تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
تلفن:5- 88349670 (021)فکس: 88349673 (021)
Website: www.ParsNamadData.comE-mail: Info@ParsNamadData.com
مزایده - نسخه چاپی 2810602
از 54 روز باقیمانده ، فقط 44 روز کاری تا آخر سال 99 باقیست. امروز دوشنبه 1399/11/06 2021/01/25
آن چه هستید نتیجه افکارتان است
 • مزایده گزار: شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شهیدمحلاتی تهرانکد پارس نماد:2810602
  استان:تهرانشماره آگهی:9910460233600261
  تاریخ شروع:1399/07/30تاریخ درج آگهی:1399/07/30
  عنوان آگهی:مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 137/19916
  شرح آگهی:
  شماره آگهی: 9910460233600261
  شماره پرونده:7EBCE20C10D0428DA25C299980C313A7

  تاریخ صدور:1399/07/30

  شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع شهیدمحلاتی تهران

  موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

  متن آگهی:

  درخصوص پرونده اجرایی به شماره کلاسه بایگانی 980577  فی مابین له:محمدامیرصامت وعلیه محسن خازنی صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی تهران به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 348/000/000ریال بابت اصل ونیز پرداخت مبلغ 11/512/796ریال بابت هزینه دادرسی وهمچنین خسارت تاخیرو تادیه برمبنای شاخص تورم از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک 31/ 03/ 1394لغایت اجرای حکم در حق محکوم له وپرداخت نیم عشر درحق صندوق دولت به همین منظور درراستای درخواست محکوم له ملک به پلاک ثبتی 137/19916بخش 12 تهران ناحیه 2باتوجه به میزان مالکیت محکوم علیه (3دانگ مشاع از6دانگ عرصه واعیان )ملک به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع وپس از کارشناسی به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است:ملک به پلاک ثبتی 137/19916مفروزومجزی شده از 5427و601  فرعی ازاصلی مذکور واقع در بخش 12 ناحیه 2تهران به آدرس مسعودیه خ مظاهر،پاساژاطمینان ایرانیان،طبقه اول ،واحد102به متراژ1243/12مترمربع که آقای محسن خازنی فرزند مصطفی به ش ش6467متولد25/ 06/ 54صادره از تهران دارای شماره ملی 0072668806مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ملک موصوف می باشد که واحد102واقع در قسمت شمال شرقی طبقه اول مورد ارزیابی قرار گرفته یک باب واحد تجاری در یک پاساژ 5 طبقه باطبقات 2-و1-وهمکف و1و2که هر طبقه 4 باب مغازه دارد مجموعا دارای 2راه پله -دودستگاه آسانسور ویک دستگاه پله برقی می باشد کف طبقات و مغازه ها سرامیک،نمای مغازه ها شیشه سکوریت ،مساحت مغازه ها حدود 19 متر به انضمام بالکن به مساحت 9متر مربع می باشد که واحد مورد نظر دارای مساحت تقریبی 25 متر وارتفاع 4متر به انضمام بالکن به مساحت تقریبی 12متر مربع وارتفاع تقریبی 2متر است سیستم سرمایش کولر گازی وتاکنون به عنوان دفتر مورد استفاده قرار گرفته است که ارزش ششدانگ سرقفلی ومالکیت به مبلغ 2/150/000/000 ریال  ارزش ششدانگ ملکیت به مبلغ 430/000/000ریال و ارزش سرقفلی (شش دانگ)به مبلغ 1/720/000/000 ریال تعیین و براورد گردیده که مقرراست درروز سه شنبه مورخ 27/ 08/ 99از ساعت 10/30الی 11در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

  دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی


  مشاهده اصل آگهی

  برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
  برای سهولت در دریافت اسناد با شماره تلفن های 7-88349676 بخش تهیه اسناد مناقصات پارس نماد داده ها تماس حاصل فرمایید.
  سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه
  آدرس و تلفن:تهران
  منبع:سایت 99.7.30
  آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ هجری خورشیدی

از این پس می توانید برای دریافت سریعتر pdf روزانه خود به سایت پارس نماد داده ها مراجعه نمایید.

اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نمادداده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data