یکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
با ما در مناقصات برنده شوید
آن چه که شما درباره خود فکرمیکنید خیلی مهمتر ازاندیشه ایست که دیگران درباره شما فکرمی کنند
بزرگترین مرکز اخبار مناقصات و مزایدات ایران
تهیه و ارسال اسناد مناقصه ها و هرگونه مرسولات اسنادی از سراسر کشور (1 تا 48) ساعت با کمترین هزینه
از 325 روز باقیمانده ،فقط 262 روز کاری دیگرتا آخرسال 95 باقیست. امروز شنبه 11/02/1395 30/04/2016
اخبار و آگهی مناقصات به طور لحظه ای در سایت وارد می شود و تا ساعت 15:30 کلیه اطلاعات کامل می شود.
قیمت ارز و سکه دو بار در روز و به صورت آرشیو روزهای گذشته قابل دسترس است.
پیام: 
عنوان صفحه لیست مزایده های رایگان عنوان صفحه
 
1 مزایده انتشارات و بوفه های برادران و خواهران دانشگاه 95.01.18 [جزئیات بیشتر] [642388] [1395/01/18] کلیک کنید
2 مزایده پلیمر رولهایی به عرض های 120 و 135 سانتی متر [جزئیات بیشتر] [642387] [1395/01/18] کلیک کنید
3 مزایده ملک قولنامه ای با عرصه نود و پنج متر مرحله دوم [جزئیات بیشتر] [642385] [1395/01/18] کلیک کنید
4 مزایده اموال و لوازم اسقاط به صورت 7 کوپه نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642383] [1395/01/18] کلیک کنید
5 مزایده بوفه دانشجویی [جزئیات بیشتر] [642382] [1395/01/18] کلیک کنید
6 مزایده ششدانگ زمین مال غیرمنقول پرونده اجرایی کلاسه 9201230 [جزئیات بیشتر] [642378] [1395/01/18] کلیک کنید
7 مزایده اپارتمان در شمال غربی طبقه سه به انضمام انباری شماره بیست [جزئیات بیشتر] [642375] [1395/01/18] کلیک کنید
8 مزایده ضایعات آهن نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642372] [1395/01/18] کلیک کنید
9 مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه ابابدان شمالا به طول 14متر و 95 سانتی متر [جزئیات بیشتر] [642370] [1395/01/18] کلیک کنید
10 مزایده مدیریت پارکینگ مجتمع [جزئیات بیشتر] [642369] [1395/01/18] کلیک کنید
11 مزایده واگذاری خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداشت جایگاه CNG [جزئیات بیشتر] [642368] [1395/01/18] کلیک کنید
12 مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه هشتم [جزئیات بیشتر] [642366] [1395/01/18] کلیک کنید
13 مزایده درام یک دستگاه سپراتور 60*150 سانتی متر [جزئیات بیشتر] [642364] [1395/01/18] کلیک کنید
14 مزایده انواع ضایعات [جزئیات بیشتر] [642363] [1395/01/18] کلیک کنید
15 مزایده کلاسه 940247 یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانی ملکی [جزئیات بیشتر] [642360] [1395/01/18] کلیک کنید
16 مزایده کلاسه 930359 پلاک ثبتی ششدانگ باقیمانده 4794 ششدانگ اپارتمان [جزئیات بیشتر] [642353] [1395/01/18] کلیک کنید
17 مزایده دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی کلاسه 940123 [جزئیات بیشتر] [642349] [1395/01/18] کلیک کنید
18 مزایده حدود 223/000 قطعه مرغ تخمگذار [جزئیات بیشتر] [642346] [1395/01/18] کلیک کنید
19 مزایده پلاک ثبتی به شماره 11.285.11452 [جزئیات بیشتر] [642341] [1395/01/18] کلیک کنید
20 مزایده اموال غیرمنقول پلاک ثبتی 487 فرعی روستای وینسار نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642338] [1395/01/18] کلیک کنید
21 مزایده کلاسه 940038 پلاک ثبتی روستای دیوزند نوبت اول [جزئیات بیشتر] [642333] [1395/01/18] کلیک کنید
22 تجدید مزایده اجاره هتل آپارتمان 12 واحدی 95.1.18 [جزئیات بیشتر] [642332] [1395/01/18] کلیک کنید
23 مزایده سه دستگاه کودپاش سانتریفیوژ 450 کیلوگرمی نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642328] [1395/01/18] کلیک کنید
24 مزایده عمومی فروشگاه ها ، ساندویجی ، میوه و تره بار [جزئیات بیشتر] [642323] [1395/01/18] کلیک کنید
25 مزایده تعداد دو دستگاه پژو پارس [جزئیات بیشتر] [642321] [1395/01/18] کلیک کنید
26 مزایده شماره بایگانی 930005 سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی اموال غیرمنقول [جزئیات بیشتر] [642318] [1395/01/18] کلیک کنید
27 مزایده عمومی کارگاه ها و فروشگاه های خود [جزئیات بیشتر] [642315] [1395/01/18] کلیک کنید
28 مزایده ساختمانی در سه طبقه نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642311] [1395/01/18] کلیک کنید
29 مزایده یکباب خانه بخش دو به پلاک ثبتی 2423 [جزئیات بیشتر] [642304] [1395/01/18] کلیک کنید
30 مزایده کلاسه 9300051 ششدانگ یکباب خانه مساحت 215/50متر بخش سه برازجان [جزئیات بیشتر] [642303] [1395/01/18] کلیک کنید
31 مزایده اپارتمان با 1.94 متر بالکن قطعه دوم تفکیکی کلاسه ش/3-21466 [جزئیات بیشتر] [642302] [1395/01/18] کلیک کنید
32 مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری [جزئیات بیشتر] [642295] [1395/01/18] کلیک کنید
33 مزایده شماره 940023 اپارتمان با قدرالسهم مرحله اول [جزئیات بیشتر] [642286] [1395/01/18] کلیک کنید
34 مزایده فروش ماده معدنی درجه یک [جزئیات بیشتر] [642285] [1395/01/18] کلیک کنید
35 مزایده کلاسه 900698 پلاک ثبتی بخش هشت قزوین نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642284] [1395/01/18] کلیک کنید
36 تجدید مزایده دو باب مغازه با کاربری حجاری سنگ [جزئیات بیشتر] [642283] [1395/01/18] کلیک کنید
37 مزایده اپارتمان سمت جنوب طبقه 5 مساحت 72/45متر [جزئیات بیشتر] [642281] [1395/01/18] کلیک کنید
38 مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی پانصد متر قطعه دوم [جزئیات بیشتر] [642278] [1395/01/18] کلیک کنید
39 مزایده واگذاری یک واحد تجاری [جزئیات بیشتر] [642276] [1395/01/18] کلیک کنید
40 مزایده واگذاری آزمایشگاه -نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642273] [1395/01/18] کلیک کنید
41 مزایده اپارتمان طبقه اول شمالی [جزئیات بیشتر] [642266] [1395/01/18] کلیک کنید
42 مزایده فروش پسته خشک [جزئیات بیشتر] [642261] [1395/01/18] کلیک کنید
43 مزایده فروش یک واحد کاربری اداری از پروژه تکسا [جزئیات بیشتر] [642260] [1395/01/18] کلیک کنید
44 مزایده کلاسه 941093 فروش اپارتمان واقع در شهر جدید پرند [جزئیات بیشتر] [642259] [1395/01/18] کلیک کنید
45 مزایده اجاره سه باب غرفه تجدید [جزئیات بیشتر] [642250] [1395/01/18] کلیک کنید
46 مزایده فروش سه سهم مشاع از 16 سهم ششدانگ پلاک ثبتی [جزئیات بیشتر] [642243] [1395/01/18] کلیک کنید
47 فراخوان مزایده یکدستگاه ساختمان نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642241] [1395/01/18] کلیک کنید
48 مزایده خانه سرای 57 قطعه اول به مساحت 900مترمربع [جزئیات بیشتر] [642238] [1395/01/18] کلیک کنید
49 مزایده قالب های مستعمل در سایزهای مختلف.... [جزئیات بیشتر] [642233] [1395/01/18] کلیک کنید
50 تجدید مزایده اجاره مکانهایی جهت استقرار دکه های عرضه مستقیم میوه و تره بار تجدید 95.01.18 [جزئیات بیشتر] [642232] [1395/01/18] کلیک کنید
51 مزایده اجرایی 166.93 ملک مسکونی ماده صد و سی و هفت [جزئیات بیشتر] [642231] [1395/01/18] کلیک کنید
52 مزایده پیش فروش مغازه های قدرالسهم شهرداری در مجتمع تجاری خدماتی الماس غرب [جزئیات بیشتر] [642229] [1395/01/18] کلیک کنید
53 مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642223] [1395/01/18] کلیک کنید
54 مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه همکف [جزئیات بیشتر] [642222] [1395/01/18] کلیک کنید
55 مزایده ششدانگ یکباب پلاک 29/1167 دارای اعیان 25.92متر اسناد رهنی [جزئیات بیشتر] [642220] [1395/01/18] کلیک کنید
56 مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 29/840 اعیان 177متر [جزئیات بیشتر] [642218] [1395/01/18] کلیک کنید
57 مزایده عمومی برون سپاری واحد تزریقات و پانسمان [جزئیات بیشتر] [642213] [1395/01/17] کلیک کنید
58 مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاطی موجود در انبار [جزئیات بیشتر] [642210] [1395/01/17] کلیک کنید
59 استعلام فروش خودروهای مازاد دانشگاه [جزئیات بیشتر] [642180] [1395/01/17] کلیک کنید
60 مزایده فروش قسمتی از املاک بر مبنای قیمت پایه [جزئیات بیشتر] [642173] [1395/01/17] کلیک کنید
61 اصلاحیه مزایده زیرزمین و مغازه-اصلاحیه [جزئیات بیشتر] [642171] [1395/01/16] کلیک کنید
62 مزایده واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین [جزئیات بیشتر] [642166] [1395/01/17] کلیک کنید
63 مزایده فروش 25 تن تنه درخت [جزئیات بیشتر] [642164] [1395/01/17] کلیک کنید
64 اصلاحیه مزایده فروش زمین نهر متروکه -اصلاحیه [جزئیات بیشتر] [642163] [1395/01/17] کلیک کنید
65 مزایده یک دستگاه پیکان تاکسی [جزئیات بیشتر] [642160] [1395/01/17] کلیک کنید
66 مزایده فروش كوره دوار [جزئیات بیشتر] [642159] [1395/01/17] کلیک کنید
67 مزایده فروش 15 درصد سهم مشاع از 75 درصد درصد سهم مشاع از 2.5 سهم ششدانگ باقیمانده از پلاک ثبتی [جزئیات بیشتر] [642151] [1395/01/17] کلیک کنید
68 مزایده 4.357 حبه از 24 حبه از 72 حبه از پلاک ثبتی [جزئیات بیشتر] [642147] [1395/01/17] کلیک کنید
69 مزایده یک دستگاه لودر ZL40F [جزئیات بیشتر] [642144] [1395/01/16] کلیک کنید
70 مزایده اپارتمان مساحت یکصد و سی و شش متر و نود صدم متر [جزئیات بیشتر] [642142] [1395/01/17] کلیک کنید
71 مزایده فروش قسمتی از زمین تالار آذر آب کاربری گردشگری [جزئیات بیشتر] [642139] [1395/01/15] کلیک کنید
72 مزایده اجاره غرفه های شهرداری [جزئیات بیشتر] [642138] [1395/01/15] کلیک کنید
73 مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین با کاربری تجاری [جزئیات بیشتر] [642136] [1395/01/17] کلیک کنید
74 مزایده عمومی یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا ( جی تی ایکس ) [جزئیات بیشتر] [642135] [1395/01/17] کلیک کنید
75 مزایده اجرایی 932033 اپارتمان مساحت اعیانی 67.05متر نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642131] [1395/01/15] کلیک کنید
76 مزایده پلاک ثبتی 5306.21 مساحت 207متر [جزئیات بیشتر] [642126] [1395/01/17] کلیک کنید
77 مزایده واگذاری سالن ورزشی شهدای احمد آباد ... تجدید [جزئیات بیشتر] [642125] [1395/01/17] کلیک کنید
78 مزایده یکباب ساختمان اسکلت اجری نیمه تمام [جزئیات بیشتر] [642122] [1395/01/17] کلیک کنید
79 مزایده واگذاری سایت 500 تنی پرورش ماهی در قفس واقع در دریاچه سد کارون 4 [جزئیات بیشتر] [642120] [1395/01/17] کلیک کنید
80 مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی بخش 12 تبریز نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642118] [1395/01/16] کلیک کنید
81 مزایده فروش ده قطعه زمین مسکونی مجوز شماره 1375 تجدید [جزئیات بیشتر] [642111] [1395/01/17] کلیک کنید
82 مزایده فروش دو واحد تجاری و یک پلاک زمین [جزئیات بیشتر] [642110] [1395/01/15] کلیک کنید
83 مزایده اجاره سالن ورزشی جنب آتش نشانی [جزئیات بیشتر] [642107] [1395/01/17] کلیک کنید
84 مزایده فروش فرش [جزئیات بیشتر] [642106] [1395/01/15] کلیک کنید
85 مزایده فروش تعداد 4 فقره ملک [جزئیات بیشتر] [642105] [1395/01/17] کلیک کنید
86 مزایده یکباب منزل مسکونی و زمین مزروعی دیمی نوبت اول [جزئیات بیشتر] [642101] [1395/01/16] کلیک کنید
87 مزایده کلاسه 940119 ششدانگ منزل مسکونی بخش سی و هشت تبریز [جزئیات بیشتر] [642095] [1395/01/16] کلیک کنید
88 مزایده پلاک ثبتی بخش4 و اعیان همکف تجاری و حریم تجاری 62.75متر [جزئیات بیشتر] [642092] [1395/01/17] کلیک کنید
89 مزایده عمومی انتشارات دانشجویی تجدید [جزئیات بیشتر] [642091] [1395/01/17] کلیک کنید
90 مزایده تعدادی کاشی [جزئیات بیشتر] [642090] [1395/01/17] کلیک کنید
91 مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه جهت عرضه فروش ماهی و میگو صیدی.. تجدید [جزئیات بیشتر] [642089] [1395/01/17] کلیک کنید
92 مزایده اجاره 7 عدد استند تبلیغاتی [جزئیات بیشتر] [642088] [1395/01/17] کلیک کنید
93 مزایده کلاسه 941025 مقدار 152.25 سهم مشاع از 274.92 سهم مشاع زمین [جزئیات بیشتر] [642086] [1395/01/17] کلیک کنید
94 مزایده اجاره املاک مسکونی و تجاری [جزئیات بیشتر] [642084] [1395/01/15] کلیک کنید
95 مزایده واگذاری امتیاز حق بهره برداری بازار مایحتاج همشهری 14 تجدید [جزئیات بیشتر] [642077] [1395/01/17] کلیک کنید
96 مزایده واگذاری کیوسک جنب بیمارستان [جزئیات بیشتر] [642076] [1395/01/17] کلیک کنید
97 مزایده اجاره تعداد 4 سالن ورزشی [جزئیات بیشتر] [642071] [1395/01/15] کلیک کنید
98 مزایده ششدانگ زمین 250متر بخش 2 مواد 121و122 [جزئیات بیشتر] [642070] [1395/01/17] کلیک کنید
99 مزایده وسیله بازی ماشین برقی ، دستگاه بادی و قایق آبی [جزئیات بیشتر] [642069] [1395/01/17] کلیک کنید
100 مزایده بهره برداری از 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی [جزئیات بیشتر] [642067] [1395/01/17] کلیک کنید
101 مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه به شماره 10 جهت عرضه سبزیجات فله ای [جزئیات بیشتر] [642065] [1395/01/17] کلیک کنید
102 مزایده مازاد اول ششدانگ ملک بخش 15 نوبت اول [جزئیات بیشتر] [642060] [1395/01/16] کلیک کنید
103 مزایده بهره برداری از تعداد یک دهنه غرفه مرغ و تخم مرغ تجدید [جزئیات بیشتر] [642057] [1395/01/17] کلیک کنید
104 مزایده هشت قطعه از زمین های خود به صورت 50 درصد کل مبلغ نقد [جزئیات بیشتر] [642056] [1395/01/15] کلیک کنید
105 مزایده بهره برداری از تعداد دو دهنه غرفه [جزئیات بیشتر] [642054] [1395/01/17] کلیک کنید
106 مزایده مازاد دوم ششدانگ پلاک ثبتی کلاسه 313.4.94 ماده 114 [جزئیات بیشتر] [642053] [1395/01/16] کلیک کنید
107 مزایده واگذاری بوفه های دانشجویی- تجدید [جزئیات بیشتر] [642052] [1395/01/17] کلیک کنید
108 مزایده پوست و روده و کله پاچه کشتارگاه تکیه حضرت ابوالفضل ع [جزئیات بیشتر] [642049] [1395/01/16] کلیک کنید
109 مزایده فروش 7 قطعه زمین سهم خود با کاربری تجاری مرحله دوم [جزئیات بیشتر] [642046] [1395/01/15] کلیک کنید
110 تجدید مزایده عمومی انتشارات دانشکده های علوم، فنی و مهندسی و صنایع غذایی [جزئیات بیشتر] [642045] [1395/01/17] کلیک کنید
111 مزایده ضایعات آهن آلات [جزئیات بیشتر] [642044] [1395/01/16] کلیک کنید
112 مزایده ششدانگ اپارتمان با موقعیت تجاری اداری هشتادو سه متر با راه پله [جزئیات بیشتر] [642043] [1395/01/15] کلیک کنید
113 مزایده فروش یکدستگاه مینی بوس هیوندای کروز نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [642042] [1395/01/17] کلیک کنید
114 مزایده واگذاری یکباب مغازه نانوایی- مرحله دوم نوبت اول [جزئیات بیشتر] [642041] [1395/01/17] کلیک کنید
115 تجدید مزایده بهره برداری از غرفه فروش تنقلات و ... [جزئیات بیشتر] [642040] [1395/01/17] کلیک کنید
116 مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 5/691 [جزئیات بیشتر] [642037] [1395/01/16] کلیک کنید
117 تجدید مزایده فروش ماشین آلات تجدید [جزئیات بیشتر] [642036] [1395/01/17] کلیک کنید
118 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 [جزئیات بیشتر] [642035] [1395/01/17] کلیک کنید
119 مزایده پرینتر و دستگاه برش چسب و سرور مرکزی کامپیوتر و... [جزئیات بیشتر] [642034] [1395/01/17] کلیک کنید
120 مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور ( موتور جوش ) [جزئیات بیشتر] [642030] [1395/01/17] کلیک کنید
121 آگهی مزایده عمومی فروش 4 دستگاه خودروهای مازاد [جزئیات بیشتر] [642027] [1395/01/17] کلیک کنید
122 مزایده فروش تعدادی از زمینها اپارتمانها و املاک در نقاط مختلف سطح شهر [جزئیات بیشتر] [642026] [1395/01/17] کلیک کنید
123 مزایده فروش یخچال ویترینی لبنیات و نوشیدنی ها ، سیستم کامپیوتر... [جزئیات بیشتر] [642025] [1395/01/17] کلیک کنید
124 مزایده فروش 4 باب از املاک تجاری [جزئیات بیشتر] [642022] [1395/01/17] کلیک کنید
125 مزایده فروش پسته [جزئیات بیشتر] [642019] [1395/01/16] کلیک کنید
126 مزایده فروش دو باب مغازه در انتهای بازار نوبت سوم [جزئیات بیشتر] [642017] [1395/01/16] کلیک کنید
127 مزایده اموال منقول یک دستگاه برش هوا گاز با هفت عدد نازل برش و ... [جزئیات بیشتر] [642012] [1395/01/16] کلیک کنید
128 مزایده پلاک های 52و53 فرعی از 233 اصلی بخش 15 یزد [جزئیات بیشتر] [642010] [1395/01/16] کلیک کنید
129 مزایده واگذاری کلیه تاسیسات تولید مصالح و آسفالت نوبت سوم [جزئیات بیشتر] [642009] [1395/01/15] کلیک کنید
130 مزایده اعیانی به مساحت 49/15متر به کلاسه 940269 [جزئیات بیشتر] [642007] [1395/01/16] کلیک کنید
131 مزایده ت به فروش تعدادی خودروی سبک و سنگین ( اوراقی ) تجدید [جزئیات بیشتر] [642006] [1395/01/15] کلیک کنید
132 مزایده تعداد سه عدد مخزن 14 هزار لیتری [جزئیات بیشتر] [642004] [1395/01/17] کلیک کنید
133 مزایده اجاره یک دستگاه خودروی پراید [جزئیات بیشتر] [642001] [1395/01/16] کلیک کنید
134 مزایده اجاره یا واگذاری بهره برداری از جایگاه سوخت گاز CNG [جزئیات بیشتر] [641999] [1395/01/16] کلیک کنید
135 مزایده واگذاری به اجاره یکباب مغازه - مرحله دوم [جزئیات بیشتر] [641998] [1395/01/16] کلیک کنید
136 مزایده اجاره مجتمع فرهنگی و تربیتی [جزئیات بیشتر] [641997] [1395/01/17] کلیک کنید
137 مزایده اجاره یک دستگاه واحد تجاری [جزئیات بیشتر] [641996] [1395/01/16] کلیک کنید
138 مزایده قیف سنگ شکن ...نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641986] [1395/01/17] کلیک کنید
139 مزایده ملک یکباب ساختمان تجاری مسکونی قدیمی [جزئیات بیشتر] [641985] [1395/01/17] کلیک کنید
140 مزایده کالاهای مستعمل و اسقاطی و مازاد [جزئیات بیشتر] [641984] [1395/01/17] کلیک کنید
141 مزایده اموال منقول وانت مزدا تک کابین [جزئیات بیشتر] [641981] [1395/01/16] کلیک کنید
142 مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده بخش دو یزد [جزئیات بیشتر] [641980] [1395/01/15] کلیک کنید
143 مزایده مال منقول یک دستگاه خودروی پراید [جزئیات بیشتر] [641974] [1395/01/15] کلیک کنید
144 مزایده کلاسه ملک مسکونی و قطعه زمین به کلاسه 940524 [جزئیات بیشتر] [641972] [1395/01/16] کلیک کنید
145 مزایده سه دستگاه هواساز و چیلر [جزئیات بیشتر] [641971] [1395/01/15] کلیک کنید
146 مزایده فروش هفت عدد سوخت پاش.... [جزئیات بیشتر] [641970] [1395/01/17] کلیک کنید
147 مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه فاقد اعیان 445متر [جزئیات بیشتر] [641969] [1395/01/17] کلیک کنید
148 مزایده فروش سه قطعه از اراضی ویلایی [جزئیات بیشتر] [641967] [1395/01/17] کلیک کنید
149 مزایده خودروی سمند ای اف سون [جزئیات بیشتر] [641959] [1395/01/17] کلیک کنید
150 مزایده اجاره کارخانه سنگبری- نوبت دوم 95.01.17 [جزئیات بیشتر] [641957] [1395/01/15] کلیک کنید
151 مزایده حضوری (حراج) فروش مواد بازیافتی [جزئیات بیشتر] [641956] [1395/01/17] کلیک کنید
152 تجدید مزایده عمومی سالن استخر سرپوشیده و سالن چند منظوره [جزئیات بیشتر] [641955] [1395/01/17] کلیک کنید
153 مزایده نصب، بهره برداری، نگهداشت فضای تبلیغاتی شناسایی شده نوبت دوم مرحله دوم [جزئیات بیشتر] [641950] [1395/01/15] کلیک کنید
154 مناقصه ساخت، نصب و بهره برداری از نوزده دستگاه پل عابر [جزئیات بیشتر] [641949] [1395/01/17] کلیک کنید
155 مزایده فروش اشجار [جزئیات بیشتر] [641946] [1395/01/15] کلیک کنید
156 مزایده ششدانگ اعیانی یک واحد اپارتمان دارای پلاک 10110 فرعی [جزئیات بیشتر] [641945] [1395/01/17] کلیک کنید
157 فروش تعداد 75 دستگاه انواع خودرو سبک، سنگین، ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت مستعمل [جزئیات بیشتر] [641944] [1395/01/17] کلیک کنید
158 مزایده اجاره واحد های ترمینال های غرب و شرق- تجدید [جزئیات بیشتر] [641943] [1395/01/16] کلیک کنید
159 مزایده یک قطعه زمین کاربری خدماتی درمانی [جزئیات بیشتر] [641940] [1395/01/17] کلیک کنید
160 مزایده اجرایی 941140 پلاک ثبتی بخش 2 بندرعباس زمین احداثی پروژه 462.5متر [جزئیات بیشتر] [641939] [1395/01/17] کلیک کنید
161 مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641933] [1395/01/17] کلیک کنید
162 مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3051.4 هجده سال ساخت نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641931] [1395/01/17] کلیک کنید
163 مزایده فروش تعدادی از خودروهای [جزئیات بیشتر] [641929] [1395/01/17] کلیک کنید
164 مزایده اماکن ورزشی [جزئیات بیشتر] [641926] [1395/01/17] کلیک کنید
165 مزایده لودر ZL50H نوبت سوم [جزئیات بیشتر] [641925] [1395/01/17] کلیک کنید
166 مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 03 ناحیه نود و نه [جزئیات بیشتر] [641924] [1395/01/17] کلیک کنید
167 مزایده واگذاری 18 دستگاه کانکس به صورت اجاره [جزئیات بیشتر] [641923] [1395/01/17] کلیک کنید
168 مزایده ششدانگ یکباب خانه ناحیه 4 سنگلج کلاسه 153/13/93 [جزئیات بیشتر] [641920] [1395/01/17] کلیک کنید
169 مزایده واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه های بار نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641919] [1395/01/17] کلیک کنید
170 مزایده کلاسه 195/13/94 یکباب زمین عرصه ملک 241.51مترمربع [جزئیات بیشتر] [641917] [1395/01/17] کلیک کنید
171 مزایده کلاسه 940159.110یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت ملک و محل ان دو سهم مشاع از 17 سهم از یکباب خانه [جزئیات بیشتر] [641901] [1395/01/17] کلیک کنید
172 مزایده کلاسه 940053 اپارتمان در جنوب شرقی طبقه نه [جزئیات بیشتر] [641898] [1395/01/17] کلیک کنید
173 مزایده یک دستگاه اپارتمان واقع در طبقه دوم کلاسه 930249/9 [جزئیات بیشتر] [641897] [1395/01/17] کلیک کنید
174 مزایده یک دستگاه خودروی سواری [جزئیات بیشتر] [641896] [1395/01/17] کلیک کنید
175 مزایده ملک مشاع یکباب خانه سه طبقه [جزئیات بیشتر] [641895] [1395/01/17] کلیک کنید
176 مزایده فروش اقساطی اموال منقول و غیر منقول کارخانه خانه سازی همدان [جزئیات بیشتر] [641892] [1395/01/17] کلیک کنید
177 مزایده اجرایی 9400636 ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت دویست متر [جزئیات بیشتر] [641891] [1395/01/17] کلیک کنید
178 حراج حضوری انواع موتورسیکلت [جزئیات بیشتر] [641889] [1395/01/17] کلیک کنید
179 مزایده پلاک ثبتی 1001.6 بخش 8 اهواز مساحت 78.62متر [جزئیات بیشتر] [641887] [1395/01/17] کلیک کنید
180 مزایده تعدادی ماشین آلات اسقاطی ، اقلام مستعمل و ضایعاتی [جزئیات بیشتر] [641886] [1395/01/17] کلیک کنید
181 مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح های جنگلداری .. تجدید نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641885] [1395/01/17] کلیک کنید
182 آگهی فراخوان زمین در شهر مراوه تپه - نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641883] [1395/01/17] کلیک کنید
183 فراخوان تجدید مزایده قطعات یدکی خودرو، قطعات عمومی و صنعتی ، ملزومات اداری ، وسایل کارگاهی ، کابل و... تجدید - نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641872] [1395/01/17] کلیک کنید
184 مزایده واگذاری حق بهره برداری یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع جهت احداث آشپزخانه- نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641866] [1395/01/17] کلیک کنید
185 مزایده فروش چیلر سرما افرین مدل B190-30HR050 -125 آمپر [جزئیات بیشتر] [641857] [1395/01/17] کلیک کنید
186 مزایده یک قطعه زمین به صورت خانه مسکونی دو طبقه عرصه صد و هشتاد متر [جزئیات بیشتر] [641853] [1395/01/17] کلیک کنید
187 مزایده تعداد 5 غرفه بیرونی ... [جزئیات بیشتر] [641852] [1395/01/17] کلیک کنید
188 مزایده کلاسه 8900227 ششدانگ پلاک به صورت یک مجتمع تجاری مسکونی نیمه کاره [جزئیات بیشتر] [641849] [1395/01/17] کلیک کنید
189 مزایده فروش گل محمدی تولیدی در سطح 12 هکتار [جزئیات بیشتر] [641845] [1395/01/17] کلیک کنید
190 مزایده فروش املاک مشاع پلاک 953 اصلی بخش یک سقز نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641843] [1395/01/17] کلیک کنید
191 مزایده اجاره غرفه تاکسی سرویس [جزئیات بیشتر] [641842] [1395/01/17] کلیک کنید
192 مزایده پارکینگ بازار امین... [جزئیات بیشتر] [641841] [1395/01/17] کلیک کنید
193 مزایده فروش خودرو... [جزئیات بیشتر] [641839] [1395/01/17] کلیک کنید
194 مزایده سواری پراید [جزئیات بیشتر] [641835] [1395/01/17] کلیک کنید
195 مزایده 2 دستگاه خودرو مازاد نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641828] [1395/01/17] کلیک کنید
196 مزایده یک دستگاه موبایل سنگ شکن محوردار نوبت سوم [جزئیات بیشتر] [641826] [1395/01/17] کلیک کنید
197 مزایده روغن سوخته نباتی و.... [جزئیات بیشتر] [641825] [1395/01/17] کلیک کنید
198 مزایده ملک بخش 5 کهک با دیوار اجری به عرض 20 سانتی متر و ارتفاع2.5متر [جزئیات بیشتر] [641822] [1395/01/17] کلیک کنید
199 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان و مشتمل بر بنا 321متر نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641820] [1395/01/17] کلیک کنید
200 مزایده کلاسه 940654 پلاک ثبتی بخش 4 ثبت تنکابن [جزئیات بیشتر] [641816] [1395/01/17] کلیک کنید
201 مزایده اجاره عرصه جهت احداث شهر بازی محلی واقع در پارک ترنم [جزئیات بیشتر] [641808] [1395/01/17] کلیک کنید
202 شناسایی پیمانکار جهت جمع آوری ضایعات خشک در در سطح منطقه 1 و 4 [جزئیات بیشتر] [641799] [1395/01/17] کلیک کنید
203 تجدید مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح درختان جنگلی ریشه کن و...- نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641798] [1395/01/17] کلیک کنید
204 مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 627و579 [جزئیات بیشتر] [641785] [1395/01/17] کلیک کنید
205 مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان زامیاد [جزئیات بیشتر] [641783] [1395/01/17] کلیک کنید
206 مزایده گچ ساختمانی [جزئیات بیشتر] [641780] [1395/01/17] کلیک کنید
207 مزایده واگذاری آزمایشگاه [جزئیات بیشتر] [641778] [1395/01/17] کلیک کنید
208 مزایده فروش دو قطعه ملک مسکونی اداری کلنگی [جزئیات بیشتر] [641776] [1395/01/17] کلیک کنید
209 مزایده یک دستگاه موتورسیکلت [جزئیات بیشتر] [641769] [1395/01/17] کلیک کنید
210 مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول مرحله اول کلاسه 940818 واقع در نشتیفان [جزئیات بیشتر] [641768] [1395/01/17] کلیک کنید
211 تجدید مزایده محصولات باغات میوه خود در سال 95 [جزئیات بیشتر] [641764] [1395/01/17] کلیک کنید
212 مزایده یک سهم از 186 سهم شامل یکباب غرفه [جزئیات بیشتر] [641763] [1395/01/17] کلیک کنید
213 تجدید مزایده حضوری 4 دستگاه خودروی سبک [جزئیات بیشتر] [641762] [1395/01/17] کلیک کنید
214 مزایده یک دستگاه تانکر سبز روغنی [جزئیات بیشتر] [641761] [1395/01/17] کلیک کنید
215 مزایده کلاسه 930319 فروش ماترک مشتمل بر ششدانگ یکباب منزل مسکونی [جزئیات بیشتر] [641760] [1395/01/17] کلیک کنید
216 مزایده یک واحد سردخانه [جزئیات بیشتر] [641757] [1395/01/17] کلیک کنید
217 تجدید مزایده واگذاری محلهای کافی شاپ فرودگاه ...نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641755] [1395/01/17] کلیک کنید
218 مزایده دستگاه جوش co2 آب خنک گام الکتریک ... [جزئیات بیشتر] [641753] [1395/01/16] کلیک کنید
219 مزایده ملک شامل پلاک ثبتی اعیان 14.80متر [جزئیات بیشتر] [641752] [1395/01/17] کلیک کنید
220 مزایده یک قطعه زمین روستای توسکا چال [جزئیات بیشتر] [641749] [1395/01/17] کلیک کنید
221 مزایده یک واحد مسکونی و دو قطعه زمین [جزئیات بیشتر] [641746] [1395/01/17] کلیک کنید
222 مزایده یک دستگاه دریل ستونی (میل دریل) -نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641743] [1395/01/17] کلیک کنید
223 مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سه شهر کرمانشاه [جزئیات بیشتر] [641742] [1395/01/17] کلیک کنید
224 مزایده فضای آشپزخانه [جزئیات بیشتر] [641738] [1395/01/17] کلیک کنید
225 مزایده شماره 941077 یکباب خانه بخش هفت خرمشهر ناحیه بیست و شش [جزئیات بیشتر] [641737] [1395/01/17] کلیک کنید
226 مزایده ششدانگ یکباب گاراژ به انضمام دو باب مغازه [جزئیات بیشتر] [641735] [1395/01/17] کلیک کنید
227 مزایده ششدانگ اپارتمان 82.85متر مشتمل بر دو اتاق خواب و هال و پذیرایی [جزئیات بیشتر] [641732] [1395/01/17] کلیک کنید
228 مزایده اجاره یک باب دفتر کار نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641729] [1395/01/17] کلیک کنید
229 مزایده اجاره محل بوفه و انتشارات [جزئیات بیشتر] [641725] [1395/01/17] کلیک کنید
230 مزایده عمومی واگذاری یکباب غرفه به منظور راه اندازی فعالیت امور حمل و نقلی نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641724] [1395/01/17] کلیک کنید
231 مزایده واگذاری قطعی ملک [جزئیات بیشتر] [641720] [1395/01/17] کلیک کنید
232 مزایده واگذاری (اجاره) مکان یکشنبه بازار [جزئیات بیشتر] [641717] [1395/01/17] کلیک کنید
233 مزایده ششدانگ پلاک شماره 11.437.4518 [جزئیات بیشتر] [641713] [1395/01/17] کلیک کنید
234 مزایده یک دستگاه پودری مدل 3004- SMصادراتی -نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641712] [1395/01/17] کلیک کنید
235 مزایده ششدانگ اپارتمان از قطعه یازده تفکیکی با کلاسه 3/930930 [جزئیات بیشتر] [641711] [1395/01/17] کلیک کنید
236 مزایده یک قطعه زمین 1005متر قسمتی از نسق شماره 1343.10.30-307 [جزئیات بیشتر] [641707] [1395/01/17] کلیک کنید
237 مزایده ششدانگ اپارتمان به شماره بایگانی 940428 نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641704] [1395/01/17] کلیک کنید
238 مزایده پلاک ثبتی بخش سه مساحت 102متر شماره اجرایی 942869 [جزئیات بیشتر] [641702] [1395/01/17] کلیک کنید
239 مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاط (فلزی) - نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641697] [1395/01/17] کلیک کنید
240 مزایده واگذاری اجاره حدود 20 متر مربع جهت استقرار یک دستگاه کانکس .... - نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641694] [1395/01/17] کلیک کنید
241 مزایده ملک توقیفی فاقد سند یک خوابه هفتاد و سه متر [جزئیات بیشتر] [641691] [1395/01/17] کلیک کنید
242 مزایده شماره 940072 ششدانگ یکباب حیاط مسکونی روستای تپه مساحت 1000متر نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641690] [1395/01/17] کلیک کنید
243 مزایده اموال و وسیال اسقاطی : شامل وسایل اداری [جزئیات بیشتر] [641688] [1395/01/17] کلیک کنید
244 مزایده ملک کشاورزی مقدار 2187.5متر مشاع اجرایی 64.94 [جزئیات بیشتر] [641685] [1395/01/17] کلیک کنید
245 مزایده کلاسه 930064 یک قطعه زمین خشکی با شیب دامنه شمالی [جزئیات بیشتر] [641684] [1395/01/17] کلیک کنید
246 مزایده ششدانگ زمین قطعه 5 تفکیکی به پلاک 2.24297 [جزئیات بیشتر] [641679] [1395/01/17] کلیک کنید
247 مزایده فروش 303.6 هزارم تمامیت ملک قولنامه ای [جزئیات بیشتر] [641674] [1395/01/17] کلیک کنید
248 مزایده کلاسه 940962 بخشی از پلاک ثبتی 2271 فرعی از 125 اصلی بخش دو بجنورد نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641673] [1395/01/16] کلیک کنید
249 مزایده اجاره جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG متعلق به شهرداری نوبت سوم [جزئیات بیشتر] [641672] [1395/01/17] کلیک کنید
250 مزایده ششدانگ زمین 340.34متر کلاسه 9100037 اسناد رهنی [جزئیات بیشتر] [641669] [1395/01/17] کلیک کنید
251 مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور 388مترمربع قریه کورکلا [جزئیات بیشتر] [641667] [1395/01/17] کلیک کنید
252 مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری [جزئیات بیشتر] [641665] [1395/01/17] کلیک کنید
253 مزایده ملک توقیفی سه دانگ از ششدانگ عبارت است به پلاک ثبتی نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641664] [1395/01/17] کلیک کنید
254 مزایده ملک شامل یکباب خانه به مساحت سیصد متر کلاسه 940181 نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641612] [1395/01/16] کلیک کنید
255 مزایده دو باب مغازه واقع در بلوار امام خمینی [جزئیات بیشتر] [641611] [1395/01/16] کلیک کنید
256 مزایده واحد تجاری شماره 29 مساحت 56.15متر نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641610] [1395/01/16] کلیک کنید
257 مزایده واگذاری منافع یک باب مغازه نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641606] [1395/01/16] کلیک کنید
258 مزایده فروش سرقفلی مغازه به کلاسه اجرایی 930051 [جزئیات بیشتر] [641605] [1395/01/16] کلیک کنید
259 مزایده میزان هشتاد سهم مشاع از 5800 سهم ششدانگ از پلاک3021 [جزئیات بیشتر] [641602] [1395/01/16] کلیک کنید
260 مزایده یکباب مغازه با اسکلت بتونی و سقف تیرچه بلوک [جزئیات بیشتر] [641600] [1395/01/16] کلیک کنید
261 مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی کلاسه 940350 ششدانگ یکباب خانه ویلایی [جزئیات بیشتر] [641596] [1395/01/16] کلیک کنید
262 مزایده کلاسه 92/738 ساختمانی سه طبقه [جزئیات بیشتر] [641588] [1395/01/16] کلیک کنید
263 مزایده فروش تعداد 10 پلاک زمین با کاربری مسکونی [جزئیات بیشتر] [641586] [1395/01/16] کلیک کنید
264 مزایده واحد تجاری شماره 38-19-24-25 شماره 167923 نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641584] [1395/01/16] کلیک کنید
265 مزایده فروش ششدانگ مشاع از یکباب منزل مسکونی [جزئیات بیشتر] [641582] [1395/01/16] کلیک کنید
266 مزایده زیرزمین و مغازه [جزئیات بیشتر] [641580] [1395/01/15] کلیک کنید
267 مزایده واحد تجاری شماره 27 طبقه زیرزمین نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641578] [1395/01/16] کلیک کنید
268 مزایده پلاک شماره 25 متعلق به باغ صفدری نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641566] [1395/01/16] کلیک کنید
269 مزایده واگذاری 18 واحد تجاری و سه واحد اپارتمان و هشت قطعه زمین [جزئیات بیشتر] [641564] [1395/01/16] کلیک کنید
270 مزایده واحد تجاری شماره 22,25,24 نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641558] [1395/01/16] کلیک کنید
271 آگهی مزایده اجاره بهاء قسمتی از ساختمان مرکزی [جزئیات بیشتر] [641554] [1395/01/16] کلیک کنید
272 مزایده واحد تجاری شماره یک طبقه زیرزمین مجتمع جویا نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641552] [1395/01/16] کلیک کنید
273 مزایده کتبی واحد تجاری شماره 25 و 16 طبقه اول و همکف نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641549] [1395/01/16] کلیک کنید
274 مزایده املاک و مستغلات نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641545] [1395/01/16] کلیک کنید
275 مزایده اجاره بهاء فاز اول پارکینگ میرداماد [جزئیات بیشتر] [641544] [1395/01/16] کلیک کنید
276 مزایده یک قطعه زمین 147.70متر [جزئیات بیشتر] [641542] [1395/01/16] کلیک کنید
277 مزایده 4 دستگاه خودرو سواری مازاد [جزئیات بیشتر] [641541] [1395/01/16] کلیک کنید
278 مزایده ششدانگ یکباب مغازه قدیمی خرازی [جزئیات بیشتر] [641539] [1395/01/16] کلیک کنید
279 مزایده کلاسه 936059 ششدانگ ملک عرصه 369.60متر [جزئیات بیشتر] [641536] [1395/01/16] کلیک کنید
280 مزایده کلاسه 5/910004 سهم الارث احتمالی وی در پلاک ثبتی [جزئیات بیشتر] [641533] [1395/01/15] کلیک کنید
281 مزایده فروش ضایعات اسقاطی شهرداری- نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641532] [1395/01/16] کلیک کنید
282 مزایده کلاسه 806.94 اجرایی 0.069 دانگ از پلاک ثبتی نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641530] [1395/01/16] کلیک کنید
283 مزایده واگذاری مدیریت و ساماندهی جمعه بازار [جزئیات بیشتر] [641526] [1395/01/16] کلیک کنید
284 مزایده فروش هفت واحد تجاری نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641524] [1395/01/16] کلیک کنید
285 مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس 95.01.16 [جزئیات بیشتر] [641519] [1395/01/16] کلیک کنید
286 مزایده یک واحد مسکونی قدیمی ساز در دو طبقه و دو باب مغازه [جزئیات بیشتر] [641518] [1395/01/16] کلیک کنید
287 مزایده تعدادی از ماشین آلات سبک و سنگین [جزئیات بیشتر] [641512] [1395/01/15] کلیک کنید
288 مزایده فروش 1.569 سهم مشاع از سی سهم مشاع پلاک ثبتی [جزئیات بیشتر] [641510] [1395/01/16] کلیک کنید
289 مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 [جزئیات بیشتر] [641508] [1395/01/15] کلیک کنید
290 مزایده یکباب منزل مسکونی دو طبقه و یک طبقه زیرزمین [جزئیات بیشتر] [641506] [1395/01/16] کلیک کنید
291 تجدید مزایده اجاره مکان شبهای شمال نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641505] [1395/01/16] کلیک کنید
292 مزایده ششدانگ بخش ثبتی یک ناحیه نود و نه [جزئیات بیشتر] [641503] [1395/01/16] کلیک کنید
293 مزایده بهره برداری مراکز تجاری [جزئیات بیشتر] [641502] [1395/01/15] کلیک کنید
294 مزایده فروش یک کامیون بنز آتکو [جزئیات بیشتر] [641501] [1395/01/16] کلیک کنید
295 مزایده تعداد 5300 قلم از لوازم اسقاطی و بلااستفاده پزشکی و اداری [جزئیات بیشتر] [641499] [1395/01/16] کلیک کنید
296 مزایده عرصه و اعیان شرکت پاکرای کالا نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641498] [1395/01/16] کلیک کنید
297 فراخوان مزایده عمومی یک دستگاه کانکس جهت کاربری تاکسی سرویس نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641497] [1395/01/16] کلیک کنید
298 مزایده ششدانگ پلاک 903/14788 بخش 7 اهواز [جزئیات بیشتر] [641493] [1395/01/15] کلیک کنید
299 مزایده میزان 79.58 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی [جزئیات بیشتر] [641488] [1395/01/16] کلیک کنید
300 مزایده یک دستگاه گریدر چرخ لاستیکی کاترپیلار [جزئیات بیشتر] [641487] [1395/01/16] کلیک کنید
301 مزایده فروش املاک مازاد در سطح استان کرمان [جزئیات بیشتر] [641485] [1395/01/15] کلیک کنید
302 مزایده واگذری بصورت اجاره آب بندان جهت پرورش ماهی [جزئیات بیشتر] [641483] [1395/01/16] کلیک کنید
303 مزایده فروش لوازم اسقاطی [جزئیات بیشتر] [641482] [1395/01/16] کلیک کنید
304 مزایده واحد تجاری شماره 31 طبقه اول [جزئیات بیشتر] [641479] [1395/01/16] کلیک کنید
305 تجدید مزایده واگذاری به اجاره دو باب سوله و محوطه [جزئیات بیشتر] [641477] [1395/01/16] کلیک کنید
306 مزایده ملک به مساحت 5700متر زمین با یک حلقه چاه اب [جزئیات بیشتر] [641476] [1395/01/16] کلیک کنید
307 مزایده کلاسه 940357 فروش 5700متر زمین کشاورزی نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641473] [1395/01/16] کلیک کنید
308 مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 705متر قریه بریشی [جزئیات بیشتر] [641471] [1395/01/16] کلیک کنید
309 مزایده بهره برداری از پمپ گاز-تجدید [جزئیات بیشتر] [641469] [1395/01/16] کلیک کنید
310 مزایده کلاسه 2.930231 ملک اپارتمان مسکونی طبقه 5 مجتمع کاج [جزئیات بیشتر] [641466] [1395/01/16] کلیک کنید
311 مزایده مقدار 19.51 حبه از 72 حبه پلاک 75 فرعی مجزی شده از 35 اصلی [جزئیات بیشتر] [641461] [1395/01/16] کلیک کنید
312 مزایده پلاک ثبتی 2544/239 بخش نه فارس [جزئیات بیشتر] [641458] [1395/01/16] کلیک کنید
313 مزایده نسبت به واگذاری پارکینگ سایت نوبت اول چاپ دوم [جزئیات بیشتر] [641456] [1395/01/16] کلیک کنید
314 مزایده فروش تعدادی از زمین های واقع در شهر خورزوق تجدید نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641453] [1395/01/16] کلیک کنید
315 مزایده دیزل برق [جزئیات بیشتر] [641452] [1395/01/16] کلیک کنید
316 مزایده کمپرسور هوای فشرده و لیفتراک نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641449] [1395/01/16] کلیک کنید
317 مزایده واحد مسکونی با عرصه 140متر و اعیان صد متر نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641448] [1395/01/16] کلیک کنید
318 مزایده امتیاز بهره برداری از جایگاه CNG [جزئیات بیشتر] [641447] [1395/01/16] کلیک کنید
319 مزایده ملک مزبور به صورت زمین نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641445] [1395/01/16] کلیک کنید
320 مزایده اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری بهار [جزئیات بیشتر] [641444] [1395/01/16] کلیک کنید
321 مزایده واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه های بار [جزئیات بیشتر] [641443] [1395/01/16] کلیک کنید
322 مزایده اپارتمان قطعه اول تفکیکی [جزئیات بیشتر] [641438] [1395/01/16] کلیک کنید
323 مزایده دو دستگاه بدنه ترانس KVA25 ... [جزئیات بیشتر] [641437] [1395/01/16] کلیک کنید
324 مزایده واگذاری مکان انتشارات [جزئیات بیشتر] [641436] [1395/01/16] کلیک کنید
325 مزایده فروش دو قطعه زمین از پلاک 1651.71 [جزئیات بیشتر] [641434] [1395/01/16] کلیک کنید
326 مزایده پاساژ تجاری [جزئیات بیشتر] [641433] [1395/01/16] کلیک کنید
327 مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی [جزئیات بیشتر] [641432] [1395/01/16] کلیک کنید
328 مزایده اجاره شش باب مغازه [جزئیات بیشتر] [641424] [1395/01/16] کلیک کنید
329 مزایده منزل مسکونی و زمین [جزئیات بیشتر] [641415] [1395/01/16] کلیک کنید
330 مزایده امتیاز بهره برداری موقت از ورودیه وسائط نقلیه... [جزئیات بیشتر] [641414] [1395/01/16] کلیک کنید
331 مزایده فروش و قطع درختان خارج از طرح های جنگلداری [جزئیات بیشتر] [641413] [1395/01/16] کلیک کنید
332 مزایده کلاسه 941105 پلاک ثبتی 560/116 بخش سه شیراز [جزئیات بیشتر] [641412] [1395/01/16] کلیک کنید
333 مزایده اموال منقول یک دستگاه دیزل ژنراتور [جزئیات بیشتر] [641409] [1395/01/16] کلیک کنید
334 مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید [جزئیات بیشتر] [641408] [1395/01/16] کلیک کنید
335 مزایده یک دستگاه سواری سمند [جزئیات بیشتر] [641407] [1395/01/15] کلیک کنید
336 مزایده واگذاری عرصه و اعیانی یک قطعه از قطعات متعلق به شهرداری [جزئیات بیشتر] [641406] [1395/01/16] کلیک کنید
337 مزایده فروش ضایعات غیرتولیدی شامل کارتن، نایلون، پالت چوبی و... [جزئیات بیشتر] [641404] [1395/01/16] کلیک کنید
338 مزایده کلاسه 940011 تمامت 19.79 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب منزل [جزئیات بیشتر] [641402] [1395/01/16] کلیک کنید
339 مزایده دو دستگاه موتور ژنراتور برق کارکرده مرحله دوم [جزئیات بیشتر] [641401] [1395/01/16] کلیک کنید
340 مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 178.40 و 191.02متر [جزئیات بیشتر] [641398] [1395/01/16] کلیک کنید
341 مزایده واگذاری مغازه [جزئیات بیشتر] [641397] [1395/01/16] کلیک کنید
342 فراخوان واگذاری خونگیری واحد بیمارستان [جزئیات بیشتر] [641395] [1395/01/16] کلیک کنید
343 آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 [جزئیات بیشتر] [641391] [1395/01/16] کلیک کنید
344 مزایده حق سرقفلی تعداد محدودی از واحدهای تجاری واقع در بازار جنوبی نوبت سوم [جزئیات بیشتر] [641390] [1395/01/16] کلیک کنید
345 مزایده فروش دو واحد تجاری [جزئیات بیشتر] [641383] [1395/01/16] کلیک کنید
346 مزایده زمین مسکونی دو باب سرقفلی مغازه [جزئیات بیشتر] [641380] [1395/01/16] کلیک کنید
347 مزایده فروش خودرو پژو پارس [جزئیات بیشتر] [641376] [1395/01/16] کلیک کنید
348 مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان به انضمام پنج و پنج ششم سهم مشاع از 48 سهم سهام ششدانگ عرصه [جزئیات بیشتر] [641375] [1395/01/16] کلیک کنید
349 مزایده اپارتمان اموال غیرمنقول کلاسه پرونده 940057/109 [جزئیات بیشتر] [641371] [1395/01/16] کلیک کنید
350 مزایده کلاسه 900643 ملک به صورت ساختمان صد و هشتاد متر [جزئیات بیشتر] [641370] [1395/01/16] کلیک کنید
351 مزایده واگذاری اجاره مرکز آموزش و اشتغال روستای اصله [جزئیات بیشتر] [641367] [1395/01/16] کلیک کنید
352 مزایده بخشی از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 420متر [جزئیات بیشتر] [641366] [1395/01/16] کلیک کنید
353 مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یک واحد تجاری [جزئیات بیشتر] [641364] [1395/01/16] کلیک کنید
354 مزایده نوبت اول زمین جمعه بازار [جزئیات بیشتر] [641363] [1395/01/16] کلیک کنید
355 مزایده فروش 5 قطعه زمین در فاز 4 مسعوداباد [جزئیات بیشتر] [641361] [1395/01/16] کلیک کنید
356 مزایده ملک مشاع زمین 261متر بخش هشت کلاسه 930241/6 [جزئیات بیشتر] [641360] [1395/01/16] کلیک کنید
357 مزایده پلاک ثبتی 3484 بخش ثبتی هفت تهران [جزئیات بیشتر] [641359] [1395/01/16] کلیک کنید
358 مزایده ملک در زمینی به مساحت 144متر قدمت بیش از چهل سال [جزئیات بیشتر] [641358] [1395/01/16] کلیک کنید
359 مزایده فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو NKR [جزئیات بیشتر] [641356] [1395/01/16] کلیک کنید
360 مزایده زمین ششصد متر ملک مشاع نوبت اول دادنامه 49994 [جزئیات بیشتر] [641355] [1395/01/16] کلیک کنید
361 مزایده یک قطعه زمین با سختمان مستحدثه در ان به مساحت 162.18متر [جزئیات بیشتر] [641354] [1395/01/16] کلیک کنید
362 مزایده واگذاری منافع حاصل از اجاره داری بدون اعطای سرقفلی چند واحد تجاری [جزئیات بیشتر] [641351] [1395/01/16] کلیک کنید
363 مزایده فروش 3 دستگاه کانکس [جزئیات بیشتر] [641349] [1395/01/16] کلیک کنید
364 مزایده فروش خطوط تلفن همراه [جزئیات بیشتر] [641348] [1395/01/16] کلیک کنید
365 مزایده فروش 3 دستگاه کانکس [جزئیات بیشتر] [641347] [1395/01/16] کلیک کنید
366 مزایده دستگاه قیچی پروانه ای ... [جزئیات بیشتر] [641344] [1395/01/16] کلیک کنید
367 مزایده مجدد سواری پژو 405 تک گانه بنزینی مدل 91 [جزئیات بیشتر] [641342] [1395/01/16] کلیک کنید
368 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری [جزئیات بیشتر] [641340] [1395/01/16] کلیک کنید
369 مزایده قالب کله قند 1500 عدد با مشخصات 7/2 کیلوگرمی ... [جزئیات بیشتر] [641337] [1395/01/16] کلیک کنید
370 مزایده مقادیری اموال منقول مازاد بر نیاز و اسقاطی- نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641335] [1395/01/14] کلیک کنید
371 مزایده ملک مشاع ششدانگ زمین 138متر نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641333] [1395/01/16] کلیک کنید
372 مزایده فروش ملک و تجهیزات قالیشویی و کارواش [جزئیات بیشتر] [641330] [1395/01/14] کلیک کنید
373 مزایده زمین های کشاورزی [جزئیات بیشتر] [641328] [1395/01/16] کلیک کنید
374 مزایده ششدانگ اپارتمان هفتاد و متر با 2.60متر بالکن نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641325] [1395/01/16] کلیک کنید
375 مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG [جزئیات بیشتر] [641322] [1395/01/15] کلیک کنید
376 مزایده اجاره بوفه مرحله دوم [جزئیات بیشتر] [641321] [1395/01/14] کلیک کنید
377 مزایده یک قطعه زمین قطعه 62 تفکیکی به کلاسه 92-82/118 [جزئیات بیشتر] [641320] [1395/01/16] کلیک کنید
378 مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاط (فلزی) - نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641318] [1395/01/16] کلیک کنید
379 مزایده ششدانگ عرصه یک مجتمع مسکونی نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641316] [1395/01/16] کلیک کنید
380 مزایده سه دانگ یک دستگاه تریلر کشنده [جزئیات بیشتر] [641315] [1395/01/16] کلیک کنید
381 مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات تجدید نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641313] [1395/01/16] کلیک کنید
382 مزایده فروش لوله های فلزی مستعمل 20 اینچ بندر صادراتی ماهشهر... [جزئیات بیشتر] [641312] [1395/01/16] کلیک کنید
383 مزایده فروش زمین به مساحت 144.4متر با بنای احداثی 75متر [جزئیات بیشتر] [641309] [1395/01/16] کلیک کنید
384 مزایده واگذاری دو ایستگاه CNG [جزئیات بیشتر] [641308] [1395/01/16] کلیک کنید
385 مزایده یک دستگاه اره برش ام دی اف [جزئیات بیشتر] [641307] [1395/01/16] کلیک کنید
386 مزایده فروش 20 قطعه زمین در شهرک پردیسان باکاربری مسکونی [جزئیات بیشتر] [641306] [1395/01/16] کلیک کنید
387 مزایده پرونده 940383 زمین مسکونی با عرصه 240متر [جزئیات بیشتر] [641305] [1395/01/16] کلیک کنید
388 مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 940196.28 [جزئیات بیشتر] [641302] [1395/01/16] کلیک کنید
389 مزایده جهت واگذاری اجاره واحد تجاری [جزئیات بیشتر] [641301] [1395/01/16] کلیک کنید
390 مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب طبقه اول نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641298] [1395/01/16] کلیک کنید
391 مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس [جزئیات بیشتر] [641297] [1395/01/16] کلیک کنید
392 مزایده ملک پلاک ثبتی 2704.2 بخش هشت تهران 75متر [جزئیات بیشتر] [641296] [1395/01/16] کلیک کنید
393 تکرار مزایده سلج و مواد زائد تولیدی نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641295] [1395/01/16] کلیک کنید
394 مزایده دستگاه بالابر و آسیاب مستعمل [جزئیات بیشتر] [641294] [1395/01/16] کلیک کنید
395 مزایده ششدانگ اپارتمان در شمال طبقه همکف 60/5متر [جزئیات بیشتر] [641293] [1395/01/16] کلیک کنید
396 فراخوان مزایده یکدستگاه ساختمان [جزئیات بیشتر] [641292] [1395/01/16] کلیک کنید
397 مزایده پلاک ثبتی یکباب خانه غیرمنقول به کلاسه 940294 [جزئیات بیشتر] [641290] [1395/01/16] کلیک کنید
398 مزایده فروش محصول گل محمدی باغ گلها [جزئیات بیشتر] [641289] [1395/01/16] کلیک کنید
399 مزایده یک دستگاه خودرو 206 [جزئیات بیشتر] [641288] [1395/01/16] کلیک کنید
400 مزایده ملک مشاع به دادنامه 93.729 نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641286] [1395/01/16] کلیک کنید
401 مزایده ملک به پلاک ثبتی بخش 11 به شماره 4/941083 [جزئیات بیشتر] [641281] [1395/01/16] کلیک کنید
402 مزایده ملک قدیمی ساز دارای دو درب ورودی [جزئیات بیشتر] [641279] [1395/01/16] کلیک کنید
403 مزایده ملک به صورت اپارتمان 94.31 به انضمام پارکینگ و انباری [جزئیات بیشتر] [641275] [1395/01/16] کلیک کنید
404 مزایده منسوجات 417 طالقه [جزئیات بیشتر] [641274] [1395/01/16] کلیک کنید
405 مزایده کلاسه 921250 پلاک ثبتی به صورت اپارتمان مسکونی [جزئیات بیشتر] [641272] [1395/01/16] کلیک کنید
406 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641267] [1395/01/16] کلیک کنید
407 مزایده فروش خودرو سواری پژو تیپ 206 [جزئیات بیشتر] [641264] [1395/01/16] کلیک کنید
408 مزایده واگذاری اجاره حدود 20 متر مربع جهت استقرار یک دستگاه کانکس .... [جزئیات بیشتر] [641263] [1395/01/16] کلیک کنید
409 مزایده کلاسه 910265 ششدانگ دو باب دکان و محوطه نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641262] [1395/01/16] کلیک کنید
410 مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو RD [جزئیات بیشتر] [641259] [1395/01/16] کلیک کنید
411 آگهی مزایده واگذاری کارخانه آسفالت [جزئیات بیشتر] [641258] [1395/01/16] کلیک کنید
412 مزایده یکدستگاه خودروی پراید - 95.01.16 [جزئیات بیشتر] [641255] [1395/01/16] کلیک کنید
413 مزایده یک واحد گاوداری [جزئیات بیشتر] [641254] [1395/01/16] کلیک کنید
414 مزایده فروش یکدستگاه ماشین گردبافی [جزئیات بیشتر] [641252] [1395/01/16] کلیک کنید
415 آگهی مزایده فروش خودرو [جزئیات بیشتر] [641251] [1395/01/16] کلیک کنید
416 مزایده فروش خودروی سواری جیلی [جزئیات بیشتر] [641248] [1395/01/16] کلیک کنید
417 مزایده یک دستگاه خودرو نیسان تیپ 2400 مدل 72 [جزئیات بیشتر] [641247] [1395/01/16] کلیک کنید
418 مزایده اپارتمان مسکونی شمال طبقه 4 مشتمل بر دو اتاق خواب [جزئیات بیشتر] [641244] [1395/01/16] کلیک کنید
419 مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 66/684 فرعی از شصت و شش اصلی بخش ده [جزئیات بیشتر] [641242] [1395/01/16] کلیک کنید
420 مزایده تعداد هشت عدد لامپ کم مصرفی هفتاد وات ایرانی ... [جزئیات بیشتر] [641241] [1395/01/16] کلیک کنید
421 مزایده یکباب خانه بخش 4 تهران [جزئیات بیشتر] [641239] [1395/01/16] کلیک کنید
422 مزایده سه دانگ اپارتمان از پلاک ثبتی [جزئیات بیشتر] [641235] [1395/01/16] کلیک کنید
423 مزایده دو سهم مشاع از نه سهم 48360 سهم مشاع از 1142100 سهم از زمین [جزئیات بیشتر] [641231] [1395/01/16] کلیک کنید
424 مزایده ششدانگ یکباب ساختمان 297.85متر [جزئیات بیشتر] [641228] [1395/01/16] کلیک کنید
425 فراخوان مزایده عمومی واگذاری بخش داورخانه [جزئیات بیشتر] [641227] [1395/01/16] کلیک کنید
426 مزایده فروش خودرو سبک و سنگین 39 دستگاه [جزئیات بیشتر] [641224] [1395/01/16] کلیک کنید
427 مزایده یک واحد پرورش گاو شیری [جزئیات بیشتر] [641222] [1395/01/16] کلیک کنید
428 مزایده 5.8 سیر مشاع اب و اراضی از 25 سیر مشاع از مدار 14 سهم ششدانگ مزرعه قالیباف [جزئیات بیشتر] [641217] [1395/01/16] کلیک کنید
429 مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند [جزئیات بیشتر] [641216] [1395/01/16] کلیک کنید
430 مزایده دو قسمت از 4 قسمت 69 سهم مشاع از 158.06 سهم ششدانگ پلاک ثبتی [جزئیات بیشتر] [641214] [1395/01/16] کلیک کنید
431 مزایده فروش 34 ردیف از اجناس اسقاط و مستعمل [جزئیات بیشتر] [641213] [1395/01/16] کلیک کنید
432 مزایده دستگاه شرینگ پگ [جزئیات بیشتر] [641212] [1395/01/16] کلیک کنید
433 مزایده فروش یکباب منزل دهستان ریوند بخش دوازده نیشابور مرحله دوم [جزئیات بیشتر] [641211] [1395/01/16] کلیک کنید
434 مزایده یکباب منزل مسکونی و یک دربند مغازه به صورت قولنامه ای [جزئیات بیشتر] [641209] [1395/01/16] کلیک کنید
435 مزایده یک دربند مغازه غیر تجاری [جزئیات بیشتر] [641208] [1395/01/16] کلیک کنید
436 فراخوان تجدید مزایده قطعات یدکی خودرو، قطعات عمومی و صنعتی ، ملزومات اداری ، وسایل کارگاهی ، کابل و... تجدید 95.1.16 [جزئیات بیشتر] [641207] [1395/01/16] کلیک کنید
437 مزایده 2.5 سیر مشاع از یک سهم مزرعه بازوبند [جزئیات بیشتر] [641205] [1395/01/16] کلیک کنید
438 مزایده سهم الارث اقای حاجیان از رودخانه طاغان پلاک 156 اصلی مرحله اول [جزئیات بیشتر] [641203] [1395/01/16] کلیک کنید
439 مزایده ملک یکباب مغازه با زیربنای شصت متر نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641198] [1395/01/16] کلیک کنید
440 مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 5478متر بخش نه امل اسناد رهنی [جزئیات بیشتر] [641195] [1395/01/16] کلیک کنید
441 مزایده پلاک ثبتی و تمامت 240 سهم از 465.29 سهم قطعه زمین مزروعی [جزئیات بیشتر] [641193] [1395/01/16] کلیک کنید
442 مزایده ملک مشاعی دو قطعه زمین هریک 515متر نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641189] [1395/01/16] کلیک کنید
443 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین دویست متر در پرونده کلاسه 940019/2 نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641185] [1395/01/16] کلیک کنید
444 مزایده کلاسه 930118 ششدانگ طبقه همکف به انضمام نیم طبقه همکف نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641183] [1395/01/16] کلیک کنید
445 مزایده ششدانگ خانه مسکونی قطعه سی و شش تفکیکی [جزئیات بیشتر] [641179] [1395/01/16] کلیک کنید
446 مزایده ملک مشاعی بخش سه اردبیل شماره 930114 [جزئیات بیشتر] [641177] [1395/01/16] کلیک کنید
447 مزایده سند مالکیت یک هزار سهم مشاع از 37788 سهم مشاع از 432286 سهم مرحله اول [جزئیات بیشتر] [641173] [1395/01/16] کلیک کنید
448 مزایده 2 دستگاه خودرو مازاد 95.01.16 [جزئیات بیشتر] [641171] [1395/01/16] کلیک کنید
449 مزایده عمومی تعداد دو دستگاه خودرو سبک [جزئیات بیشتر] [641168] [1395/01/16] کلیک کنید
450 مزایده مقدار یک ساعت اب با اراضی مربوطه نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641167] [1395/01/16] کلیک کنید
451 مزایده بهره برداری مجموعه ورزشی [جزئیات بیشتر] [641166] [1395/01/16] کلیک کنید
452 مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به صورت منزل مسکونی با بیش از 25 سال ساخت نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641165] [1395/01/16] کلیک کنید
453 مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی مجزا شده از 1206 الی 1208 مرحله دوم [جزئیات بیشتر] [641161] [1395/01/16] کلیک کنید
454 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی بخش 5 نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641157] [1395/01/16] کلیک کنید
455 مزایده اموال و لوازم اسقاط به صورت 7 کوپه [جزئیات بیشتر] [641152] [1395/01/16] کلیک کنید
456 مزایده یکباب منزل مسکونی به مساحت تقریبی 400متر نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641151] [1395/01/16] کلیک کنید
457 مزایده صد متر مربع از 250 متر قطعه زمین نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641144] [1395/01/16] کلیک کنید
458 مزایده واگذاری دو دستگاه غلطک، یک دستگاه لودر و تعدادی الکتروموتور [جزئیات بیشتر] [641140] [1395/01/16] کلیک کنید
459 مزایده یک قطعه زمین مزروعی کلاسه 940423 مرحله دوم [جزئیات بیشتر] [641139] [1395/01/16] کلیک کنید
460 مزایده یکباب خانه مسکونی نوبت اول شماره پرونده 94/252 [جزئیات بیشتر] [641138] [1395/01/16] کلیک کنید
461 مزایده کلاسه 940244 یک قطعه زمین مساحت 2967متر [جزئیات بیشتر] [641136] [1395/01/16] کلیک کنید
462 مزایده فروش دستگاه تزریق گاز آرگون چینی و ... [جزئیات بیشتر] [641133] [1395/01/16] کلیک کنید
463 مزایده کلاسه 9400031 پلاک 774 فرعی از 97 اصلی بخش 4 ساوه [جزئیات بیشتر] [641131] [1395/01/16] کلیک کنید
464 مزایده قطعات پیش ساخته و نیمه ساخته پای کار ... [جزئیات بیشتر] [641128] [1395/01/16] کلیک کنید
465 مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر دامغان [جزئیات بیشتر] [641126] [1395/01/16] کلیک کنید
466 مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 آریان اتومات [جزئیات بیشتر] [641123] [1395/01/16] کلیک کنید
467 مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس [جزئیات بیشتر] [641121] [1395/01/15] کلیک کنید
468 مزایده فروش یکعدد تشت (وت) با متعلقات و یکدستگاه سپراتور با متعلقات [جزئیات بیشتر] [641117] [1395/01/16] کلیک کنید
469 آگهی مزایده 3 دستگاه خودرو [جزئیات بیشتر] [641109] [1395/01/16] کلیک کنید
470 مزایده فروش حدود 850 تن ضایعات فلزی [جزئیات بیشتر] [641104] [1395/01/16] کلیک کنید
471 مزایده 359.7 هزارم یک قسمت از شش قسمت ملک [جزئیات بیشتر] [641076] [1395/01/16] کلیک کنید
472 مزایده ششدانگ ملک به کلاسه ثبت اجرای احکام مدنی 110.8.940317 [جزئیات بیشتر] [641074] [1395/01/16] کلیک کنید
473 مزایده تعداد 11 عدد درب ضد سرقت [جزئیات بیشتر] [641072] [1395/01/16] کلیک کنید
474 مزایده پلاک ثبتی 58 بخش دو بروجرد نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641069] [1395/01/16] کلیک کنید
475 مزایده یک قطعه زمین 266متر روستای زینب اباد مرحله اول [جزئیات بیشتر] [641066] [1395/01/16] کلیک کنید
476 مزایده واگذاری تعداد 8 قطعه زمین [جزئیات بیشتر] [641058] [1395/01/16] کلیک کنید
477 مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید [جزئیات بیشتر] [641056] [1395/01/16] کلیک کنید
478 مزایده 1.6425 دانگ مشاع از ششدانگ زمین 55000متر [جزئیات بیشتر] [641054] [1395/01/16] کلیک کنید
479 مزایده دستگاه الکتروموتور پمپ ... [جزئیات بیشتر] [641052] [1395/01/16] کلیک کنید
480 مزایده واگذاری تعدادی دستگاه اپارتمان مسکونی نوساز [جزئیات بیشتر] [641051] [1395/01/16] کلیک کنید
481 مزایده واگذاری حق بهره برداری یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع جهت احداث آشپزخانه [جزئیات بیشتر] [641049] [1395/01/16] کلیک کنید
482 مزایده کلاسه 920905 ششدانگ زمین با بنای احداثی نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641047] [1395/01/16] کلیک کنید
483 مزایده 1.697 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641045] [1395/01/16] کلیک کنید
484 مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و جوانه نر [جزئیات بیشتر] [641042] [1395/01/16] کلیک کنید
485 مزایده پلاک ثبتی باقیمانده 1945.1.99 نوبت اول [جزئیات بیشتر] [641039] [1395/01/16] کلیک کنید
486 مزایده فروش حدود 400.000 کیلو انواع آهن آلات اسقاطی [جزئیات بیشتر] [641037] [1395/01/16] کلیک کنید
487 مزایده فروش دو دستگاه کولر گازی ایستاده دو منظوره سرمایشی و گرمایشی [جزئیات بیشتر] [641036] [1395/01/16] کلیک کنید
488 مزایده مقدار ششدانگ اپارتمان قطعه 8 [جزئیات بیشتر] [641035] [1395/01/16] کلیک کنید
489 مزایده فروش سی سهم مشاع از ششدانگ مغازه قدیمی [جزئیات بیشتر] [641034] [1395/01/16] کلیک کنید
490 مزایده فروش پلاک های ثبتی یک فرعی از 4671و4670 بخش شش یزد [جزئیات بیشتر] [641033] [1395/01/16] کلیک کنید
491 مزایده فروش تعدادی دام مازاد [جزئیات بیشتر] [641032] [1395/01/16] کلیک کنید
492 مزایده یک قطعه زمین بخش 35 کرمان [جزئیات بیشتر] [641031] [1395/01/16] کلیک کنید
493 مزایده گاو شیری غیر آبستن حذفی و.... [جزئیات بیشتر] [641029] [1395/01/16] کلیک کنید
494 مزایده سرقفلی یکباب مغازه اموال منقول نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641027] [1395/01/16] کلیک کنید
495 مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و... [جزئیات بیشتر] [641026] [1395/01/16] کلیک کنید
496 مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی نسقی [جزئیات بیشتر] [641025] [1395/01/16] کلیک کنید
497 آگهی مزایده فروش دام [جزئیات بیشتر] [641023] [1395/01/16] کلیک کنید
498 مزایده پلاک ثبتی به شماره 19214 فرعی از یک اصلی نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641022] [1395/01/16] کلیک کنید
499 مزایده کلاسه 920197 ششدانگ یک قطعه زمین خانسرا و اپارتمان [جزئیات بیشتر] [641020] [1395/01/16] کلیک کنید
500 مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی - نوبت دوم [جزئیات بیشتر] [641014] [1395/01/16] کلیک کنید
     
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
عضویت در سایت مناقصه ها
نام کاربری:  
کلمه عبور:  
register    رمز عبور را فراموش کرده ام!
register
Share Button
صفحه " لینکد این " پارس نماد داده ها
صفحه " فیس بوک " پارس نماد داده ها
صفحه " توییتر " پارس نماد داده ها
صفحه " گوگل پلاس " پارس نماد داده ها
تبادل لینک | مزایده | مناقصه ها | سایت مناقصات | مناقصه | مناقصات | وبلاگ پارس نماد داده ها-سایت مناقصات
مناقصه مزایده اسناد مناقصه نمایشگاه ها قوانین اقتصادی telerik-menu-over