درب از نوع سکوریت با حفاظ نرده فلزی به کوچه طبق اجاره نامه قبلا بصورت گاراژ بوده .قسمت جنوبی به مساحت حدود 67 متر شامل سالن سرویس بهداشتی و یکباب انبار با کف موزائیک دارای انشعاب برق و کاز شهری و آب لوله کشی و تلفن میباشد . در زمان بازدید بنده ملاحضه گردید که مدتهاست زیر زمین فاقد فعالیت میباشد با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ ملک پلاک ثبتی مذکوربه مبلغ 23.000.000.000ریال معادل دو میلیارد و سیصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید  ملک دارای سه طبقه مسکونی است حدودا170متر و یک باب مغازه خالی از سکنه است و چهار سال است تخلیه میباشد . لذا مقرر گردید  2.4دانگ از پلاک ثبتی 495/3745به مبلغ 9.290.000.000ریال معادل نهصدوبیست میلیون تومان  در روز یکشنبه مورخ 25/8/1399ازساعت 11الی 11:30     با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده  می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

  تقی زاده

  مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران


  مشاهده اصل آگهی

  برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
  برای سهولت در دریافت اسناد با شماره تلفن های 7-88349676 بخش تهیه اسناد مناقصات پارس نماد داده ها تماس حاصل فرمایید.
  سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه
  آدرس و تلفن:تهران
  منبع:سایت 99.7.30
  آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ هجری خورشیدی

از این پس می توانید برای دریافت سریعتر pdf روزانه خود به سایت پارس نماد داده ها مراجعه نمایید.

اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نمادداده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data